ຂ້າມໄປຫາເນື້ອຫາຫຼັກ
Bosch ​ໃນ​ ປະ​ເທດ​ລາວ
ປະຫວັດຂອງບໍລິສັດ

ທຸລະກິດໃໝ່ 1960–1989

ສຳນັກງານໃຫຍ່ແຫ່ງໃໝ່ຂອງ Bosch ຕັ້ງຢູ່ Schillerhöhe ໃກ້ກັບ Stuttgart ປ່ຽນແທນສະຖານທີ່ເກົ່າທີ່ຮ້າງໃນໃຈກາງເມືອງ.

ໃນຊ່ວງປີ 1960 ຫາຊ່ວງປີ 1980 ຖືກຈາລຶກດ້ວຍການປ່ຽນແປງໃໝ່ຢູ່ທີ່ Bosch, ເຮັດໃຫ້ເປັນກຸ່ມທີ່ຂະຫຍາຍກິດຈະການຫຼາຍດ້ານທີ່ມີໜ່ວຍງານທີ່ຈັດການດ້ວຍຕົນເອງ, ເປັນບໍລິສັດລະດັບໂລກ, ແລະ ເປັນຜູ້ນຳຕະຫຼາດໃນອຸດສາຫະກຳອີເລັກໂຕຼນິກລົດຍົນ.

ຮູບແຕ້ມໂຄງສ້າງທີ່ມີຮູບແບບສວຍງາມທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການພັດທະນາຂອງຂະແໜງທຸລະກິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ໂຄງສ້າງໃໝ່ — ມີການສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານຂຶ້ນ

ໃນລະຫວ່າງປີ 1950 ຫາປີ 1960, ຈຳນວນຜູ້ຮ່ວມງານຂອງ Bosch ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 15,000 ຄົນ ເຖິງ 70,000 ຄົນ. ໂຄງສ້າງທີ່ເປັນສ່ວນກາງຂອງອົງກອນຂະໜາດກາງບໍ່ພຽງພໍ, ແລະໃນຊ່ວງຊຸມປີ 1960 ສາຂາທຸລະກິດເລີ່ມຄ່ອຍໆເປັນອິດສະຫຼະຫຼາຍຂຶ້ນ, ໂດຍເລີ່ມຈາກໜ່ວຍງານເຄື່ອງມືໄຟຟ້າ. ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ເສດຖະກິດກຳລັງດີຂຶ້ນ ແລະ ການຈ້າງງານເຕັມຮູບແບບ, Bosch ໄດ້ເຂົ້າຊື້ກິດຈະການໃນພາກອຸດສາຫະກຳອື່ນໆ ແລະ ຜູ້ຮ່ວມງານຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຄືນໃໝ່ ເພື່ອຜະລິດລະບົບໄຟລົດຍົນ.

ເຄື່ອງບິດແບບ Hammer drills ຖືກປະກອບຊິ້ນສ່ວນເພື່ອວຽກກໍ່ສ້າງທີ່ຕ້ອງໃຊ້ໃນວຽກໜັກຢູ່ທີ່ໂຮງງານ Bosch ໃນ Leinfelden. (1956)
ເຄື່ອງບິດແບບ Hammer drills ຖືກປະກອບຊິ້ນສ່ວນເພື່ອວຽກກໍ່ສ້າງທີ່ຕ້ອງໃຊ້ໃນວຽກໜັກຢູ່ທີ່ໂຮງງານ Bosch ໃນ Leinfelden. (1956)
ໜ້າປົກຂອງໃບໂຄສະນາສິນຄ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຊັກເຄື່ອງຍັງຖືວ່າເປັນວຽກຂອງຜູ້ຍິງໃນເວລານັ້ນ — ເຊິ່ງເດັກນ້ອຍອະນຸຍາດໃຫ້ເບິ່ງໄດ້. (1963)
ໜ້າປົກຂອງໃບໂຄສະນາສິນຄ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຊັກເຄື່ອງຍັງຖືວ່າເປັນວຽກຂອງຜູ້ຍິງໃນເວລານັ້ນ — ເຊິ່ງເດັກນ້ອຍອະນຸຍາດໃຫ້ເບິ່ງໄດ້. (1963)
/

ຕັ້ງແຕ່ໄຮໂດຣລິກໄປຈົນເຖິງເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່

ເຖິງແມ່ນວ່າອຸດສາຫະກຳລົດຍົນໃນຕະຫຼາດທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບ Bosch ໃນເວລານັ້ນ, ໃນຢູໂຣບຕາເວັນຕົກ, ກຳລັງດີຂຶ້ນ, ແຕ່ການຂັບເຄື່ອນຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນຂະແໜງການອື່ນໆຍັງຄົງເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ. ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ເຂົ້າສູ່ລະບົບໄຮໂດຣລິກເຄື່ອນທີ່, ອີເລັກໂຕຼນິກທາງການແພດ, ແລະເທັກໂນໂລຊີວິທະຍຸ ໃນຊ່ວງປີ 1950, Bosch ໄດ້ຊື້ບໍລິສັດເຄື່ອງຈັກສຳລັບການຫຸ້ມຫໍ່ໃນປີ 1963 ແລະ ໄດ້ຂະຫຍາຍກິດຈະການຂອງບໍລິສັດ ໄປພ້ອມກັບການເຂົ້າຊື້ກິດຈະການເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອຈັດຕັ້ງໜ່ວຍງານເທັກໂນໂລຊີເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່.

ບໍລິສັດສາຂາ Höfliger & Karg, ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໜ່ວຍງານເທັກໂນໂລຊີເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່, ທີ່ພັດທະນາເຄື່ອງຈັກນີ້, ເຊິ່ງສາມາດຜະລິດໝໍ້ກາເຟຂະໜາດ 1,400 ຖ້ວຍຕໍ່ນາທີ. (1982)
ບໍລິສັດສາຂາ Höfliger & Karg, ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໜ່ວຍງານເທັກໂນໂລຊີເຄື່ອງຫຸ້ມຫໍ່, ທີ່ພັດທະນາເຄື່ອງຈັກນີ້, ເຊິ່ງສາມາດຜະລິດໝໍ້ກາເຟຂະໜາດ 1,400 ຖ້ວຍຕໍ່ນາທີ. (1982)
ການຜະລິດໜ່ວຍຄວບຄຸມສຳລັບເຄື່ອງປັ່ນໄຟລົດຍົນໃນໂຮງງານ Reutlingen. (1964) Reutlingen ເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງ Emil Gminder AG, ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງຕ່ຳແຜ່ນຂອງ Bosch ທີ່ເຂົ້າມາຄວບຄຸມໃນປີ 1964.
ການຜະລິດໜ່ວຍຄວບຄຸມສຳລັບເຄື່ອງປັ່ນໄຟລົດຍົນໃນໂຮງງານ Reutlingen. (1964) Reutlingen ເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງ Emil Gminder AG, ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງຕ່ຳແຜ່ນຂອງ Bosch ທີ່ເຂົ້າມາຄວບຄຸມໃນປີ 1964.
ການຜະລິດວົງຈອນຕົວຈຸດລະເບີດໃນ ໄບລຈັກຈ໌ (1964). ຫຼັງຈາກການລົ້ມລະລາຍຂອງອຸດສາຫະກຳຕ່ຳແຜ່ນໃນພູມີພາກ, Bosch ໄດ້ມອບໂອກາດໃນການເຮັດວຽກໃໝ່ໃຫ້ກັບອະດີດພະນັກງານ.
ການຜະລິດວົງຈອນຕົວຈຸດລະເບີດໃນ ໄບລຈັກຈ໌ (1964). ຫຼັງຈາກການລົ້ມລະລາຍຂອງອຸດສາຫະກຳຕ່ຳແຜ່ນໃນພູມີພາກ, Bosch ໄດ້ມອບໂອກາດໃນການເຮັດວຽກໃໝ່ໃຫ້ກັບອະດີດພະນັກງານ.
/

ມໍລະດົກຂອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ — Robert Bosch Stiftung

ຄອບຄົວຂອງ Bosch ທີ່ຕັ້ງຢູ່ເນີນເຂົາໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຕຸດກາດ ປະຈຸບັນນີ້ເປັນທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງ Robert Bosch Stiftung, ເຊິ່ງກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນເມື່ອປີ 1964.
ຄອບຄົວຂອງ Bosch ທີ່ຕັ້ງຢູ່ເນີນເຂົາໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຕຸດກາດ ປະຈຸບັນນີ້ເປັນທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງ Robert Bosch Stiftung, ເຊິ່ງກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນເມື່ອປີ 1964.
ສຳນັກງານໃຫຍ່ແຫ່ງໃໝ່ຂອງ Bosch ຕັ້ງຢູ່ໃນ Schillerhöhe ໃກ້ກັບ Stuttgart ປ່ຽນແທນສະຖານທີ່ເກົ່າທີ່ຮ້າງໃນໃຈກາງເມືອງ ໃນປີ 1970.
ສຳນັກງານໃຫຍ່ແຫ່ງໃໝ່ຂອງ Bosch ຕັ້ງຢູ່ໃນ Schillerhöhe ໃກ້ກັບ Stuttgart ປ່ຽນແທນສະຖານທີ່ເກົ່າທີ່ຮ້າງໃນໃຈກາງເມືອງ ໃນປີ 1970.
/
ຮູບແຕ້ມຂອງໂຄງສ້າງໂມເລກູນທີ່ເປັນລັກສະນະຂອງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການພັດທະນາ ຢູ່ທີ່ Bosch.

ການຄົ້ນຄວ້າ, ການພັດທະນາ, ແລະ ສິ່ງທີ່ໄດ້ມາ — ດ້ວຍພະລັງງານແຫ່ງນະວັດຕະກຳໃໝ່

Bosch ໄດ້ຮວບຮວມແຫຼ່ງຂໍ້ມູນດ້ານການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການພັດທະນາໃນສູນຄົ້ນຄວ້າແຫ່ງໃໝ່ໃນປີ 1968. ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຮ່ວມກັນນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນໃນການເລີ່ມຄວາມຄິດທີ່ Bosch ໄດ້ປ່ຽນໄປເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນນະວັດຕະກຳໃໝ່ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນໄດ້. ຈາກຊ່ວງກາງປີ 1960, ສະຖາບັນການຄົ້ນຄວ້າຂອງບໍລິສັດເອງ ກໍ່ໄດ້ເນັ້ນເຖິງໂຄງການພິເສດ, ເຊັ່ນ ວົງຈອນກະແສໄຟຟ້າແບບຄົບວົງຈອນ.

ການທົດສອບສ່ວນປະກອບໃນຫ້ອງເຢັນ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການວິໄຈ ແລະ ການພັດທະນາ ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ເທັກໂນໂລຊີຂອງ Bosch ຈະຢືນຂຶ້ນໃນຊ່ວງລະດູໜາວທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສຸດ. (1959)
ການທົດສອບສ່ວນປະກອບໃນຫ້ອງເຢັນ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການວິໄຈ ແລະ ການພັດທະນາ ເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ເທັກໂນໂລຊີຂອງ Bosch ຈະຢືນຂຶ້ນໃນຊ່ວງລະດູໜາວທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສຸດ. (1959)
ຈາກຊ່ວງກາງປີ 1960, ສ່ວນປະກອບຂອງເຊມິຄອນດັກເຕີ (semiconductor), ເຊັ່ນກະດານສຳລັບການຄວບຄຸມໜ່ວຍອີເລັກໂຕຼນິກ, ຂະຫຍາຍຕົວຈາກສິນຄ້າປະກອບຢູ່ທີ່ Bosch ມາເປັນຜູ້ຂາຍທີ່ດີທີ່ສຸດເປັນລ້ານ. (ໃນປີ 1965)
ຈາກຊ່ວງກາງປີ 1960, ສ່ວນປະກອບຂອງເຊມິຄອນດັກເຕີ (semiconductor), ເຊັ່ນກະດານສຳລັບການຄວບຄຸມໜ່ວຍອີເລັກໂຕຼນິກ, ຂະຫຍາຍຕົວຈາກສິນຄ້າປະກອບຢູ່ທີ່ Bosch ມາເປັນຜູ້ຂາຍທີ່ດີທີ່ສຸດເປັນລ້ານ. (ໃນປີ 1965)
ການທົດສອບເຄື່ອງອີເລັກໂຕຼນິກໄຟຟ້າ ສຳລັບລັບລົດໄຟຟ້າ (1967). ໃນເວລານັ້ນ, ອຸປະກອນອີເລັກໂຕຼນິກສຳລັບລົດຍົນທີ່ໃຊ້ລະບົບໄຟຟ້າ ຍັງຄົງໃຊ້ພື້ນທີ່ໃຫຍ່ຢູ່.
ການທົດສອບເຄື່ອງອີເລັກໂຕຼນິກໄຟຟ້າ ສຳລັບລັບລົດໄຟຟ້າ (1967). ໃນເວລານັ້ນ, ອຸປະກອນອີເລັກໂຕຼນິກສຳລັບລົດຍົນທີ່ໃຊ້ລະບົບໄຟຟ້າ ຍັງຄົງໃຊ້ພື້ນທີ່ໃຫຍ່ຢູ່.
Bosch IBM 370/ລຸ້ນ 15 ເຟຣມຫຼັກໃນ Schwieberdingen ມີກຳລັງການຈັດເກັບ 100 ກິໂລໄບທ໌ ແລະ ລະບົບການລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍນ້ຳທີ່ໃຊ້ສານທຳຄວາມເຢັນ 150 ລິດ. (1970)
Bosch IBM 370/ລຸ້ນ 15 ເຟຣມຫຼັກໃນ Schwieberdingen ມີກຳລັງການຈັດເກັບ 100 ກິໂລໄບທ໌ ແລະ ລະບົບການລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍນ້ຳທີ່ໃຊ້ສານທຳຄວາມເຢັນ 150 ລິດ. (1970)
/
ແຈັດໂຕຣນິກ (The Jetronic)
ແທ່ນກະດານຫລື ບອດຂອງໜ່ວຍຄວບຄຸມເຄື່ອງອີເລັກໂຕຼນິກ ແຈັດໂຕຣນິກສຳລັບການສີດນ້ຳມັນແອັດຊັງໃນຫ້ອງປະຕິບັດການອີເລັກໂຕຼນິກ ຢູ່ທີ່ສູນຄົ້ນຄວ້າທາງເທັກນິກຂອງ Schwieberdingen ໃກ້ກັບສະຕຸດກາດ (1970)

ການເຂົ້າມາຄວບຄຸມກິດຈະການອີເລັກໂຕຼນິກ

ໃນປີ 1959, Bosch ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນພັດທະນາລະບົບການສີດນ້ຳມັນແອັດຊັງແບບຄວບຄຸມດ້ວຍເຄື່ອງອີເລັກໂຕຼນິກ. ແຈັດໂຕຣນິກເປັນລະບົບທຳອິດຂອງປະເພດຂອງມັນໃນໂລກທີ່ຈະກ້າວເຂົ້າສູ່ການຜະລິດຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນປີ 1967. ໃຊ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນລຸ້ນ Volkswagen 1600 LE ແລະ TLE ໃນສະຫະລັດ. ຂໍຂອບໃຈນຳແຈັດໂຕຣນິກ, VW 1600 ສາມາດເຮັດໃຫ້ພໍໃຈກັບກົດລະບຽບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເຂັ້ມງວດເມື່ອທຽບກັນແລ້ວ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການແນະນຳໃນສະຫະລັດ. ລັດຄາລິຟໍເນຍ.

ຮູບຖ່າຍ: ແທ່ນກະດານຫລື ບອດຂອງໜ່ວຍຄວບຄຸມເຄື່ອງອີເລັກໂຕຼນິກ ແຈັດໂຕຣນິກສຳລັບການສີດນ້ຳມັນແອັດຊັງໃນຫ້ອງປະຕິບັດການອີເລັກໂຕຼນິກ ຢູ່ທີ່ສູນຄົ້ນຄວ້າທາງເທັກນິກຂອງ Schwieberdingen ໃກ້ກັບສະຕຸດກາດ (1970)

ເຊມິຄອນດັກເຕີ ແລະ ລົດທີ່ໃຊ້ຄອມພິວເຕີ — ເຄື່ອງອີເລັກໂຕຼນິກຢູ່ທີ່ Bosch

ຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຜູ້ຈັດການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງອີເລັກໂຕຼນິກກາຍເປັນສ່ວນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງບໍລິສັດ ເຊິ່ງເລີ່ມທີ່ຈະໃຫ້ຜົນໃນທາງທີ່ດີຈາກປີ 1970, ແລະ ດິນແດນທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຄີຍມີມາກ່ອນ ໄດ້ສ້າງຄວາມສຳເລັດຂອງບໍລິສັດທັງໝົດມາຈົນເຖິງທຸກວັນນີ້. ຕົວຢ່າງທີ່ສຳຄັນຂອງເລື່ອງນີ້ຄືລະບົບເບຣກແອນຕີລັອກຂອງ ABS ທີ່ເປີດຕົວໃນ ປີ 1978, ເຊິ່ງ Bosch ກາຍເປັນມາດຕະຖານທາງເທັກນິກໃນດ້ານວິສະວະກຳລົດຍົນຍ້ອນຄວາມຊ່ຽວຊານໃນອຸປະກອນອີເລັກໂຕຼນິກທາງດ້ານດິຈິຕອລ.

ທີມວິສະວະກຳ ABS ຂອງ Bosch ໄດ້ທົດສອບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງລະບົບເບຣກແອນຕີລັອກ ເທິງທະເລສາບທີ່ແຊ່ແຂງທາງຕອນເໜືອຂອງສະວີເດັນ (1975).
ທີມວິສະວະກຳ ABS ຂອງ Bosch ໄດ້ທົດສອບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງລະບົບເບຣກແອນຕີລັອກ ເທິງທະເລສາບທີ່ແຊ່ແຂງທາງຕອນເໜືອຂອງສະວີເດັນ (1975).
ສ່ວນຕັດຕາມແນວຂວາງຂອງຫ້ອງເຜົາໄໝ້ໃນເຄື່ອງຍົນປະເພດແອັດຊັງທີ່ມີການຈັດການເຄື່ອງຍົນອີເລັກໂຕຼນິກ ໂມໂຕຼນິກ. ລະບົບໃໝ່ນີ້ໄດ້ຮວມເອົາການເຜົາໄໝ້ດ້ວຍລະບົບອີເລັກໂຕຼນິກເຂົ້າດ້ວຍກັນ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ.
ສ່ວນຕັດຕາມແນວຂວາງຂອງຫ້ອງເຜົາໄໝ້ໃນເຄື່ອງຍົນປະເພດແອັດຊັງທີ່ມີການຈັດການເຄື່ອງຍົນອີເລັກໂຕຼນິກ ໂມໂຕຼນິກ. ລະບົບໃໝ່ນີ້ໄດ້ຮວມເອົາການເຜົາໄໝ້ດ້ວຍລະບົບອີເລັກໂຕຼນິກເຂົ້າດ້ວຍກັນ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງສຸດ.
/

ການຄິດທົ່ວໂລກ — ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ໃນສະຫະລັດ ແລະ ອາຊີ

ໃນສະຫະລັດ, ເສດຖະກິດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ, ມັນໄດ້ໃຊ້ເວລາຈົນເຖິງປີ 1983 ສຳລັບ Bosch ໃນການໄດ້ສິດການໃຊ້ງານເຕັມຮູບແບບສຳລັບຍີ່ຫໍ້ຂອງຕົນເອງ. ວິທີນີ້ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດໄດ້ຮັບຄວາມສຳເລັດໃນການຂາຍຄືກັບອະດີດອີກຄັ້ງ. ໃນອາຊີ, Bosch ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດຂຶ້ນໃນລັກສະນະພິເສດ. ບໍລິສັດໄດ້ຜະລິດສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ເຊັ່ນ ເທັກໂນໂລຊີການຖ່າຍຮູບ ແລະ ວິດີໂອ, ເຊິ່ງມີຕົ້ນທຶນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນຫຼາຍປະເທດ ເຊັ່ນ ມາເລເຊຍ. ນອກຈາກນີ້ ບໍລິສັດຍັງໄດ້ຈັດຕັ້ງກິດຈະການຮ່ວມການຄ້າໃນຕະຫຼາດຫຼັກ ເຊັ່ນ ຍີ່ປຸ່ນ. Bosch ໄດ້ເລີ່ມຜະລິດລະບົບການສີດນ້ຳມັນແອັດຊັງແບບອີເລັກໂຕຼນິກທີ່ນັ້ນໃນປີ 1973 ແລະ ລະບົບເບຣກແອນຕີລັອກ ABS ໃນປີ 1984.

ການສະຫຼຸບຫຍໍ້ກ່ຽວກັບຜູ້ຮ່ວມງານຢູ່ທີ່ສະຖານທີ່ຂອງ Bosch ໃນ ນາສິກ, ປະເທດອິນເດຍ (1973). Bosch ໄດ້ຜະລິດເທັກໂນໂລຊີການສີດດີເຊລຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປີ 1970.
ການສະຫຼຸບຫຍໍ້ກ່ຽວກັບຜູ້ຮ່ວມງານຢູ່ທີ່ສະຖານທີ່ຂອງ Bosch ໃນ ນາສິກ, ປະເທດອິນເດຍ (1973). Bosch ໄດ້ຜະລິດເທັກໂນໂລຊີການສີດດີເຊລຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປີ 1970.
ເຊັນເຊີ ແລມດາ (The lambda sensor)
ການທົດສອບຟັງຄ໌ຊັນໃຊ້ງານຂອງຕົ້ນແບບເຊັນເຊີ ແລມດາ ໃນສູນເທັກນິກ Schwieberdingen (1975)

ມີຄວາມຮູ້ສຶກໄວຕໍ່ກັບການດົມຜ່ານດັງ

ໃນປີ 1969, ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງ Bosch ໄດ້ລິເລີ່ມພັດທະນາເຊັນເຊີສຳລັບການວັດແທກແກ໊ສໃນທໍ່ໄອເສຍ, ເຊິ່ງກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນເອງໃນທົດສະວັດທີ່ດີ ຫຼັງຈາກບັນຫານ້ອຍໆທີ່ເລີ່ມຂຶ້ນໃນຕອນທຳອິດ. ປະຈຸບັນນີ້, ເຄື່ອງຈັກເຜົາໄໝ້ທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ ໂດຍບໍ່ມີເຊັນເຊີ ແລມດາ, ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມຜະລິດໃນປີ 1976. ນະວັດຕະກຳໃໝ່ຂອງ Bosch ນີ້ ເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການບຳບັດດ້ວຍທໍ່ໄອເສຍ ໂດຍໃຊ້ຕົວເລັ່ງປະຕິກິລິຍາແບບສາມທາງ. ເຊັນເຊີແລມດາຈະວັດແທກປະລິມານອັອກຊີເຈັນໃນທໍ່ໄອເສຍຂອງເຄື່ອງຟອກໄອເສຍ. ຄ່ານີ້, ເຊິ່ງມີຄວາມປັ່ນປ່ວນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາຕາມສະຖານະການການຂັບຂີ່, ເຊິ່ງຈະຖືກໃຊ້ໂດຍການຄວບຄຸມລະບົບອັດສີດດ້ວຍເຄື່ອງອີເລັກໂຕຼນິກ ເພື່ອປັບສ່ວນປະກອບຂອງການປະສົມກັນລະຫວ່າງອາກາດ-ນ້ຳມັນເຊື້ອເພີງ. ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງລະບົບເຮັດໃຫ້ເກີດການເຜົາໄໝ້ໄດ້ຢ່າງສົມບູນແບບ, ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຕົວເລັ່ງປະຕິກິລິຍາສາມາດທຳຄວາມສະອາດແກ໊ສທໍ່ໄອເສຍໄດ້ຢ່າງດີທີ່ສຸດ. ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍມົນລະພິດໄດ້ເຖິງ 90 ເປີເຊັນ.

