ຂ້າມໄປຫາເນື້ອຫາຫຼັກ
Bosch ​ໃນ​ ປະ​ເທດ​ລາວ

ຂ່າວ ແລະ ເລື່ອງຕ່າງໆ

ຜູ້ຄົນຈຳນວນຫຼາຍກຳລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ, ການພັດທະນາໃໝ່ຫຼາຍຢ່າງ — ແຮງບັນດານໃຈຈາກ ອີໂທສ “ປະດິດຂຶ້ນເພື່ອຊີວິດ” ຂອງພວກເຮົາ.

ຕິດຕໍ່ກັບ Bosch

ພວກເຮົາກຳລັງລໍຖ້າຄຳຖາມຂອງທ່ານ.

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາພວກເຮົາ