ຂ້າມໄປຫາເນື້ອຫາຫຼັກ
Bosch ​ໃນ​ ປະ​ເທດ​ລາວ
ໂຄງການເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອຊີວິດ

BIMA ນຳພາອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ສູ່ການກຸ້ມຕົນເອງ

ເຮັດໃຫ້ການຂາດແຄນໄຟຟ້າເປັນເລື່ອງໃນໃນອະດີດໄປແລ້ວ.

ການກຸ້ມຕົນເອງ

ເຊື່ອຖືໄດ້, ລາຄາຈັບຕ້ອງໄດ້, ໃຫ້ພະລັງງານແບບຍືນຍົງດ້ວຍ Smart Grid

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ການຂາດແຄນໄຟຟ້າ ແລະ ໄຟຟ້າດັບເປັນສິ່ງທ້າທາຍປະຈຳວັນ ສຳລັບແພດໝໍທີ່ສຸກສາລາປະຈຳຊຸມຊົນ Nimasi – ເປັນໂຮງຫມໍແຫ່ງໜຶ່ງໃນຕີມໍ, ອິນໂດເນເຊຍເຊິ່ງໃຫ້ບໍລິການຜູ້ຄົນປະມານ 8000 ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເກົ້າໝູ່ບ້ານ. ແຫຼ່ງພະລັງງານເພີ່ມຕື່ມທີ່ໃຫ້ເປັນພຽງການແກ້ໄຂບັນຫາຊົ່ວຄາວເທົ່ານັ້ນ: ທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງເຊັ່ນ: ແຜງແສງຕາເວັນແມ່ນບໍ່ມີປະສິດທິພາບໃນຕົວມັນເອງ, ໃນຂະນະທີ່ຈັກໄຟຟ້າໃຊ້ເຊື້ອເພີງກາຊວນທີ່ມີປະສິດທິພາບ ກໍ່ເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນງານເພີ່ມຕື່ມ, ທັງມີສຽງລົບກວນ ແລະ ມົນລະພິດທາງອາກາດ.

ທີມງານຂອງ Bosch ໃຊ້ເວລາໜຶ່ງວັນເພື່ອຕິດຕັ້ງ BIMA ທີ່ຄລີນິກ Nimasi. ນັບຕັ້ງແຕ່ຕິດຕັ້ງລະບົບ, ຄລີນິກກໍ່ບໍ່ເຄີຍພົບເຫດການໄຟຟ້າດັບອີກເລີຍ, ພະລັງງານທີ່ຜະລິດຈາກແຜງແສງຕາເວັນເກີນຄວາມຕ້ອງການ, ສາມາດກັບຄືນສູ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໄດ້ ແລະ ຈັກໄຟຟ້າໃຊ້ເຊື້ອເພີງກາຊວນກໍ່ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ນຳໃຊ້ໃນຕອນນີ້. ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຄລີນິກດຳເນີນງານໂດຍບໍ່ຂັດຂ້ອງ, ຈຳກັດການນຳໃຊ້ເຊື້ອເພີງ ແລະ ຊ່ວຍຈຳກັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນງານ ແລະ ມົນລະພິດທາງອາກາດ.

BIMA: ເຕັກໂນໂລຊີດ້ານນະວັດຕະກຳ, ຜະລິດໃນອາຊີເພື່ອອາຊີ

ເປີດຕົວໃນປີ 2017, BIMA ເປັນການແກ້ໄຂທີ່ອອກແບບມາສະເພາະ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍຕົວຄວບຄຸມຕາຂ່າຍນ້ອຍທີ່ລ້ຳສະໄໝ, ການອອກແບບລະບົບທີ່ກໍານົດເອງ, ແພັກເກັດການວິເຄາະ ແລະ ການບໍລິການ. BIMA ປະສົມປະສານຫຼາຍແຫຼ່ງພະລັງງານເຂົ້າດ້ວຍກັນ, ເກັບຮັກສາ ແລະ ໃຊ້ເພີ່ມຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືສູງສຸດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ໜ້ອຍສຸດ. ວິທີການນີ້ສາມາດປ້ອງກັນການຂາດແຄນໄຟຟ້າ, ເພີ່ມການນຳໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນເວລາໃນການດຳເນີນງານຂອງຈັກປັ່ນໄຟຟ້າ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຊື້ອເພີງທຳມະຊາດ.

BIMA ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງ Bosch ໃນການສະໜອງເຕັກໂນໂລຊີທີ່ຍືນຍົງ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້ທີ່ຊ່ວຍສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງ – ເປັນການແກ້ໄຂທີ່ທັນສະໄໝ, ໄດ້ຮັບການອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາຢູ່ໃນອາຊີ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ທຸລະກິດຕ່າງໆ. ເນື່ອງຈາກຕາຂ່າຍພະລັງງານດັ້ງເດີມກາຍເປັນແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ບໍ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າອັນຮີບດ່ວນຂອງບັນດາປະເທດອາຊີ, ການແກ້ໄຂທີ່ສະຫຼາດເຊັ່ນ: BIMA ຈະເປັນກຸນແຈສໍາຄັນໃນການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ ການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານທີ່ມີປະສິດທິພາບຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໃນການຜະລິດ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ໄມຕີຈິດ, ການບໍລິການ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາອື່ນໆ.

ການໃຊ້ງານໂຄງການ Off Grid Cinema. ທັງໝົດເລີ່ມດ້ວຍການຈຸດປະກາຍທີ່ຕ້ອງການສ້າງຊີວິດທີ່ດີກວ່າ. ຕ້ອງໃຊ້ບ້ານໜຶ່ງ (ຕາມຕົວຈິງ) ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຄງການນີ້ມີຊີວິດ.

4.17

ທ່ານຮູ້ບໍ່? ຜູ້ໃຊ້ໄຟຟ້າສະເລ່ຍໃນເມືອງຈາກາຕາມີບັນຫາໄຟຟ້າດັບເປັນເວລາ 4.17 ຊົ່ວໂມງໃນປີ 2017.

ດ້ວຍ BIMA, ພວກເຮົາສະໜອງການບໍລິການ ແລະ ອຸປະກອນການແພດຄົບວົງຈອນໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສະໜອງການດູແລຄົນເຈັບທີ່ດີກວ່າ.

ANSELMUS SENGKOEN - ຫົວໜ້າຄລີນິກ NIMASI

ຄັງຮູບພາບ

ການກຸ້ມຕົນເອງ
ການກຸ້ມຕົນເອງ
ການກຸ້ມຕົນເອງ
ການກຸ້ມຕົນເອງ
ການກຸ້ມຕົນເອງ
ການກຸ້ມຕົນເອງ
ການກຸ້ມຕົນເອງ
/