ການເຄື່ອນທີ່ໃນອະນາຄົດທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຕົວເມືອງ ແລະ ຜູ້ອາໄສ
ການເຄື່ອນທີ່ໃນອະນາຄົດທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຕົວເມືອ

ການເຄື່ອນທີ່ໃນອະນາຄົດທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຕົວເມືອງ ແລະ ຜູ້ອາໄສ

5 ນາທີ

ເນື່ອງຈາກຕົວເມືອງຫັນເປັນເມືອງທີ່ທັນສະໄໝນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຂົນສົ່ງ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍກຳລັງປ່ຽນໄປ. ຈຳນວນຜູ້ໂດຍສານທີ່ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນມີຜົນສະທ້ອນທີ່ໜ້າຕິດຕາມ; ຄວາມແອອັດ, ມົນລະພິດຫຼາກຫຼາຍປະເພດ ແລະ ການເກີດອຸບັດຕິເຫດລ້ວນແຕ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດ. ວິທີການຄິດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນຕໍ່ບັນດາບັນຫາດັ່ງກາວ.

Bosch ໄດ້ເຫັນລະບົບນິເວດວິທະຍາສຳລັບການເຄື່ອນທີ່-ເຄື່ອນຍ້າຍໃນຕົວເມືອງແບບຍືນຍົງ – ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ລວມເອົາໂຊລູຊັນການຂົນສົ່ງທາງເລືອກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຍານພາຫະນະເຄື່ອງຈັກມີຜົນດີທີ່ສຸດເພື່ອສ້າງໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສະດວກສະບາຍຍິ່ງຂຶ້ນ. ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າສາມາດບັນລຸສິ່ງນີ້ໄດ້ໂດຍຮັບປະກັນປະສົບການດ້ານການເຄື່ອນທີ່ປາສະຈາກຄວາມຕຶງຄຽດ, ປາສະຈາກອຸບັດຕິເຫດ ແລະ ປາສະຈາກການປ່ອຍອາຍພິດ.

Man connecting to an autonomous car through a mobile phone.

ສ້າງການເຄື່ອນທີ່ປາສະຈາກຄວາມຕຶງຄຽດໃຫ້ກາຍເປັນຈິງ

ຄວາມແອອັດບໍ່ຄວນເຮັດໃຫ້ການຂົນສົ່ງເປັນແຫຼ່ງຂັດຂວາງສຳລັບປະຊາຊົນໃນຕົວເມືອງ. ການເຄື່ອນທີ່ປາສະຈາກຄວາມຕຶງຄຽດເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການວາງແຜນການເດີນທາງທີ່ປັບປ່ຽນໄດ້ ແລະ ຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງບຸກຄົນ. ການບໍລິການໃຊ້ລົດຮ່ວມກັນກຳລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ, ເນື່ອງຈາກການບໍລິການດັ່ງກ່າວຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ການຂົນສົ່ງຄຸ້ມຄ່າກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ສຳລັບຜູ້ໂດຍສານ, ດ້ວຍ Grab ແລະ GoJek ທີ່ກຳລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມທີ່ສຸດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມີຫຼາຍຢ່າງຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດເພື່ອຄຸ້ມຄອງການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການເພື່ອຮັບປະກັນວ່າບັນຫາຄວາມແອອັດ, ຄຸນະພາບທາງອາກາດ ແລະ ຄວາມປອດໄພຕາມທ້ອງຖະໜົນບໍ່ໄດ້ຫຼຸດລົງເມື່ອຂັບຂີ່ລົດຫຼາຍຂຶ້ນ.

ເສັ້ນທາງຕໍ່ໄປຂ້າງໜ້າແມ່ນຜ່ານການຂັບຂີ່ແບບອັດຕະໂນມັດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມເຊັ່ນ: ການບໍລິການແບ່ງປັນ eScooter ທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່, ເຊິ່ງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ການຂົນສົ່ງເຖິງປາຍທາງໄດ້ຢ່າງສະດວກ.

ສ້າງການເຄື່ອນທີ່ປາສະຈາກອຸບັດຕິເຫດໃຫ້ກາຍເປັນຈິງ

ດ້ວຍບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນເພື່ອຍົກສູງຄຸນະພາບຊີວິດ, ຄວາມປອດໄພຕາມທ້ອງຖະໜົນຍັງຄົງແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຍຸກສະໄໝພວກເຮົາ.

ວິທີການແບບອົງລວມກວມເອົາການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການສຶກສາຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງຍານພາຫະນະທັນສະໄໝແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນໃນການຊ່ວຍຊີວິດ. ຮັບປະກັນການຂົນສົ່ງປອດໄພແມ່ນຫົວໃຈຂອງເຕັກໂນໂລຊີຂອງ Bosch – ລະບົບເບຼກຕ້ານການລັອກ (ABS), ໂປຼແກຼມຄວບຄຸມສະຖຽນລະພາບການຊົງຕົວ (ESP®) ແລະ ດຽວນີ້, ການຂັບຂີ່ອັດຕະໂນມັດ ແລະ ໂຊລູຊັນປັນຍາປະດິດ, ທັງໝົດແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດຂອງມະນຸດເພື່ອຮັກສາຖະໜົນໃຫ້ປອດໄພ.

ສ້າງການເຄື່ອນທີ່ປາສະຈາກອຸບັດຕິເຫດໃຫ້ກາຍເປັນຈິງ

ດ້ວຍລະດັບການຈະລາຈອນແອອັດສູງ, ມົນລະພິດທາງອາກາດມັກຈະເປັນສາເຫດຂອງບັນຫາສຳລັບຕົວເມືອງທີ່ວຸ້ນວາຍ. ການຮັບປະກັນອາກາດສະອາດມີສ່ວນສຳຄັນໃນການເພີ່ມທະວີ ແລະ ຮັກສາຄຸນະພາບຊີວິດໃນເຂດຕົວເມືອງໃຫ້ຍືນຍົງ.

ນອກຈາກການປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງເຕັກໂນໂລຊີນ້ຳມັນແອັດຊັງ ແລະ ກາຊວນໃນປັດຈຸບັນແລ້ວ, ການເກີດກະແສໄຟຟ້າຈະເປັນສິ່ງສຳຄັນ ເປັນໜຶ່ງໃນກະດູກສັນຫຼັງຂອງການຂົນສົ່ງດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ. ຍານພາຫະນະທີ່ຂັບເຄື່ອນໃນທາງທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງສຸດທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເຮັດວຽກ ກໍ່ຄືຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມກໍ່ຈະເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃນການຂັບຂີ່ໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ ພ້ອມດ້ວຍການລົງທຶນທີ່ສຳຄັນເຂົ້າໃນການພັດທະນາສ່ວນປະກອບຫຼັກສຳລັບຍານພາຫະນະໄຟຟ້າທີ່ຈຳເປັນ.

ນອກຈາກການຊຸກຍູ້ການຂັບຂີ່ລົດໄຟຟ້າ, ການເປີດກວ້າງທາງເຕັກໂນໂລຊີຈະເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ເຄື່ອງຈັກເຜົາໄໝ້ຈະຍັງຄົງຢູ່ ແລະ ໃນທີ່ສຸດກໍ່ຈະລວມຕົວກັບມໍເຕີໄຟຟ້າເປັນເວລາຫຼາຍປີ ແລະ ອາດຈະເສີມດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີເພີ່ມຕື່ມເຊັ່ນ: ຈຸລັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.

Emission-free mobility.

ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າຮ່ວມກັນ

ອະນາຄົດໃນການເຄື່ອນທີ່ໃນຕົວເມືອງມີຄວາມສະຫຼາດຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະ ຍືນຍົງຍິ່ງຂຶ້ນ ຈະເປັນການສົນທະນາທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີທຸກພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມ. ພວກເຮົາເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອສ້າງຕົວເມືອງຂອງພວກເຮົາໃຫ້ມີຊີວິດຊີວາ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມໃນການເດີນທາງແຕ່ລະຄັ້ງ.

ແຊຣ໌ສິ່ງນີ້ໃນ:

More news