ຂ້າມໄປຫາເນື້ອຫາຫຼັກ
Bosch ​ໃນ​ ປະ​ເທດ​ລາວ

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ

ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບຫນ້າອິນເຕີເນັດຂອງ Robert Bosch (ອາຊີຕາເວັນອອກຕາເວັນອອກ) Pte Ltd

ຊື່ແລະທີ່ຢູ່
Robert Bosch (South East Asia) Pte Ltd
11 Bishan St 21
Singapore 573943

ການຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານກັບ Bosch
contact@sg.bosch.com
+65 6258 5511

ລົງທະບຽນ
Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA)