ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ທີ່​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ກັນ 4.0
ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ

ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ທີ່​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ກັນ 4.0

5 ນາທີ

ອຸດສາຫະກໍາ 4.0 ແມ່ນເມື່ອໂຮງງານສາມາດປັບຕົວເຂົ້າກັບເງື່ອນໄຂທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ຮຽນຮູ້ຢ່າງອິດສະຫຼະໃນເວລາດຽວກັນ. ສໍາລັບ Boschຄວາມລັບຢູ່ທີ່ນີ້ແມ່ນຮວບຮວມສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຜູ້ຄົນ, ຂໍ້ມູນ ແລະ ເຄື່ອງຈັກເຂົ້າກັນ. ແລະ ໃນຂະນະທີ່ປັນຍາປະດິດ ແລະ ວິທີການແກ້ບັນຫາຂັ້ນສູງເຮັດໃຫ້ຂະບວນການງ່າຍຂຶ້ນ, ມີປະສິດທິພາບຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະ ມີການປັບປ່ຽນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ຜູ້ຄົນຍັງມີການຄວບຄຸມທຸກຢ່າງທີ່ເກີດຂຶ້ນ.

ບໍ່ມີຜະລິດຕະພັນໃດມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນ.

ການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາຄັ້ງຕໍ່ໄປ ແລະ ການປ່ຽນເປັນດິຈິຕອລຂອງຂະບວນການຕ່າງໆ ຊ່ວຍໃຫ້ວິສາຫະກິດປະກອບການດ້ວຍຄວາມໄວສູງຂຶ້ນ ແລະ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ ດ້ວຍການໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບລູກຄ້າສູງຂຶ້ນນຳອີກ: ຕົ້ນແບບມີຄວາມງ່າຍຕໍ່ການທົດສອບ, ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຂອງລູກຄ້າແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທັນທີ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການອອກແບບຜະລິດມາໂດຍບໍ່ມີຄວາມພະຍາຍາມ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ຮອບອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຜະລິດຕະພັນສັ້ນລົງ, ໃນຂະນະທີ່ເພີ່ມຄວາມຕ້ອງການຜະລິດຕະພັນທີ່ກໍານົດເອງ. ຂະບວນການຜະລິດເອກະເທດໃນທີ່ສຸດເຮັດໃຫ້ມີການຜະລິດປະລິມານສູງ ໃນລະດັບຜະລິດຕະພັນທີ່ປັບໃຫ້ເໝາະສົມທັງໝົດ, ໂດຍບໍ່ມີຜະລິດຕະພັນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.

ນິຍາຍແຫ່ງປະຫວັດສາດ - ການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາທັງສີ່ຄັ້ງ

ບໍ່ມີຄຳບັນຍາຍ

ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ — ການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາຄັ້ງທໍາອິດ

ໂຮງງານຜະລິດກົນຈັກແຫ່ງທໍາອິດທີ່ໃຊ້ພະລັງງານເຄື່ອງຈັກອາຍນ້ຳ ຖືກຕິດຕັ້ງເມື່ອຕົ້ນສັດຕະວັດທີ 19 ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຜະລິດສິນຄ້າຊ້ຳໄດ້ໄວຂຶ້ນຫຼາຍ.

ວຽກຮັບເໝົາ ແລະ ວຽກຜະລິດໃນສາຍການປະກອບ — ການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາຄັ້ງທີສອງ

ເນື່ອງຈາກໄຟຟ້າໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍຫຼາຍຂຶ້ນ, ຂະບວນການຜະລິດເປັນອັດຕະໂນມັດ ແລະ ບັນລຸຄວາມສາມາດສູງຫຼາຍໃນທ້າຍສັດຕະວັດທີ 19.

ໄມໂຄຼເອເລັກໂຕຼນິກເກີດຂຶ້ນມາ — ການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາຄັ້ງທີສາມ

ຄອມພິວເຕີຂະໜາດໃຫຍ່ເຄື່ອງທໍາອິດຖືກນໍາໄປໃຊ້ໃນ ຂະແໜງການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາລະຫວ່າງປີ 1970. ຈາກນັ້ນສາມາດຄວບຄຸມຂະບວນການໄດ້ຢ່າງອັດຕະໂນມັດ.

ອິນເຕີເນັດຂອງທຸກສິ່ງ — ການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາຄັ້ງທີສີ່

ເຄືອຂ່າຍຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າຊ່ວຍໃຫ້ການຜະລິດມີການປັບປ່ຽນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຜະລິດຕະພັນໄດ້ໄວກວ່າ.

ອຸດສາຫະກໍາ 4.0 ໃຊ້ສຳລັບວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍບໍ?

ອຸດສາຫະກໍາ 4.0 ມີທ່າແຮງຊ່ວຍເພີ່ມກຳລັງ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ຜູ້ຄົນນັບລ້ານຄົນໃນເຂດຊົນນະບົດ. ດ້ວຍການວາງລະບົບອັດຕະໂນມັດໃນໂຮງງານຜະລິດທີ່ກຳລັງເພີ່ມຂຶ້ນ ສາມາດຮັບຮູ້ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງອຸດສາຫະກໍາ 4.0 ໄດ້ໃນທົ່ວອາຊີ. ໂລກຂອງການຜະລິດຈະເປັນເຄືອຂ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງຕ້ອງລວມກັນເປັນການໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນທົ່ວໂລກ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນສະຖານທີ່ຜະລິດຂະໜາດກາງຈະເຫັນທ່າແຮງທີ່ດີຍິ່ງ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍໂຮງງານຫຼາຍແຫ່ງ ໃນທົ່ວພາກພື້ນພູມສັນຖານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ SME ຂັບເຄື່ອນໄປສູ່ການປະຕິວັດຄັ້ງຕໍ່ໄປ, ອຸດສາຫະກໍາ 4.0.

ການຫັນປ່ຽນຮູບດິຈິຕອລເປັນກຸນແຈສໍາຄັນ

ສໍາລັບ SME, ການປ່ຽນເປັນດິຈິຕອລເປັນຂັ້ນຕອນທໍາອິດ ແລະ ສໍາຄັນທີ່ສຸດເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນນໍາໃຊ້ ແລະ ປະສົມປະສານຜົນປະໂຫຍດຂອງການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາຄັ້ງທີສີ່. ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຄວນໃຊ້ເວລາພິຈາລະນາລວມເອົາ ການປ່ຽນເປັນດິຈິຕອລເຂົ້າໃນຍຸດທະສາດຂອງບໍລິສັດ ແລະ ເບິ່ງວ່າພວກເຂົາຈະໄດ້ປະໂຫຍດແນວໃດ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຊ່ຽວຊານດ້ານນີ້.

ການຝຶກອົບຮົມທັກສະໃໝ່ສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາ 4.0

ອຸດສາຫະກໍາ 4.0 ຈະມີການປ່ຽນແປງຮູບແບບການເຮັດວຽກ ແລະ ຄຸນວຸດທິ, ສ້າງໂອກາດ ແລະ ວຽກໃໝ່. ສໍາລັບເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ, ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງເນັ້ນໃສ່ພະນັກງານຂອງຕົນ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃຫ້ຂັບເຄື່ອນຂະບວນການຫັນປ່ຽນດັ່ງກ່າວ. ການຝຶກອົບຮົມທັກສະໃໝ່ຄວນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຍຸດທະສາດບໍລິສັດ ເຊິ່ງຮັບປະກັນວ່າພະນັກງານທີ່ມີຢູ່ຈະສາມາດຈັດການໜ້າວຽກ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີທີ່ໃຊ້.

“ຜູ້ໃຊ້ງານເບື້ອງຕົ້ນຂອງອຸດສາຫະກໍາ 4.0 ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໄລຍະຍາວ. ສະນັ້ນ, ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດໃນລາວບໍ່ຄວນຈໍາກັດວິໄສທັດຂອງພວກເຂົາ ຕາມສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຂໍ້ຈໍາກັດໃນປັດຈຸບັນ.”

Yit Ming Chan, ຫົວໜ້າປະຈຳປະເທດຂອງ Bosch ໃນລາວ

ແຟ້ມສະສົມຜົນງານຂອງພວກເຮົາເພື່ອອະນາຄົດຂອງທ່ານ

Bosch ແມ່ນຜູ້ນໍາໃຊ້ຕົ້ນຕໍຂອງອຸດສາຫະກໍາ 4.0 ໃນວຽກງານການຜະລິດຂອງພວກເຮົາຫຼາຍກວ່າ 280 ໂຮງງານທົ່ວໂລກ. ພວກເຮົາຍັງສະແຫວງຫາການເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອສ້າງເຄືອຂ່າຍສ້າງມູນຄ່າເກີນຂອບເຂດຂອງບໍລິສັດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ອຸດສາຫະກໍາ 4.0 ກາຍເປັນຈິງ.

ແຟ້ມສະສົມຜົນງານຂອງພວກເຮົາເພື່ອອະນາຄົດຂອງທ່ານ

ການແກ້ໄຂຊອບແວຣ໌

ການແກ້ໄຂຊອບແວຣ໌ i4.0 ຂອງພວກເຮົາເຊື່ອມໂຍງອົງປະກອບທັງໝົດຂອງ ກະແສມູນຄ່າຂອງທ່ານເຂົ້າກັນ ແລະ ກັບຜູ້ຄົນທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການບັນລຸ: ການເຊື່ອມຕໍ່ແບບເຕັມລະດັບ, ຄວາມໂປ່ງໃສຢ່າງສົມບູນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ໂລຈິສຕິກ ແລະ ການຜະລິດ

ພວກເຮົາເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ສາຍການຜະລິດທັງໝົດໄປສູ່ເຄືອຂ່າຍສ້າງມູນຄ່າ. ດ້ວຍການແກ້ໄຂຂອງພວກເຮົາ ທ່ານສາມາດບັນລຸຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ການປະສານງານຢ່າງສົມບູນຂອງການດໍາເນີນງານໂລຈິສຕິກທັງໝົດພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກໂຮງງານຂອງທ່ານ.

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ການບໍລິການ ແລະ ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ

Bosch ມອບການບໍລິການ ແລະ ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາໃນດ້ານອຸດສາຫະກໍາ 4.0 ລວມທັງໂຄງການຮ່ວມມືເພື່ອທົດສອບຕົວແບບທຸລະກິດໃໝ່. ພວກເຮົາຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຄົ້ນພົບທ່າແຮງໃໝ່ຕາມກະແສມູນຄ່າຂອງທ່ານ.

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ອຸປະກອນລະດັບພາກສະໜາມ

ອົງປະກອບ, ຫຼັກສູດ ແລະ ລະບົບສໍາລັບການປະສົມປະສານທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງ ການແກ້ໄຂຂອງຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງຈັກ ເຂົ້າໃນການເປັນເຄືອຂ່າຍສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກໍາ 4.0 ຕາມສາຍຕັ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ.

ແຄັດຕາລັອກຜະລິດຕະພັນ I4.0

ແຄັດຕາລັອກຜະລິດຕະພັນ I4.0

ແຄັດຕາລັອກຜະລິດຕະພັນ I4.0

PDF

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

Bosch ໃນລາວ
ໂທລະສັບ
ອີເມລ໌

ຂ່າວເພີ່ມເຕີມ