This Flash Video Player requires the Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ຄວາ​ມຮັບຜິດຊອບ​ສ້າງ​ຄວາ​ມ​ເຊື່ອ​ຖື

ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ Robert Bosch - ຍັງ​ເປັນ​ແນວທາງ​ໃຫ້​ແກ່​ບໍລິສັດ​ໃນ​ທຸກ​ມື້​ນີ້.

ນະວັດຕະກໍາ


ກາ​ນວິ​ໄຈ​ທີ່​ໜ້າຫຼົງ​ໄຫຼຢູ່ Bosch

ການວິ​ໄຈ​ຂອງບໍລິສັດ

ພື້ນຖານ​ສຳລັບ​ນະ​ວັດຕະ​ກໍາຂອງ Bosch ນອນ​ຢູ່​ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ວິ​ໄຈ ​ແລະ ວິສະວະ​ກໍາ​ທີ່​ກ້າວໜ້າ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ. ​ໃນທົ່ວ​ໂລກ ​ພະນັກງານ​ຂອງພວກ​ເຮົາ​ກໍາລັງ​ເຮັດ​ວຽກ​ຕາມ​ວິ​ໄສ​ທັດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກາ​ນພັດທະນາ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.


​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ, ວັດ​ສະດຸ ​ແລະ ລະບົບ​​ຂອງ​ມື້​ອື່ນ,

ຝ່າຍ​ການ​ວິ​ໄຈ

Bosch ​ແມ​ມ່ນໜຶ່ງ​ໃນັບ​ນດາອົງ​ກອນ​ດ້ານ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ ​ແລະ ການ​ວິ​ໄຈ​ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ. ຜະລິດ​ຕະພັນ​ໄຮ​ເທັກ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​​ໃນ​ທີ່​ນີ້​ມີ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ອົງ​ປະກອບ​ລົດຍົນ​ທີ່​ມີ​ປະສິດທິພາບ​ສູງ ​ແລະ ​ເຄື່ອງມື​ໄຟຟ້າ​ເຈາະ ​ແລະ​​ບັນ​ຈຸ​ພັນ ​ໄປ​ຈົນ​ຮອດລະບົບ​ນໍາ​ທາງ ​ແລະ​ຕິດຕາມ.


ຄວາ​ມຄິດ​ສໍາລັບ​ອະນາຄົດ

ສິດທິບັດ

ທຸກໆ​ຊົ່ວ​ໂມງ, ສິດທິ​ບັດ​ໃໝ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່ Bosch ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ປະສິດທິພາບ​ຫຼາຍຂຶ້ນ, ​ໃຊ້​ງ່າຍ​ຂຶນ້, ປອດ​ໄພ​ຂຶ້ນ ​ແລະ ​ເປັນ​ມິດ​ກັບ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ຫຼາຍຂຶ້ນ.


ຄວາ​ມຍືນ​ຍົງ


ຫຼາຍກວ່າ​ປັດ​ໃຈ​ທາງ​ເສດຖະກິດ

ຄວາ​ມຮັບຜິດຊອບ

ສໍາພວກ​ເຮົາ, ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ດ້ານ​ສັງຄົມ​ຂອງ​ບໍລິສັດ ຫຼື ຄວາ​ມຍືນ​ຍົງ ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຂອງ​ບໍລິສັດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ຄໍານຶງ​ເຖິງ​ປັດ​ໃຈ​ທາງ​ເສດຖະກິດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ​ແຕ່​ຍັງຄໍານຶງ​ເຖິງ​ປັດ​ໃຈ​ດ້ານ​ນິ​ເວດ​ວິທະຍາ ​ແລະ ດ້ານ​ສັງຄົມ​ນໍາ​ອີກ.


ການປະຕິບັດ​ຕາມ​ຂໍ້​ກຳນົດ​ຂອງ​ກົດໝາຍ

ການປະຕິບັດ​ຕາມ

​ໃນ​ນາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ຄ່າ​ນິຍົມຂອງ​ Bosch “ຄວາມ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ, ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຖື​ໄດ້ ​ແລະ ຄວາມ​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດໝາຍ”, ພວກ​ເຮົາ​ມຸ້ງ​ໝັ້ນ​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ກົດ​ລະບຽບ​ຂອງ​ກົດໝາຍ​ຢ່າງ​ບໍ່​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ. ​ເພື່ອ​ເນັ້ນ​ໜັກ​ຄວາມ​ສໍາຄັນ​ຂອງຫຼັກການ​ນີ້, ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ສັງ​ລວມຈຸດ​ສຳຄັນ​ພື້ນຖານ​ຂອງທຸກ​ຂໍ້​ກົດໝາຍ ​ແລະ​ກົດ​ລະບຽບ​ພາຍ​​ໃນ​ບໍລິສັດ​ທີ່​ສຳຄັນ.


ຄ່ານິຍົມ

ຄ່າ​ນິຍົມ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ: ການ​ລວມ​ເອົາ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ ​ແລະ ຄວາມ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ເຂົ້າ​ກັນ

ຄ່ານິຍົມ

Bosch ​ເປັນ​ບໍລິສັດ​ທີ່​ຂັບ​ເຄື່ອນ​ໂດຍ​ຄ່າ​ນິຍົມ. ຄ່າ​ນິຍົມ​ຫຼາຍໆ​ຢ່າງ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ມາ​ແຕ່​ສະ​ໄໝ Robert Bosch ​ເຊິ່ງ​ເປັນ​ຜູ້​ກໍ່​ຕັ້ງ​ບໍລິສັດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. ຄ່ານິຍົມ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ສະ​ແດງ​ເຖິງ​ວິທີ​ການ​​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.