ຂ້າມໄປຫາເນື້ອຫາຫຼັກ
Bosch ​ໃນ​ ປະ​ເທດ​ລາວ
ໂຄງການເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອຊີວິດ

ປ່ຽນເປັນສີຂຽວ ແລະ ສະອາດ

ການແບ່ງປັນຄືການດູແລສິ່ງແວດລ້ອມ.

Project The Green Challenge

ສົ່ງຄຳທ້າໃຫ້ນັກສຶກສາເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມສີຂຽວຍິ່ງຂຶ້ນ

ຕົວເມືອງຕ່າງໆຂອງຫວຽດນາມນັບມື້ນັບແອອັດ, ເປັນຜົນໃຫ້ການສັນຈອນຕິດຂັດ ແລະ ການປ່ອຍ CO2 ເພີ່ມຂຶ້ນ. ຮ່ວມກັບມະຫາວິທະຍາໄລສາມແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດ, Bosch ລິເລີ່ມໂຄງການ ‘The Green Challenge’ ໃນປີ 2015, ແນໃສ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງຍິ່ງຂຶ້ນ.

ຮຽກຮ້ອງນັກສຶກສາໃຫ້ພັດທະນາລະບົບຄຸ້ມຄອງ ແລະ ໃຊ້ງານກຸ່ມຍານພາຫະນະສອງລໍ້ໄຟຟ້າ ແລະ ມີການເຊື່ອມຕໍ່. ລະບົບດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານເຕັກນິກທີ່ Bosch ກຳນົດໄວ້.

ໃນປີ 2016, ກຸ່ມຜູ້ຊະນະເລີດ, ພ້ອມດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພະນັກງານຂອງ Bosch, ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບການແບ່ງປັນ eScooter ເປັນຄັ້ງທຳອິດ.

ນັກສຶກສາສອງຄົນ, Hoang Anh Tu (ຊ້າຍ) ແລະ Vo Ha Trung (ຂວາ) ກຳລັງດຳເນີນການກວດສອບຄັ້ງສຸດທ້າຍກ່ອນງານເປີດຕົວຢູ່ນະຄອນໂຮຈີມິນ
ນັກສຶກສາສອງຄົນ, Hoang Anh Tu (ຊ້າຍ) ແລະ Vo Ha Trung (ຂວາ) ກຳລັງດຳເນີນການກວດສອບຄັ້ງສຸດທ້າຍກ່ອນງານເປີດຕົວຢູ່ນະຄອນໂຮຈີມິນ

ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການພັດທະນາຈະຊ່ວຍຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ແລະ ກໍ່ສ້າງເສດຖະກິດຄວາມຮູ້ໃນຫວຽດນາມ.

ທ່ານ VO QUANG-HUE, ອະດີດຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງ BOSCH ປະຈຳຫວຽດນາມ

96%

ທ່ານຮູ້ບໍ່? ໃນຫວຽດນາມ 96% ຂອງຍານພາຫະນະເຄື່ອງຈັກທີ່ຂຶ້ນທະບຽນທັງໝົດແມ່ນລົດສອງລໍ້.

ການແບ່ງປັນການຂັບເຄື່ອນດ້ວຍໄຟຟ້າເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມສີຂຽວຍິ່ງຂຶ້ນ

ຈິນຕະນາການວ່າທ່ານຢາກອອກຈາກສູນກາງຂອງຕົວເມືອງ ໄປຫາເມືອງທີ່ຢູ່ໄກແຕ່ພັດບໍ່ມີລົດຈັກ. ການບໍລິການແບ່ງປັນ eScooter ມອບການນຳໃຊ້ eScooter ເພື່ອໄປຫາປາຍທາງຂອງທ່ານດ້ວຍຄວາມຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ. ສະຖານີ eScooter ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຊົ່າຍານພາຫະນະໄດ້ຢ່າງບໍ່ເປືອງແຮງຜ່ານທາງແອັບ. ຊຳລະຄ່າບໍລິການເປັນຊົ່ວໂມງ, ທ່ານສາມາດຂີ່ໄປໄດ້ຕາມທຸກບ່ອນທີ່ຕ້ອງການ.

ການແບ່ງປັນ eScooter ສາມາດຊ່ວຍສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໃນຫຼາຍດ້ານ: ຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນລົດຈັກໃນການສັນຈອນ, ຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ນ້ຳມັນ, ຫຼຸດການປ່ອຍອາຍພິດ, ຫຼຸດຜ່ອນສຽງລົບກວນ ແລະ ຝຸ່ນລະອອງ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງການຄົມມະນາຄົມສາທາລະນະ. ດັ່ງນັ້ນ, ລະບົບການແບ່ງປັນ eScooter ຈິ່ງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຍືນຍົງຍິ່ງຂຶ້ນ.

ຄັງຮູບພາບ

ຄົ້ນພົບວິທີການທີ່ນັກສຶກສາຫວຽດນາມ ແລະ Bosch ພັດທະນາການຄົມມະນາຄົມໃນອະນາຄົດ. ອີງຕາມການແຂ່ງຂັນຂອງນັກສຶກສາ, Bosch ໄດ້ເປີດຕົວລະບົບການແບ່ງປັນ eScooter ສາມຄັ້ງໃນຫວຽດນາມ. ນັກສຶກສາຈາກ HCMUT, DUT ແລະ VGU ສາມາດທົດສອບຮູບແບບການຄົມມະນາຄົມແບບໃໝ່ທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນຂະນະທີ່ເພີດເພີນກັບການປັບຕົວໄດ້ງ່າຍຂອງລົດ e-scooter. ຮັບຊົມພັດທະນາການຂອງນັກສຶກສາ ແລະ ການຂັບຂີ່ຄັ້ງທຳອິດ.

Project The Green Challenge
Project The Green Challenge
Project The Green Challenge
Project The Green Challenge
Project The Green Challenge
Project The Green Challenge
/

20ກມ

ທ່ານຮູ້ບໍ່? ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວຊາວຫວຽດນາມເດີນທາງ 20 ກມ ຕໍ່ວັນໄປຫາ/ອອກຈາກບ່ອນເຮັດວຽກ.

ຄົນຫວຽດນາມບໍ່ສາມາດປະຖິ້ມລົດຈັກໄດ້ຍ້ອນຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ການປັບຕົວໄດ້ງ່າຍຂອງລົດຈັກ. ພ້ອມດ້ວຍ eScooter ສຳລັບຊຸມຊົນໃຫ້ເຊົ່າ, Bosch ມອບທາງເລືອກເພື່ອຊ່ວຍຜູ້ຄົນໃຫ້ປັບຕົວເຂົ້າກັບວິທີການຄົມມະນາຄົມແບບໃໝ່ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຢຸດຄວາມຊິນເຄີຍຂອງພວກເຂົາ.

ທ່ານ VO QUANG-HUE, ອະດີດຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງ BOSCH ປະຈຳຫວຽດນາມ

ກຽມພ້ອມທົດລອງດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ

ວັນທີ 21 ພະຈິກ 2016, ລະບົບການແບ່ງປັນ eScooter ຄັ້ງທຳອິດໃນຫວຽດນາມໄດ້ເປີດພິທີທີ່ວິທະຍາເຂດ HCMUT ໃນນະຄອນໂຮຈີມິນ, ຕິດຕາມດ້ວຍວິທະຍາເຂດອື່ນໆອີກສອງແຫ່ງ, VGU (ໃນ Binh Duong) ແລະ DUT (ໃນນະຄອນ Danang).

ດຣ Vu Dinh Thanh,ອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຊີ HCMC ເຊື່ອວ່າໂດຍການສ້າງຖານສະຖານີຍານພາຫະນະຊຸມຊົນແຫ່ງໃໝ່ ໃນມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆຈະໃຫ້ແຮງບັນດານໃຈ ແລະ ກະຕຸ້ນນັກສຶກສາລຸ້ນຖັດໄປໃຫ້ສຳຫຼວດ ແລະ ສຶກສາວິທີການພັດທະນາລະບົບຄົມມະນາຄົມຕໍ່ໄປໃນອະນາຄົດ.

ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາ

  • bach khoa danang
  • bk tp hcm
  • vgu university