ຂ້າມໄປຫາເນື້ອຫາຫຼັກ
Bosch ​ໃນ​ ປະ​ເທດ​ລາວ
ໂຄງການເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອຊີວິດ

ຄົ້ນພົບແຜນທີ່ຕົວເລກ

ແຕ້ມຮູບກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງຖະໜົນ.

ຄົ້ນພົບແຜນທີ່ຕົວເລກ

ຂ່າວສານບົນຖະໜົນ

ຖ້າທ່ານພົບວ່າຕົນເອງຢູ່ທີ່ຖະໜົນ Roxas ໃນ Metro Manila, ມີໂອກາດເປັນໄປໄດ້ທີ່ທ່ານຈະພົບເຫັນຈິດຕະກຳເທິງກຳແພງທີ່ພິເສດບໍ່ຄືໃຜ ເຊີ່ງສ້າງຂຶ້ນໂດຍ Bosch. ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ມີຊີວິດຊີວາ, ງານສິລະປະແນໃສ່ຈຸດປະກາຍການສົນທະນາຂອງມວນຊົນ ແລະ ການປັບປ່ຽນພຶດຕິກຳກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ທຸກຄົນ – ຖະໜົນ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຍານພາຫະນະ.

ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມພ້ອມກັບຄວາມໝາຍ

ໃສ່ຊື່ວ່າ “ແຜນທີ່ຕົວເລກ”, ຮູບແຕ້ມໃສ່ກຳແພງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການລິເລີ່ມທີ່ຜ່ານມາໂດຍ Bosch ໃນຖະໜົນແຫ່ງການຂັບຂີ່ ແລະ ຄວາມຮູ້ດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງຍານພາຫະນະ ໃນພາກພື້ນທີ່ປະສົບກັບຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍແຮງ. ງານສິນລະປະທີ່ມີສີສັນແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງວິໄສທັດເພື່ອການຂັບເຄື່ອນຂອງ Bosch: ປາສະຈາກອຸບັດຕິເຫດ, ປາສະຈາກຄວາມກົດດັນ ແລະ ມີການປ່ອຍອາຍພິດໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. ແຮງບັນດານໃຈທີ່ສ້າງສັນເກີດຈາກກຳລັງແຮງງານທີ່ມີພອນສະຫວັນ ແລະ ມີວິໄສທັດຂອງ Bosch. ຫຼາຍຕົວເລກສະແດງເຖິງຈຳນວນທີ່ໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບ ການເຊື່ອມຕໍ່ໄລຍະຍາວຂອງ Bosch ກັບອຸດສາຫະກຳດ້ານການຂັບເຄື່ອນ. ຕົວເລກອື່ນໆເປີດເຜີຍສະຖິຕິທີ່ໜ້າຕົກໃຈກ່ຽວກັບ ພູມສັນຖານດ້ານການຂັບເຄື່ອນໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້. ການອອກແບບດັ່ງກ່າວແນໃສ່ສະໜັບສະໜູນການສຶກສາຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ສ້າງສັນທີ່ເຕັກໂນໂລຊີສາມາດບັນລຸໄດ້.

ການປະສານລະຫວ່າງສິລະປະ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

ການນຳໃຊ້ງານສິລະປະຂັບເຄື່ອນໂດຍເຕັກໂນໂລຊີ. ແທນການແຕ້ມຮູບງານສິລະປະດ້ວຍມື, Bosch ຮ່ວມກັບໂຄງການລິເລີ່ມຂອງເອສໂນເນຍ, ນັກປະດິດສ້າງຮູບແຕ້ມໃສ່ກຳແພງດ້ວຍຫຸ່ນທີ່ມີຊື່ວ່າ: Albert. Albert ແມ່ນຫຸ່ນແຕ້ມຮູບສະຫຼາດເຊິ່ງ “ແຕ້ມຮູບ” ງານສິລະປະເທື່ອລະຊັ້ນໃສ່ພື້ນຜິວ. “ ແຜນທີ່ຕົວເລກ” ອາດຈະເປັນຮູບແຕ້ມໃສ່ກຳແພງທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກເທົ່າທຸກວັນນີ້, ເຊິ່ງມີຂະໜາດປະມານສະໜາມເທັນນິດໜຶ່ງຕອນ.

90%

ທ່ານຮູ້ບໍ່? 90% ຂອງອຸບັດຕິເຫດທັງໝົດທີ່ເກີດຈາກການບາດເຈັບ ເປັນຜົນມາຈາກຄວາມຜິດພາດຂອງມະນຸດ.

ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີ່ Bosch ໄດ້ປະສົມປະສານສິລະປະ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ຂອງມວນຊົນໃນເຂດພາກພື້ນ. ສາມາດພົບການລິເລີ່ມທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ໄດ້ທັງໃນມາເລເຊຍ ແລະ ມຽນມາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ແຕ່ລະໂຄງການແນໃສ່ໂຄງການທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ ແລະ ມີຄວາມທະເຍີທະຍານຫຼາຍກວ່າໂຄງການທີ່ຜ່ານມາ. “ແຜນທີ່ຕົວເລກ” ແນ່ນອນວ່າຈະບໍ່ແມ່ນຄັ້ງສຸດທ້າຍທີ່ Bosch ນຳເອົາຄວາມງາມຂອງສິລະປະ ແລະ ອຳນາດແຫ່ງຄວາມຮູ້ມາໃຫ້ຜູ້ຄົນໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.

Discover the Map of Numbers
Discover the Map of Numbers
Discover the Map of Numbers
Discover the Map of Numbers
Discover the Map of Numbers
Discover the Map of Numbers
Discover the Map of Numbers
Discover the Map of Numbers
/

301

ອຸບັດຕິເຫດຕາມຖະໜົນຕໍ່ວັນທີ່ຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນເມືອງ Metro Manila.

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຄຳຖາມ ແລະ ຄຳເຫັນຈາກໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ຄອບຄົວນອກຈັກກະວານ Bosch ກ່ຽວກັບຮູບແຕ້ມໃສ່ກຳແພງ ແລະ ວິທີການທີ່ພວກເຂົາສັນຍາວ່າຈະເຮັດວຽກຢ່າງຫ້າວຫັນໃນຖະໜົນ. ຂ້າພະເຈົ້າພູມໃຈທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກໃນບໍລິສັດທີ່ດູແລ ແລະ ຂະຫຍາຍຂອບເຂດເພື່ອສ້າງຊີວິດທີ່ດີກວ່າ.

ທ່ານ Rebo Santos, ພະນັກງານຂອງ Bosch ປະຈຳຢູ່ຟີລິບປິນ