ຂ້າມໄປຫາເນື້ອຫາຫຼັກ
Bosch ​ໃນ​ ປະ​ເທດ​ລາວ

Work #LikeABosch

ການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານບອສຈ໌ໃນປະເທດລາວ

IoT-ຮີໂຣ ຊວນ ໄດ້ຮັບການສະເຫຼີມສະໜອງຈາກກຸ່ມຜູ້ຮ່ວມງານຂອງ Bosch ໃນໂຮງງານແຫ່ງອະນາຄົດ.

Work #LikeABosch

ຢູ່ທີ່ Bosch, ພວກເຮົາໃສ່ໃຈ. ສຳລັບທ່ານ, ທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງພວກເຮົາ. ຄຳສັນຍາຂອງພວກເຮົາທີ່ມີຕໍ່ກັບຜູ້ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາເປັນສິ່ງທີ່ໝັ້ນຄົງ: ພວກເຮົາເຕີບໂຕໄປດ້ວຍກັນ, ພວກເຮົາມີຄວາມສຸກກັບວຽກຂອງພວກເຮົາ ແລະ ພວກເຮົາສ້າງແຮງບັນດານໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນ. ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ສຳຜັດເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງ.

ຄຳວ່າ Work #LikeABosch ໝາຍເຖິງຫຍັງ

ຄົ້ນຫາວິທີເຕີບໂຕ, ມ່ວນຊື່ນ ແລະ ສ້າງແຮງບັນດານໃຈໄປກັບ Bosch.

ຊວນ ແລະ ຊໍນາເອົາກ້ຳປັ້ນຕຳກັນໃນຫ້ອງເຮັດວຽກຂອງເດນເນີ ຕໍ່ໜ້າຂອງ CO₂ Signe.

ການເຕີບໂຕ.

ມາເຕີບໂຕໄປດ້ວຍກັນ.

ເຕີບໂຕໄປສູ່ບົດບາດ, ຕຳແໜ່ງ ແລະ ໂອກາດຫຼວງຫຼາຍນັບບໍ່ຖ້ວນ.

ຢູ່ທີ່ Bosch, ທ່ານຈະມີວິວັດທະນາການ.
ພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍກວ່າ 130 ປີໃນການວາງແນວທາງຕະຫຼາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີໃໝ່ໆ. ເຊັ່ນດຽວກັບທີ່ພວກເຮົາຮຽນຮູ້ເພື່ອປ່ຽນແປງ, ເຕີບໂຕ ແລະ ສ້າງ, ທ່ານກໍ່ເຮັດໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ — ເພາະວ່າຄວາມຮູ້ໃນການພັດທະນາບໍ່ມີຂອບເຂດ.

ຢູ່ທີ່ Bosch, ທ່ານຈະພົບສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ.
ບໍລິສັດລະດັບໂລກແຫ່ງດຽວທີ່ມີວິທີການເຮັດວຽກຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ມີພື້ນທີ່ໃຫ້ສຳຫຼວດ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຕ້ອງການວັດທະນະທຳອົງກອນລະດັບໂລກ ຫຼື ຈິດວິນຍານການເລີ່ມຕົ້ນ, ບີນແບັກ ຫຼື ຫ້ອງປະຊຸມ, ແບບເປັນທາງການ ຫຼື ແບບປັບປ່ຽນໄດ້. ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນເທິງ ຫຼື ທາງຂ້າງ ພວກເຮົາຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານ.

ຊວນ ແລະ ຊໍນາເອົາກ້ຳປັ້ນຕຳກັນໃນຫ້ອງເຮັດວຽກຂອງເດນເນີ ຕໍ່ໜ້າຂອງ CO₂ Signe.
ຊວນຢູ່ໃນເຮືອນທີ່ມີເຄືອຂ່າຍ, ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເຊື່ອມຕໍ່ກັນ

ມ່ວນຊື່ນ.

ມາມ່ວນຊື່ນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ມ່ວນຊື່ນໄປກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງການສ້າງຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງຊີວິດຂອງທ່ານ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກຂອງທ່ານ ແລະ ຜົນຕອບແທນທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນຄຸ້ມຄ່າທັງໝົດ.

ຢູ່ທີ່ Bosch, ວຽກຂອງທ່ານກົງກັບວິທີໃຊ້ຊີວິດຂອງທ່ານ.
ທຸກຄົນມີຈຸດມຸ້ງໝາຍໃນຊີວິດຂອງຕົນເອງ. ບໍ່ວ່າມັນຈະກ່ຽວກັບຄວາມທ້າທາຍໃໝ່ໆໃນວິຊາຊີບ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການພັດທະນາ ຫຼື ມີເວລາໃຫ້ກັບຄອບຄົວ, ໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ວຽກຍາມຫວ່າງຫຼາຍຂຶ້ນ. ບໍ່ວ່າເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານຈະເປັນແນວໃດ — ພວກເຮົາປັບປ່ຽນໄດ້.