ຮູບຖ່າຍ: ການທົດສອບຟັງຄ໌ຊັນໃຊ້ງານຂອງຕົ້ນແບບເຊັນເຊີ ແລມດາ ໃນສູນເທັກນິກ Schwieberdingen (1975)

ໂທລະຄົມມະນາຄົມ — ໂຟກັສໃໝ່

ໃນຊ່ວງເລີ່ມຕົ້ນຂອງປີ ຄສ 1980, Bosch ເລີ່ມດຳເນີນກິດຈະການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ເລີ່ມສ້າງເທັກໂນໂລຊີສຳລັບດາວທຽມອາວະກາດ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື ແລະ ເຄືອຂ່າຍການສື່ສານໂທລະຄົມມະນາຄົມໃນພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ. ຫຼັງຈາກສອງທົດສະວັດທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນການຜະລິດເຖິງ 25 ເປີເຊັນ ຂອງຍອດຂາຍຂອງບໍລິສັດ, ການພັດທະນາທີ່ບໍ່ເອື້ອອຳນວຍເຮັດໃຫ້ Bosch ຖອນຕົວຈາກຫຼາຍກຸ່ມ. ຝ່າຍລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໄດ້ດຳເນີນທຸລະກິດຕໍ່ໄປ ແລະ ຍັງຄົງປະສົບຜົນສຳເລັດຈົນມາເຖິງທຸກວັນນີ້.

ໂທລະສັບຕິດລົດ OF4 ຂອງ Bosch (1983). Bosch ໄດ້ດຳເນີນການດ້ານເທັກໂນໂລຊີວິທະຍຸ ຕັ້ງແຕ່ປີ 1954, ເຊິ່ງພັດທະນາໂທລະສັບຕິດລົດເຄື່ອງທຳອິດ. ໃນຊ່ວງປີ 1980, ມີລາຄາແພງເທົ່າກັບລົດຍົນຂະໜາດນ້ອຍ.
ໂທລະສັບຕິດລົດ OF4 ຂອງ Bosch (1983). Bosch ໄດ້ດຳເນີນການດ້ານເທັກໂນໂລຊີວິທະຍຸ ຕັ້ງແຕ່ປີ 1954, ເຊິ່ງພັດທະນາໂທລະສັບຕິດລົດເຄື່ອງທຳອິດ. ໃນຊ່ວງປີ 1980, ມີລາຄາແພງເທົ່າກັບລົດຍົນຂະໜາດນ້ອຍ.
ສູນບໍລິການໂທສຸກເສີນທາງໂທລະຄົມຂອງ Bosch (1991). ດ້ວຍການຊື້ກິດຈະການຂອງ Telenorma AG ແລະ ANT GmbH, Bosch ກາຍເປັນຜູ້ສະໜອງດ້ານໂທລະຄົມລາຍໃຫຍ່ແຫ່ງໜຶ່ງໃນຊ່ວງປີ 1980.
ສູນບໍລິການໂທສຸກເສີນທາງໂທລະຄົມຂອງ Bosch (1991). ດ້ວຍການຊື້ກິດຈະການຂອງ Telenorma AG ແລະ ANT GmbH, Bosch ກາຍເປັນຜູ້ສະໜອງດ້ານໂທລະຄົມລາຍໃຫຍ່ແຫ່ງໜຶ່ງໃນຊ່ວງປີ 1980.
/