ສະມາຄົມພະນັກງານຍິງຂອງບອ​ສ​ຈ໌ໃນອາຊີເວັນອອກສຽງໃຕ້.
ແມ່ຍິງໃນສາຍທຸລະກິດ

ພະນັກງານຍິງຂອງບອ​ສ​ຈ໌

7 ນາທີ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ໂອກາດເທົ່າທຽມກັນເປັນຮາກຖານຂອງບອ​ສ​ຈ໌. ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳຈະສົ່ງອອກມາໄດ້ຜ່ານບັນຍາກາດການເຮັດວຽກທີ່ເຄົາລົບ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບຄວາມຄິດ, ທັດສະນະຄະຕິ, ປະສົບການທີ່ຫຼາກຫຼາຍກໍ່ຄືທັກສະທີ່ກຳນົດໄວ້ ແລະ ກໍ່ບໍ່ສາມາດປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້ ຫາກເບິ່ງຂ້າມພະລັງສະໝອງຂອງໂລກ 50% –ກໍ່ຄືບັນດາແມ່ຍິງນັ້ນເອງ.

ປັດຈຸບັນ, ພວກເຮົາມີພະນັກງານຍິງທີ່ໂດດເດັ່ນກວ່າ 111,000 ຄົນທີ່ບອ​ສ​ຈ໌. ທຸກມື້ນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວ່າ ພວກເຂົາເຮັດວຽກໃນທຸລະກິດທຸກໆດ້ານ, ນັບແຕ່ ການເຮັດໃຫ້ລົດເຄື່ອນທີ່ໂດຍອັດຕະໂນມັດ , ໄປຈົນເຖິງ ການຄົ້ນຄວ້າແຫຼ່ງພະລັງງານໃນອະນາຄົດ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຢູ່ໃນລະຫວ່າງນັ້ນ – ແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ເປັນແບບນັ້ນສະເໝີໄປ.

ໃນປີ 1970, Ursula Blaich ກາຍເປັນພະນັກງານຍິງຄົນທໍາອິດໃນບອ​ສ​ຈ໌ ທີ່ໄດ້ເປັນຫົວໜ້າພະແນກຂອງອົງກອນ.
ໃນປີ 1970, Ursula Blaich ກາຍເປັນພະນັກງານຍິງຄົນທໍາອິດໃນບອ​ສ​ຈ໌ ທີ່ໄດ້ເປັນຫົວໜ້າພະແນກຂອງອົງກອນ.

ທີ່ບອ​ສ​ຈ໌ ພວກເຮົາປ່ຽນແປງໄປຫຼາຍ – ແລະ ຍອມຮັບດ້ວຍຄວາມຖ່ອມຕົນວ່າ ຫົນທາງນີ້ຍັງອີກຍາວໄກ. ພະນັກງານຍິງຄົນທໍາອິດຂອງບອ​ສ​ຈ໌ເປັນພະນັກງານພິມດີດ ແລະ ນັກຈົດລະຫັດຫຍໍ້ໃນປີ 1905, ເຊິ່ງເປັນຍຸກສະໄໝທີ່ແຮງງານຍິງ ຫຼື ໂອກາດເທົ່າທຽມກັນເປັນປະເດັນທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ໃນປີ 1910, ຈໍານວນພະນັກງານຍິງທີ່ບອ​ສ​ຈ໌ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນສິບເທົ່າ. ໃນປີ 1950, ມີຜູ້ຝຶກງານທີ່ເປັນແມ່ຍິງຫົກຄົນທໍາອິດໄດ້ເລີ່ມເຮັດວຽກຢູ່ Feuerbach, ໜຶ່ງໃນນັ້ນແມ່ນ Ursula Blaich, ເຊິ່ງພາຍຫຼັງກາຍເປັນຫົວໜ້າພະແນກແມ່ຍິງຄົນທໍາອິດທີ່ບອ​ສ​ຈ໌. ການເພີ່ມຄວາມສາມາດໃຫ້ແມ່ຍິງທີ່ເດັ່ນໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ເຊື່ອວ່າເປັນຄວາມຄິດຂອງຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງ – ກໍ່ຄືທ່ານ Robert Bosch, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດຂອງພວກເຮົານັ້ນເອງ.

ອ່ານເພີ່ມເຕີມໃນ Blog ປະວັດສາດຂອງພວກເຮົາ

ຄົ້ນຫາຄວາມໝາຍຂອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຈາກເພດຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງຂອງບອ​ສ​ຈ໌ຫຼາຍກວ່າ 400,000 ຄົນ

ການຮັບຮູ້ຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ແຕ່ຫົວທີ ເປັນກຸນແຈສໍາຄັນແຫ່ງຄວາມສໍາເລັດຂອງບໍລິສັດ, ທ່ານ Robert Bosch ໄດ້ປູກຝັງຈິດສຳນຶກນີ້ໃນວັດທະນະທໍາອົງກອນຂອງບອ​ສ​ຈ໌ຢ່າງເປັນລະບົບ, ບົນພື້ນຖານຂອງຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮ່ວມງານທຸກຄົນຮູ້ສຶກມີຄຸນຄ່າ ແລະ ສະຫຼອງຄວາມຄ້າຍຄືກັນກໍ່ຄືຄວາມແຕກຕ່າງຂອງພວກເຂົາ.

ເສັ້ນທາງສຳລັບພະນັກງານຍິງ

ປັດຈຸບັນ, ມີຜູ້ນຳຢູ່ທີ່ບອ​ສ​ຈ໌ 16.1% ແມ່ນເພດຍິງ ແລະ ພວກເຮົາມີແຜນທີ່ຈະເພີ່ມຕົວເລກນີ້ເປັນ 20% ໃນປີ 2020 ແລະ ປີຕໍ່ໆໄປ. ໃນຂະນະທີ່ຈໍານວນພະນັກງານຍິງໃນຕຳແໜ່ງຜູ້ນຳໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ຍັງມີອີກຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດ. ໜຶ່ງໃນກິດຈະກໍາລິເລີ່ມຂອງບອ​ສ​ຈ໌ທີ່ຈະສົ່ງເສີມຜູ້ນໍາເພດຍິງ ແມ່ນຜ່ານແນວຄິດລິເລີ່ມ Women@Bosch. ເປີດຕົວໃນປີ 1995, Women@Bosch ເປັນເຄືອຂ່າຍສະໜັບສະໜູນພາຍໃນ ເພື່ອເສີມອຳນາດໃຫ້ແກ່ຜູ້ນໍາເພດຍິງໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຮຸ້ນໃໝ່ທີ່ບອ​ສ​ຈ໌ ໂດຍຜ່ານແຜນງານພັດທະນາວິຊາຊີບ, ການປະຊຸມປະຕິບັດການ, ກອງປະຊຸມ ແລະ ການສອນວຽກ ເປັນຕົ້ນ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງເປັນກອງປະຊຸມເພື່ອສົນທະນາກ່ຽວກັບປັດໄຈຊຸກຍູ້ ແລະ ດຶງດູດ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິງຮັບຮູ້ຈຸດມຸ່ງໝາຍ ແລະ ວິຊາຊີບຂອງພວກເຂົາ.

ຮູບແບບການເຮັດວຽກທີ່ຜ່ອນຜັນໄດ້ເພື່ອຄວາມພໍໃຈໃນສົມດູນຂອງຊີວິດ ແລະ ການເຮັດວຽກທີ່ດີຍິ່ງຂຶ້ນ

ຜູ້ຮ່ວມງານທຸກຄົນທີ່ບອ​ສ​ຈ໌, ທັງເພດຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງມີໂອກາດດຽວກັນໃນການເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເຮັດວຽກ ແລະ ຊີວິດສ່ວນຕົວເພື່ອບັນລຸສັກກະຍະພາບສູງສຸດຂອງຕົນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຊອກຫາຄວາມສົມດຸນທີ່ເໝາະສົມລະຫວ່າງ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຮ່ວມງານກັບຂອງບໍລິສັດ – ໂດຍສະເພາະເມື່ອເວົ້າເຖິງຄອບຄົວ ຈິ່ງມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບບອ​ສ​ຈ໌.

ປະມານ 43% ຂອງພະນັກງານຍິງທີ່ມີຄຸນວຸດທິສູງ ແລະ ມີລູກ ແມ່ນອອກຈາກການເຮັດວຽກຊົ່ວຄາວ ຫຼື ຖາວອນ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ມີຊ່ອງວ່າງໃນການພັດທະນາຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ ແລະ ແຜນການສືບທອດຕຳແໜ່ງ. ທີ່ບອ​ສ​ຈ໌ ພວກເຮົາຍອມຮັບສິ່ງທ້າທາຍໃນການຄົ້ນຫາວິທີທີ່ຈະດຳເນີນທັງສອງຢ່າງພ້ອມກັນ, ທັງປະສົບຜົນສຳເລັດດ້ານວຽກງານ ແລະ ຊີວິດສ່ວນຕົວທີ່ສົມບູນແບບ, ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍສະຫຼະຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງ.

ຄອບຄົວໃຊ້ເວລາຮ່ວມກັນຢູ່ທີ່ສວນສາທາລະນະ.
ຄອບຄົວໃຊ້ເວລາຮ່ວມກັນຢູ່ທີ່ສວນສາທາລະນະ.

ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພະນັກງານຍິງກັບເຂົ້າມາເຮັດວຽກໄດ້ອີກ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ປົກຄອງລູກ, ບອ​ສ​ຈ໌ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ແຜນລາພັກຫຼາຍຢ່າງ ສຳລັບພໍ່ແມ່ທີ່ຕ້ອງເຮັດວຽກ. ການບໍລິຫານການເຮັດວຽກແບບຜ່ອນຜັນໄດ້ເຊັ່ນ: ເວລາທີ່ຜ່ອນຜັນໄດ້ ແລະ ການເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນໃຫ້ອຳນາດໃນການຕັດສິນໃຈ ແກ່ຜູ້ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາວ່າສະຖານທີ່ໃດ, ວິທີການແນວໃດ ແລະ ເວລາໃດທີ່ພວກເຂົາເຮັດວຽກ, ເພື່ອຊ່ວຍແບ່ງເບົາພາລະຂອງຜູ້ປົກຄອງລູກ. ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ເຄື່ອງມືດ້ານໄອທີ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການໂດຍບໍລິສັດຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາ ເຮັດວຽກໃນໄລຍະໄກໄດ້ໂດຍບໍ່ມີການລົບກວນ. ພວກເຮົາເຫັນນະວັດຕະກຳ, ຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ປະສິດທະພາບຢູ່ໃນ ກຸ່ມຜູ້ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ອັນເປັນຜົນມາຈາກແນວຄິດລິເລີ່ມໃນການເຮັດວຽກທີ່ຜ່ອນຜັນໄດ້.

ປັດຈຸບັນນີ້, ບອ​ສ​ຈ໌ມີຕົວແບບການເຮັດວຽກທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ນັບແຕ່ການບໍລິຫານແບບບໍ່ເຕັມເວລາໄປຈົນເຖິງການແບ່ງປັນວຽກງານ, ເຊິ່ງປັບໃຫ້ເໝາະສົມກັບຜູ້ຮ່ວມງານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເປົ້າໝາຍການເຮັດວຽກຂອງແຕ່ລະຄົນສອດຄ່ອງກັບວິຖີຊີວິດ ແລະ ເປົ້າໝາຍສ່ວນຕົວ.

ດຳເນີນການສົນທະນາໃຫ້ຕໍ່ເນື່ອງ

ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກໃນອະນາຄົດຈະເປັນສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງອອກໄປ. ບອ​ສ​ຈ໌ມຸ່ງໝັ້ນສືບຕໍ່ສ້າງວັດທະນະທຳການເຮັດວຽກທີ່ມີຜົນສຳເລັດ ແລະ ມີນະວັດຕະກຳ - ເຊິ່ງເປັນວິວັດທະນາການທີ່ເກີດຂຶ້ນຕະຫຼອດເວລາ. ເພື່ອບັນລຸສິ່ງດັ່ງກ່າວ, ບອ​ສ​ຈ໌ໃຫ້ບຸລິມະສິດໃນການສົນທະນາຕໍ່ເນື່ອງກັບຜູ້ຮ່ວມງານ ເພື່ອຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການໃນອະນາຄົດ ແລະ ສາມາດຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງໄດ້. ດ້ວຍການດຳເນີນການສົນທະນາໃຫ້ຕໍ່ເນື່ອງ, ຜູ້ຮ່ວມງານແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງ, ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ມີຜູ້ຮັບຟັງພາຍໃນບໍລິສັດ, ການສະເໜີຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາ, ສອນການຄົ້ນພົບໃໝ່ພ້ອມກັບຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆແທນ. ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາສ້າງວຽກງານທີ່ສົມຄວນໄດ້ຮັບ ພ້ອມກັບໃຊ້ຊີວິດທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການໄດ້ຢ່າງມີກຽດ.

ແຊຣ໌ສິ່ງນີ້ໃນ:

Liên hệ với Bosch

Liên hệ với Bosch

Corporate Communications
ອີເມລ໌

Send us a message