ຢູ່ທີ່ Bosch, ພວກເຮົາສະເຫຼີມສະຫຼອງໃຫ້ທ່ານ.
ຄົນຂອງພວກເຮົາຄືສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໂດດເດັ່ນ. ນີ້ຄືເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາຮັບຮູ້ເຖິງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທ່ານດ້ວຍແພັກເກດເງິນເດືອນທີ່ແຂ່ງຂັນໄດ້, ຜົນປະໂຫຍດທີ່ເປັນຕາສົນໃຈ, ສ່ວນແບ່ງກຳໄລ ແລະ ຄຳວ່າ ‘ຂອບໃຈ’ ຢ່າງຈິງໃຈ. ຄວາມສຳເລັດຂອງພວກເຮົາຄືຄວາມສຳເລັດຂອງທ່ານ.

ຊວນຢູ່ໃນເຮືອນທີ່ມີເຄືອຂ່າຍ, ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເຊື່ອມຕໍ່ກັນ
ຊວນໃຫ້ຜູ້ຊ່ວຍການຜະລິດອັດຕະໂນມັດ (APAS) ຫວີໜວດຂອງລາວ.

ສ້າງແຮງບັນດານໃຈ.

ມາສ້າງແຮງບັນດານໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນ.

ສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນມື້ນີ້ ແລະ ມື້ອື່ນໂດຍການຢຶດໝັ້ນໃນຄຸນຄ່າຂອງທ່ານ ແລະ ການສ້າງອະນາຄົດ.

ຢູ່ທີ່ Bosch, ພວກເຮົາໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຄຸນຄ່າ
ທຸກໆຄົນແຕກຕ່າງກັນ — ແລະ ນັ້ນຄືສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຮັກ. ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກສະຖານທີ່ທີ່ທ່ານສາມາດເປັນຕົວທ່ານເອງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ດີຂຶ້ນດ້ວຍວິທີການເບິ່ງຂອງຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາໃນທົ່ວໂລກ. ການຮ່ວມມື, ການເປີດກວ້າງ, ຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ — ນັ້ນຄື Bosch.

ຢູ່ທີ່ Bosch, ທ່ານປ່ຽນຊີວິດ.
ພວກເຮົາຮັກທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ — ແລະ ສະພາບແລດລ້ອມຂອງພວກເຮົາ. ອີງຕາມມູນນິທິເພື່ອການກຸສົນ, ພວກເຮົາຄິດຄົ້ນເທັກໂນໂລຊີເພື່ອຊີວິດ ຄຽງຄູ່ໄປກັບການສະໜັບສະໜູນໂຄງການທາງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃນເວລາດຽວກັນ. ປະຮ່ອງຮອຍໄວ້ໃນໂລກໃບນີ້ດ້ວຍວິທີການແກ້ໄຂບັນ​ຫາທີ່ເປັນນະວັດຕະກຳໃໝ່, ເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ອັດສະລິຍະ.

ຊວນໃຫ້ຜູ້ຊ່ວຍການຜະລິດອັດຕະໂນມັດ (APAS) ຫວີໜວດຂອງລາວ.

ເລີ່ມຕົ້ນການເຮັດວຽກຂອງ ທ່ານໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້

ບໍ່ວ່າຂັ້ນຕອນຂອງການເຮັດວຽກຂອງທ່ານຢູ່ໃສ, ພວກເຮົາຮູ້ວ່າທ່ານສາມາດຊອກຫາໂອກາດທີ່ເຫມາະສົມກັບພວກເຮົາ.
ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມຫຼາກຫຼາຍ - ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄຸນລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ Bosch ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.

ຄົ້ນພົບບ່ອນເຮັດວຽກໃຫມ່ຂອງທ່ານ.

ເບິ່ງຮອບຕົວ ແລະ ຊອກຫາພື້ນທີ່ໃຫມ່ຂອງທ່ານ ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນວຽກໃຫມ່ຂອງທ່ານ.

ຕິດຕໍ່ກັບ Bosch

ພວກເຮົາກຳລັງລໍຖ້າຄຳຖາມຂອງທ່ານ.

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາພວກເຮົາ

ຕະຫຼາດອາຊີບໃນທົ່ວໂລກຂອງພວກເຮົາ

ຕະຫຼາດອາຊີບໃນທົ່ວໂລກຂອງພວກເຮົາ

ນັບຕັ້ງແຕ່ ບອສຈ໌ ເປັນຍີ່ຫໍ້ທົ່ວໂລກ, ທ່ານສາມາດເຮັດໃຫ້ການວາງແຜນການເຮັດວຽກຂອງທ່ານກັບພວກເຮົາໄດ້ ຈາກທຸກບ່ອນໃນທົ່ວໂລກ. ຕອບສະຫນອງວຽກເຮັດງານທໍາທົ່ວໂລກ ແລະ ຊອກຫາວຽກທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບທ່ານ.

ແຊຣ໌ສິ່ງນີ້ໃນ: