ຂ້າມໄປຫາເນື້ອຫາຫຼັກ
Bosch ​ໃນ​ ປະ​ເທດ​ລາວ
ປະຫວັດຂອງບໍລິສັດ

ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 1886–1905

ໃນເດືອນພະຈິກ 1886, Robert Bosch ໄດ້ຍ້າຍເຂົ້າໄປໃນໂຮງການທີ່ໃຊ້ເປັນບ່ອນເຮັດວຽກທຳອິດຂອງລາວໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງສະຕຸບກາດ

ປະຫວັດຂອງ Bosch ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຫຼາຍຂັ້ນຕອນທຳອິດ. ກ້າວເຂົ້າສູ່ຄວາມເປັນອິດສະຫຼະ, ສູ່ຕະຫຼາດລົດຍົນ, ໃນຕະຫຼາດທີ່ຢູ່ນອກປະເທດເຢຍລະມັນ, ແລະ ກ້າວເຂົ້າສູ່ຊັ້ນໂຮງງານຂອງການຜະລິດລາຍໃຫຍ່.

ການແຕ້ມເສັ້ນໂຄ້ງເລັ່ງຂຶ້ນໄປ, ຜູ້ຊາຍ (Robert Bosch) ກຳລັງຍ່າງຕາມເສັ້ນດັ່ງກ່າວຂຶ້ນໄປດ້ານເທິງສຸດ.

“ຄວາມສັບສົນວຸ້ນວາຍ”— ການເລີ່ມຕົ້ນ

ປີແຫ່ງການຝຶກງານ ແລະ ປີແຫ່ງການເດີນທາງຂອງລາວໄດ້ເຂົ້າມາເຮັດໃຫ້ Robert Bosch ມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກຈະປະກອບອາຊີບທີ່ຕົນເປັນເຈົ້າຂອງ. ໃນປີ 1886, ລາວເປີດອູ່ສ້ອມແປງສຳລັບວຽກວິສະວະກຳກົນຈັກ ແລະ ວິສະວະກຳໄຟຟ້າທີ່ແນ່ນອນຂຶ້ນ ໃນເມືອງສະຕຸດກາດ. ຊ່ວງຕົ້ນປີຖືກອ້ອມລ້ອມດ້ວຍຄວາມສ່ຽງສູງ ແລະ ຕ່ຳ, ແລະ ມັນເປັນພຽງຈາກກາງປີ-1890 ທີ່ສິ່ງນັ້ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

ໃນເດືອນພະຈິກ ປີ 1886, Robert Bosch ໄດ້ຍ້າຍເຂົ້າໄປອູ່ສ້ອມແປງແຫ່ງທຳອິດຂອງລາວໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງສະຕຸດກາດກັບຄົນງານຄົນໜຶ່ງ ແລະ ເດັກຊາຍທີ່ຄອຍຊ່ວຍເຂົາ.
ໃນເດືອນພະຈິກ ປີ 1886, Robert Bosch ໄດ້ຍ້າຍເຂົ້າໄປອູ່ສ້ອມແປງແຫ່ງທຳອິດຂອງລາວໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງສະຕຸດກາດກັບຄົນງານຄົນໜຶ່ງ ແລະ ເດັກຊາຍທີ່ຄອຍຊ່ວຍເຂົາ.
ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ພົບກັບອູ່ສ້ອມແປງທີ່ຊ້ອນຕົວຢູ່ໃນເດີ່ນດ້ານຫຼັງ, ໃນປີ 1890 Bosch ໄດ້ຂຶ້ນປ້າຍບໍລິສັດ.
ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ພົບກັບອູ່ສ້ອມແປງທີ່ຊ້ອນຕົວຢູ່ໃນເດີ່ນດ້ານຫຼັງ, ໃນປີ 1890 Bosch ໄດ້ຂຶ້ນປ້າຍບໍລິສັດ.
/

ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການທຳອິດ

Bosch ດຳເນີນງານດ້ານວິສະວະກຳເຄື່ອງກົນຈັກ ແລະ ໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມແນ່ນອນທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ເຂົາຖະໜັດ, ເຊັ່ນ ການຕິດຕັ້ງລະບົບໂທລະສັບ ແລະ ກະດິງໄຟຟ້າ. ເມື່ອຖືກຂໍໃຫ້ສ້າງອຸປະກອນເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າເພື່ອຈູດຫົວທຽນໃນເຄື່ອງຍົນ (magneto) ສຳລັບເຄື່ອງຍົນເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການອອກແບບທີ່ມີຢູ່, ລາວໄດ້ປັບປຸງສິ່ງນີ້ ແລະ ຈາກນັ້ນໄດ້ປູທາງສຳລັບການຜະລິດຫົວທຽນໄຟຟ້າ.

Bosch ສະເໜີການຕິດຕັ້ງຕົວຊີ້ບອກລະດັບນ້ຳຈາກໄລຍະໄກສຳລັບລູກຄ້າໃນປີ 1896.
Bosch ສະເໜີການຕິດຕັ້ງຕົວຊີ້ບອກລະດັບນ້ຳຈາກໄລຍະໄກສຳລັບລູກຄ້າໃນປີ 1896.
ກົນໄກການຕິດຕັ້ງຕົວຊີ້ບອກລະດັບນ້ຳຈາກໄລຍະໄກຕ້ອງການການຜະລິດຕະທີ່ແນ່ນອນສຳລັບອຸປະກອນດັ່ງກ່າວ ເພື່ອລາຍງານລະດັບນ້ຳທີ່ສູງກວ່າໃນບາງໄລຍະທາງຫາຖານໃຫຍ່.
ກົນໄກການຕິດຕັ້ງຕົວຊີ້ບອກລະດັບນ້ຳຈາກໄລຍະໄກຕ້ອງການການຜະລິດຕະທີ່ແນ່ນອນສຳລັບອຸປະກອນດັ່ງກ່າວ ເພື່ອລາຍງານລະດັບນ້ຳທີ່ສູງກວ່າໃນບາງໄລຍະທາງຫາຖານໃຫຍ່.
ເຖິງແມ່ນວ່າຜະລິດຕະພັນຈະຂ້ອນຂ້າງຜິດປົກກະຕິ, ຈຳນວນເຄື່ອງພິມດີດສຳລັບຄົນຕາບອດກໍ່ຍັງຖືກຜະລິດອອກມາໃນອູ່ສ້ອມແປງຂອງ Bosch ໃນຊ່ວງສອງທົດສະວັດທຳອິດ.
ເຖິງແມ່ນວ່າຜະລິດຕະພັນຈະຂ້ອນຂ້າງຜິດປົກກະຕິ, ຈຳນວນເຄື່ອງພິມດີດສຳລັບຄົນຕາບອດກໍ່ຍັງຖືກຜະລິດອອກມາໃນອູ່ສ້ອມແປງຂອງ Bosch ໃນຊ່ວງສອງທົດສະວັດທຳອິດ.
/
ຮູບແຕ້ມທີ່ສະແດງເຖິງການພັດທະນາເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າເພື່ອຈູດຫົວທຽນໃນເຄື່ອງຍົນ.

ປະກາຍໄຟທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດທຸກສິ່ງ — ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າເພື່ອຈູດຫົວທຽນໃນເຄື່ອງຍົນ

ຕັ້ງແຕ່ປີ 1897, Bosch ໄດ້ເລີ່ມຕິດຕັ້ງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າເພື່ອຈູດຫົວທຽນໃນເຄື່ອງຍົນທີ່ຖືກອອກແບບມາໃຫ້ດີກວ່າລົງໃສ່ລົດຍົນ ແລະ ກາຍເປັນຜູ້ສະໜອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າເພື່ອຈູດຫົວທຽນໃນເຄື່ອງຍົນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ. ໃນປີ 1902, ຫົວໜ້າວິສະວະກຳຂອງ Bosch, ກ໋ອດໂຕລບ ໂຮໂນລດ໌, ໄດ້ເປີດຕົວການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ດີກວ່າທີ່ເຄີຍ — ຄືລະບົບເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າເພື່ອຈູດຫົວທຽນໃນເຄື່ອງຍົນແຮງສູງທີ່ມີຫົວທຽນ. ຜະລິດຕະພັນນີ້ໄດ້ປູທາງໃຫ້ Bosch ກາຍເປັນຜູ້ສະໜອງດ້ານເຄື່ອງຍົນຊັ້ນນຳຂອງໂລກ.

ການຖອດແບບຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າເພື່ອຈູດຫົວທຽນໃນເຄື່ອງຍົນແຮງຕ່ຳ ໃນປີ 1887 ໄດ້ເຫັນວ່າ Bosch ເລີ່ມຕົ້ນສຳຫຼວດການເຜົາໄໝ້ທີ່ມີການປະສົມຂອງເຊື້ອເພີງ.
ການຖອດແບບຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າເພື່ອຈູດຫົວທຽນໃນເຄື່ອງຍົນແຮງຕ່ຳ ໃນປີ 1887 ໄດ້ເຫັນວ່າ Bosch ເລີ່ມຕົ້ນສຳຫຼວດການເຜົາໄໝ້ທີ່ມີການປະສົມຂອງເຊື້ອເພີງ.
ຫົວທຽນໄຟຟ້າສຳລັບລົດຍົນໄດ້ຖືກໃຊ້ກ່ອນໝູ່ກັບລົດສາມລໍ້ ເດີ ໄດອອນ ບູຕອນ ໃນປີ 1897. ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການທົດສອບຫຼາຍໆຄັ້ງກ່ອນທີ່ຜະລິດຕະພັນຈະໃຊ້ໄດ້ຢ່າງສົມບູນແບບ.
ຫົວທຽນໄຟຟ້າສຳລັບລົດຍົນໄດ້ຖືກໃຊ້ກ່ອນໝູ່ກັບລົດສາມລໍ້ ເດີ ໄດອອນ ບູຕອນ ໃນປີ 1897. ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການທົດສອບຫຼາຍໆຄັ້ງກ່ອນທີ່ຜະລິດຕະພັນຈະໃຊ້ໄດ້ຢ່າງສົມບູນແບບ.
ການພັດທະນາທີ່ຍອດຢ້ຽມທີ່ສຸດໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ສະໜອງເຄື່ອງຍົນທີ່ມາພ້ອມກັບລະບົບເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າເພື່ອຈູດຫົວທຽນໃນເຄື່ອງຍົນແຮງສູງ, ເຊິ່ງ Bosch ໄດ້ຈົດທະບຽນລິຂະສິດໃນປີ 1902.
ການພັດທະນາທີ່ຍອດຢ້ຽມທີ່ສຸດໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ສະໜອງເຄື່ອງຍົນທີ່ມາພ້ອມກັບລະບົບເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າເພື່ອຈູດຫົວທຽນໃນເຄື່ອງຍົນແຮງສູງ, ເຊິ່ງ Bosch ໄດ້ຈົດທະບຽນລິຂະສິດໃນປີ 1902.
ລະບົບເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າເພື່ອຈູດຫົວທຽນໃນເຄື່ອງຍົນແຮງສູງທຳອິດຂອງ Bosch , ປະເພດ Hdh, ທີ່ມາພ້ອມກັບຫົວທຽນ (1902)
ລະບົບເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າເພື່ອຈູດຫົວທຽນໃນເຄື່ອງຍົນແຮງສູງທຳອິດຂອງ Bosch , ປະເພດ Hdh, ທີ່ມາພ້ອມກັບຫົວທຽນ (1902)
/
ກ໋ອດໂຕລບ ໂຮໂນລດ໌
ຮູບຖ່າຍ: ກ໋ອດໂຕລບ ໂຮໂນລດ໌ (1901)

ຫົວໜ້າຜູ້ລິເລີ່ມດ້ວຍສັນຊາດຕະຍານທີ່ຖືກຕ້ອງເທົ່ານັ້ນ

“ເມື່ອໂຮໂນລດ໌ສຳເລັດລາຍການໃໝ່ ແລະ ຜ່ານມັນໄປຍັງການຜະລິດ, ໂລກຂອງ Bosch ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຫັນມາຫາຜະລິດຕະພັນສຳເລັດຮູບ.”

ນີ້ເປັນວິທີທີ່ Robert Bosch ໄດ້ຈ່າຍເງິນໃຫ້ກັບຫົວໜ້າວິສະວະກຳທີ່ຍາວນານຂອງພວກເຂົາ, ເຊິ່ງເປັນຄົນທຳອິດທີ່ລິເລີ່ມເຮັດວຽກໃຫ້ເຂົາໃນຖານະເດັກຝຶກງານ. ນອກເໜືອຈາກລະບົບເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າເພື່ອຈູດຫົວທຽນໃນເຄື່ອງຍົນແຮງສູງແລ້ວ, ລາວຍັງເປັນຜູ້ສ້າງລະບົບແສງສະຫວ່າງ, ສະຕາດເຕີ, ແລະ ແກທີ່ເກັ່ງຫຼາຍແທ້ໆ ສຳລັບກຸ່ມຜະລິດຕະພັນຂອງ Bosch — ຈົນເຖິງລາວເສຍຊີວິດໃນປີ 1923.

ຮູບຖ່າຍ: ກ໋ອດໂຕລບ ໂຮໂນລດ໌ (1901)

ເຈົ້າຂອງເຮືອນ — ໂຮງງານແຫ່ງທຳອິດ

Bosch ໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປຫຼາຍໆຄັ້ງ ກ່ອນທີ່ເຂົ້າຈະຕັດສິນໃຈສ້າງໂຮງງານ. ໃນຕອນທຳອິດ, ລາວຄາດວ່າຈະເຊົ່າຫ້ອງໜຶ່ງ ຫຼື ຫ້ອງທີ່ມີຫຼາຍຊັ້ນ, ແຕ່ກໍ່ບໍ່ເປັນເຊ່ັນນັ້ນ. ກົງກັນຂ້າມ — ໂຮງງານຂອງ Bosch ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນປີ 1901 ໄດ້ຍ້າຍໄປສູ່ອາຄານໂດຍຮອບໆ.

ສ້າງຂຶ້ນຈາກຄອນກຼີດເສີມເຫລັກທັງໝົດ, ອາຄານໂຮງງານຫຼັງທຳອິດມີຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ສຸດສຳລັບປີ 1900, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ໃນສະໄໝຟື້ນຟູສິລະປະ ແລະວັດທະນະທໍາໃນເອີຣົບກໍຕາມ.
ສ້າງຂຶ້ນຈາກຄອນກຼີດເສີມເຫລັກທັງໝົດ, ອາຄານໂຮງງານຫຼັງທຳອິດມີຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ສຸດສຳລັບປີ 1900, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຢູ່ໃນສະໄໝຟື້ນຟູສິລະປະ ແລະວັດທະນະທໍາໃນເອີຣົບກໍຕາມ.
ຜູ້ຮ່ວມງານບາງຄົນຂອງ Bosch ໄດ້ລວມຕົວກັນທີ່ເດີ່ນພາຍໃນຫ້ອງໂຮງງານແຫ່ງໜຶ່ງເພື່ອຖ່າຍຮູບເປັນກຸ່ມ ໃນປີ 1901.
ຜູ້ຮ່ວມງານບາງຄົນຂອງ Bosch ໄດ້ລວມຕົວກັນທີ່ເດີ່ນພາຍໃນຫ້ອງໂຮງງານແຫ່ງໜຶ່ງເພື່ອຖ່າຍຮູບເປັນກຸ່ມ ໃນປີ 1901.
ຜູ້ຮ່ວມງານຂອງ Bosch ໄດ້ຂົດລວດເປັນວົງຢູ່ທີ່ອຸປະກອນເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າທັງໝົດ ໂດຍໃຊ້ມືຈັບຂົດລວດ ໃນປີ 1900.
ຜູ້ຮ່ວມງານຂອງ Bosch ໄດ້ຂົດລວດເປັນວົງຢູ່ທີ່ອຸປະກອນເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າທັງໝົດ ໂດຍໃຊ້ມືຈັບຂົດລວດ ໃນປີ 1900.
ໂຮງງານຂອງ Bosch ໄດ້ຖືກຂະຫຍາຍອອກພາຍໃນເວລາສອງສາມປີ ຈາກອາຄານດຽວໄປຈົນເຖິງພື້ນທີ່ຂະໜາດໃຫຍ່ (1905).
ໂຮງງານຂອງ Bosch ໄດ້ຖືກຂະຫຍາຍອອກພາຍໃນເວລາສອງສາມປີ ຈາກອາຄານດຽວໄປຈົນເຖິງພື້ນທີ່ຂະໜາດໃຫຍ່ (1905).
/
ຮູບແຕ້ມຕົວ O ລົດຍົນທີ່ມີຄວາມໝາຍທາງປະຫວັດສາດ ທີ່ມີຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ປ້າຍບອກວ່າ “ລອນດອນ.”

ກ້າວເຂົ້າສູ່ສຳນັກງານຂາຍແຫ່ງທຳອິດ — ຂອງໂລກ

“…ທີ່ໝັ້ນໃນເກຣດບຣິເຕນ (Great Britain)…” — ນີ້ເປັນຄວາມປາດຖະໜາມາແຕ່ຍາວນານຂອງ Robert Bosch. ໃນປີ 1898, ລາວໄດ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ Bosch ແຫ່ງທຳອິດຢູ່ນອກປະເທດເຢຍລະມັນ ໃນກຸງລອນດອນຮ່ວມກັບ Englishman Frederic Simms. ນີ້ເປັນກ້າວທຳອິດສູ່ຕະຫຼາດໂລກ. ຂະຫຍາຍສຳນັກຂາຍເພີ່ມເຕີມຢ່າງວ່ອງໄວໃນປະເທດອື່ນໆທາງຢູໂຣບ.

ແມັກເນໂຕສ ຊິມມ໌ Bosch ຕັ້ງສຳນັກງານຂາຍແຫ່ງທຳອິດໃນຖະໜົນ ສະຕໍຣ໌, ລອນດອນ, ໃນປີ 1898. ຕາມດ້ວຍສຳນັກງານຕໍ່ໄປທີ່ເໝາະສົມໃນກຸງປາຣີສ ໃນປີຖັດໄປ.
ແມັກເນໂຕສ ຊິມມ໌ Bosch ຕັ້ງສຳນັກງານຂາຍແຫ່ງທຳອິດໃນຖະໜົນ ສະຕໍຣ໌, ລອນດອນ, ໃນປີ 1898. ຕາມດ້ວຍສຳນັກງານຕໍ່ໄປທີ່ເໝາະສົມໃນກຸງປາຣີສ ໃນປີຖັດໄປ.

ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າຈາກປາຣີສ — ເປັນຜະລິດຕະພັນທຳອິດໃນຕ່າງປະເທດ

ຫຼັງຈາກນັ້ນປະເທດສະຫະລາຊະອານາຈັກ, ປະເທດຝຣັ່ງ ໄດ້ເປັນຕະຫຼາດການຂາຍລົດຍົນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຢູໂຣບແລ້ວ. Bosch ໄດ້ເລີ່ມເປີດບໍລິສັດສາຂາຢູ່ທີ່ນັ້ນ ໃນປີ 1899. ທຸລະກິດໃນສາຂາປາຣີສບໍ່ຄ່ອຍຈະໄປໄດ້ດີເທົ່າໃດ, ແລະ ຈາກປີ 1905 ເມື່ອມັນສາມາດທີ່ຈະຄວບຄຸມຄວາມຕ້ອງການກັບລະບົບເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າຯທີ່ຜະລິດໃນໂຮງງານຂອງຕົນເອງຢູ່ພາຍໃກ້ໆກັບຫໍໄອເຟລ.

