ການສ້າງຄ່າຄວາມເປັນກາງທາງ ຄາບອນ ປີ 2020 ວິດີໂອ
Green Matters

ການສ້າງຄ່າຄວາມເປັນກາງທາງ ຄາບອນ ປີ 2020

5 ນາທີ

ເນື່ອງຈາກ ພວກເຮົາກຳລັງປະເຊີນກັບ ສຶ່ງທ້າທາຍທີ່ເພີ່ມຂື້ນ ຈາກສະພາບດິນຟ້າອາກາດທີ່ປ່ຽນແປງ, ໃນປັດຈຸບັນ ພວກເຮົາຈື່ງຕັ້ງເປົ້າໝາຍຂອງຕົນເອງໃຫ້ມີຄວາມທະເຍີທະຍານຫຼາຍຍິ່ງຂື້ນ ໃນເລື່ອງຂອງການປົກປ້ອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ.

ໃນປີ 2020, ພວກເຮົາຕ້ອງການປ່ອຍອາຍຄາບອນໃນທົ່ວໂລກໃຫ້ເປັນກາງໂດຍສະເພາະໃນເຂດອິດທິພົນຂອງພວກເຮົາໂດຍກົງ (ຂອບເຂດ 1 ແລະ 2). ຮອດປີ 2030, ພວກເຮົາຕ້ອງການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາໃນແງ່ຂອງການ ປົກປັກຮັກສາສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ບົນພື້ນຖານຄຸນນະພາບຂອງມາດຕະການທີ່ນຳໃຊ້.

ເມື່ອເວົ້າເຖິງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ, ຄຳເວົ້າຄົງບໍ່ພຽງພໍ. ບັນດາບໍລິສັດຈຳເປັນຕ້ອງແນ່ໃສ່ຄວາມເປັນກາງຂອງຄາບອນ ທີ່ນີ້ ແລະ ດຽວນີ້.

Dr. Volkmar Denner, Chairman of the Board of Management

ແນວທາງຂອງພວກເຮົາ

ຈຸດເນັ້ນໜັກກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນປະສິດທິພາບຂອງພະລັງງານ ແລະ ການສ້າງພະລັງງານດ້ວຍຕົນເອງຈາກແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນ, ເນື່ອງຈາກສອງປັດໃຈນີ້ເປັນໄມ້ງັດຕົ້ນຕໍ ໃນການບັນລຸຈຸດໝາຍສະພາບດິນຟ້າອາກາດຂອງພວກເຮົາ. ໃນປີ 2030, Bosch ຕ້ອງ ການປະຢັດພະລັງງານ 1.7 TWh ແລະ ຜະລິດ ພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການ 400 GWh ຈາກແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນຂອງຕົນເອງ. ເພື່ອສະໜັບສະໜູນມາດຕະການທາງການເງິນ, ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານຂອງ Bosch ໄດ້ອະນຸມັດງົບປະມານປະຈຳປີ ເພີ່ມເຕີມ 100 ລ້ານເອີໂຣໃນໄລຍະເວລາແຕ່ປີ 2018 ເຖິງປີ 2030.

ກັງຫັນລົມໃນ Mexico

ພະລັງງານສີຂຽວ ແລະ ພະລັງງານສະອາດໃໝ່ ຈະຍົກສູງຄຸນະພາບຄວາມເປັນກາງຂອງຄາບອນຂອງພວກເຮົາ

co2-logo

ໜຶ່ງຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ສຳຄັນໃນເສັ້ນທາງຂອງພວກເຮົາ ໄປສູ່ການບັນລຸຄວາມເປັນກາງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດທີ່ Bosch ແມ່ນຈັດຫາ ພະລັງງານ “ສີຂຽວ” ຈາກໂຮງງານຜະລິດພະລັງງານທົດແທນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ພ້ອມກັບການຮັບປະກັນແຫຼ່ງກຳເນີດທີ່ສອດຄ່ອງກັນ. ພວກເຮົາຕ້ອງການຍົກສູງຄຸນະພາບຂອງມາດຕະການໃຫ້ຕໍ່ເນື່ອງໃນປີ 2030, ໂດຍເນັ້ນໜັກໃສ່ພະລັງງານສະອາດໃໝ່ເຊັ່ນ: ຂໍ້ ຕົກລົງ ການຊື້ພິເສດໄລຍະຍາວກັບ ນັກລົງທຶນເຂົ້າໃນໂຮງງານຜະລິດພະລັງງານທົດແທນໃໝ່ (ເຊັ່ນ: ກັງຫັນລົມ ຫຼື ສວນພະລັງ ງານແສງຕາເວັນ). ວິທີນີ້, Bosch ຈະປະກອບສ່ວນເພີ່ມເຕີມເຂົ້າໃນການປົກປ້ອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ, ເນື່ອງຈາກໂຮງງານແຫ່ງໃໝ່ ເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນຈາກ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ.

ການຊົດເຊີຍຄາບອນເປັນວິທີແກ້ໄຂການເຊື່ອມໂຍງ

ຮູບພາບຂອງປ່າໄມ້ຝົນ

ໄມ້ງັດທີສາມໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍສະພາບອາກາດຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນມາດຕະການຊົດເຊີຍ (ສິນເຊື່ອກາກບອນ). ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ມີ ຄວາມຈຳເປັນເພື່ອທົດແທນການປ່ອຍ CO₂ ຈາກຂະບວນການເຜົາໄໝ້ (ຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມຮ້ອນຈາກຂະບວນການເຜົາໄໝ້). ໃນບັນດາ ປະເທດທີ່ໄມ້ງັດດັ່ງກ່າວມາຂ້າງເທິງບໍ່ພ້ອມໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ ເພື່ອບັນລຸການສ້າງຄ່າຄວາມເປັນກາງຂອງຄາບອນ (ເຊັ່ນ: ບ່ອນທີ່ສາມາດ ຊື້ພະລັງງານສີຂຽວໄດ້ສະເພາະໃນຂອບເຂດຈຳກັດ), ດັ່ງນັ້ນການຊົດເຊີຍຄາບອນຈື່ງມີຄວາມຈຳເປັນເຊັ່ນກັນ. ເມື່ອເລືອກທີ່ຈະເຮັດໂຄງການໃດໜຶ່ງ, ພວກເຮົານຳໃຊ້ມາດຕະຖານສູງຫຼາຍເຊັ່ນ: ມາດຕະຖານອ້າງອີງ (Gold Standard), ເປັນຕົ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສະມາຄົມເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ລິເລີ່ມໂດຍກະຊວງເພື່ອການຮ່ວມມືທາງເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາຂອງສະຫະພັນເຢຍລະມັນ (BMZ).

ປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານ ແລະ ກຳລັງການຜະລິດຂອງຕົນເອງຈາກແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນ ເປັນໄມ້ງັດຕົ້ນຕໍເພື່ອບັນລຸຄວາມ ເປັນກາງຂອງກາກບອນ.

Torsten Kallweit, Head of EHS and Sustainability

ແຊຣ໌ສິ່ງນີ້ໃນ:

Get in touch with Bosch

Get in touch with Bosch

Corporate Communications
ໂທລະສັບ

Send us a message

More news