​ຄວາມ​ເປັນ​ມາ​ຂອງ​ບໍລິສັດ

ຂໍ້ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ


 
 
ປະຫວັດ​ຄວາມ​ເປັນ​ມາ

​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບຄວາມ​ເປັນ​ມາ​ຂອງ Bosch ​ເທິງ​ເວັບ​ໄຊ​ບໍລິສັດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ

 

Robert Bosch ພິ​ເສດ

ນັກ​ບຸກ​ເບີດ, ນັກ​ປະ​ດິດ, ນັກ​ປະຊາທິປະ​ໄຕ