ພາສີອາກອນ ແລະ ເສັ້ນທາງການຂົນສົ່ງທີ່ຍາວເຮັດໃຫ້ Bosch ເລີ່ມເຮັດການຜະລິດໃນປາຣີສ ໃນປີ 1905.
ພາສີອາກອນ ແລະ ເສັ້ນທາງການຂົນສົ່ງທີ່ຍາວເຮັດໃຫ້ Bosch ເລີ່ມເຮັດການຜະລິດໃນປາຣີສ ໃນປີ 1905.

ການແຂ່ງລົດ — ການໂຄສະນາຄັ້ງທຳອິດ

ໃນຊ່ວງປ່ຽນສະຕະວັດ, ການແຂ່ງລົດນານາຊາດຄັ້ງສຳຄັນຄັ້ງທຳອິດໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນ — ໂອກາດສຳລັບຜູ້ຜະລິດລົດຍົນ ແລະ ຜູ້ສະໜອງຈະໄດ້ສະແດງຄວາມສາມາດຫຼືສີມືທີ່ຍອດຢ້ຽມຂອງພວກເຂົາ. ຄາໄມລີ ເຈເນັດຊີ ຊາວເບວຢ້ຽມ ໄດ້ຂັບລົດ ເມີເຊເດສ ໄປສູ່ໄຊຊະນະໃນງານຊິງຖ້ວຍ ກໍດອນ ເບນເນທ໌ ໃນໄອຣ໌ແລນ ໃນປີ 1903 — ຂອບໃຈໃນສ່ວນລະບົບເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າຯຂອງ Bosch ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ເຊິ່ງໄດ້ລຸກຂຶ້ນຢືນໄດ້ໃນສະພາບການທີ່ໂຫດຮ້າຍທີ່ສຸດ.

ຄາໄມລີ ເຈເນັດຊີ ຊາວເບວຢ້ຽມຊະນະຖ້ວຍ ກໍດອນ ເບນເນທ໌ ໃນໄອຣ໌ແລນ ໃນປີ 1903 ໃນ ເມີເຊເດສ ພ້ອມກັບລະບົບເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າຯຂອງ Bosch.
ຄາໄມລີ ເຈເນັດຊີ ຊາວເບວຢ້ຽມຊະນະຖ້ວຍ ກໍດອນ ເບນເນທ໌ ໃນໄອຣ໌ແລນ ໃນປີ 1903 ໃນ ເມີເຊເດສ ພ້ອມກັບລະບົບເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າຯຂອງ Bosch.
ດ້ວຍຫນວດ ແລະ ຜົມສີແດງພ້ອມເສື້ອໂຄທ໌ທີ່ຕິດດ້ວຍຝຸ່ນສີແດງຂອງເຂົາ, ຈາເນັທຊີ ກາຍເປັນໄອຄອນການໂຄສະນາ. ລາວໂຄສະນາລະບົບເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າຯຂອງ Bosch ເປັນ “ຜີສາດແດງ” ຈົນເຖິງປີ 1918.
ດ້ວຍຫນວດ ແລະ ຜົມສີແດງພ້ອມເສື້ອໂຄທ໌ທີ່ຕິດດ້ວຍຝຸ່ນສີແດງຂອງເຂົາ, ຈາເນັທຊີ ກາຍເປັນໄອຄອນການໂຄສະນາ. ລາວໂຄສະນາລະບົບເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າຯຂອງ Bosch ເປັນ “ຜີສາດແດງ” ຈົນເຖິງປີ 1918.
/