ສະຖານ​ທີ່​ໃນ ປະເທດລາວ

ວຽງຈັນ

ຫຼັກ 4, ຖະໜົນ​ທ່າ​ເດື່ອ, ບ້ານ​ທ່າ​ພະ​ລານ​ໄຊ, ​ເມືອງ​ສີ​ສັດຕະ​ນາກ

ວຽງຈັນ

ເພີ່ມເຕີມ

 

Bosch ​ໃນ ປະເທດລາວ


Bosch ມີ​ຕົວ​ແທນ​ໃນ​ປະ​ເທດ ຄື​ບໍລິສັດ Robert Bosch ຈໍາກັດ​ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​​ເດືອນ​ພ​ຶດສະພາ 2012. ຂົງ​ເຂດ​ທຸລະ​ກິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ລາວ​ລວມມີ ​ເຄື່ອງ​ມື​ໄຟຟ້າ, ລະບົບ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ​ແລະ ອາ​ໄຫຼ່​ແລະ​ອຸປະກອນ​ລົດຍົນ.

ຂໍ້​ເທັດ​ຈິງ ​ແລະ​ຕົວ​ເລກ​ຄາ​ດຄະ​ເນ

1 ສະຖານ​ທີ່

- ພະນັກ​ງານ

 

ສະຖານ​ທີ່