ຂ້າມໄປຫາເນື້ອຫາຫຼັກ
Bosch ​ໃນ​ ປະ​ເທດ​ລາວ

ຜູ້ບຸກເບີກນະວັດຕະກຳ

ຜູ້ບຸກເບີກນະວັດຕະກຳ

ນະວັດຕະກຳເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ມັກໄດ້ຍິນກັນເລື້ອຍໆໃນທຸລະກິດສາກົນ. ອີງຕາມວັດຈະນານຸກົມຂອງ Oxford, ນະວັດຕະກຳເປັນການນໍາສະເໜີສິ່ງຂອງ, ແນວຄິດ ຫຼື ວິທີການໃໝ່ໆໃນການເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງ.

Bosch ເບິ່ງນະວັດຕະກຳເປັນພື້ນຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນການຂັບເຄື່ອນອະນາຄົດແຫ່ງເຕັກໂນໂລຊີ. ການພັດທະນາວິທີການຕອບໂຈດແບບນະວັດຕະກຳເປັນໜຶ່ງໃນບູລິມະສິດອັນສູງສຸດຂອງພວກເຮົາ. ມັນຍັງສອດຄ່ອງກັບພາລະກິດຂອງພວກເຮົາ: ເພື່ອບັນລຸຄວາມຕ້ອງການໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີທີ່ຖືກປະດິດຂຶ້ນມາສຳລັບຊີວິດ. ຈິດວິນຍານແຫ່ງນະວັດຕະກຳເຕີບໂຕຂຶ້ນນັບຕັ້ງແຕ່ຕອນທຳອິດໃນທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ. ບິດາຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງພວກເຮົາ ນັ້ນກໍ່ຄື ທ່ານ Robert Bosch ໄດ້ນໍາພາໃນການປະດິດການຈຸດປະກາຍໄຟດ້ວຍເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າຜ່ານບົດສົນທະນາໂດຍບັງເອີນ ເຊິ່ງຈຸດປະກາຍໃຫ້ເກີດແນວຄວາມຄິດດັ່ງກ່າວ. ນັກນະວັດຕະກຳຕົວຈິງບໍ່ຈຳກັດຕົນເອງໃຫ້ພັດທະນາອຸປະກອນຈຸດປະກາຍໄຟດ້ວຍເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າເທົ່ານັ້ນ; ເພິ່ນຍັງພັດທະນາມັນ ໂດຍການຍົກລະດັບປະສິດທິພາບຂອງມັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ມັນບໍ່ໄດ້ຈົບລົງແຕ່ສໍ່ານັ້ນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທ່ານ Robert Bosch ໄດ້ຄົ້ນພົບວິທີການໃໝ່ໆ ໃນການນໍາໃຊ້ການປະດິດທີ່ຍອດຍ້ຽມນີ້ໃນລົດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດກ້າວໜ້າໃນອຸດສາຫະກຳລົດ.

ຜ່ານມາໄວຈົນຮອດມື້ນີ້, ຄວາມກະຕືລືລົ້ນອັນໜັກແໜ້ນດ້ານນະວັດຕະກຳໄດ້ຄົງຢູ່ໃນວຽກງານ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ. ທີ່ Bosch, ນະວັດຕະກຳເກີດຂຶ້ນທຸກໆວິນາທີ ແລະ ໃນທຸກມຸມຂອງການປະຕິບັດງານຂອງພວກເຮົາ. ໂດຍຕິດແໜ້ນໃນຄຸນຄ່າຂອງບໍລິສັດ, Bosch ໄດ້ກຳນົດວັດທະນະທຳທີ່ປັບປ່ຽນໄດ້ ເຊິ່ງກະຕຸ້ນໃຫ້ເພື່ອນຮ່ວມງານ ໃນທຸກລະດັບ ເຮັດສຸດຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອສັງຄົມທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ສຳເລັດຜົນເມື່ອພົບກັບອຸປະສັກ ທີ່ຫຼີກເວັ້ນບໍ່ໄດ້ຢູ່ຂ້າງໜ້າ.

Magneto Ignition Device in 1887

ປະຫວັດຂອງນະວັດຕະກຳຜ່ານຜະລິດຕະພັນ ແລະ ວິທີການຕອບໂຈດຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ

(i) ABS

ລະບົບປ້ອງກັນເບຣກລັອກ (ABS) ເປັນໜຶ່ງໃນນະວັດຕະກຳທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາ. ການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລໍ້ລົດລັອກເປັນເປົ້າໝາຍຂອງການວິໄຈ ນັບຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນສັດຕະວັດທີ 20, ບໍ່ແມ່ນພຽງໃນລົດ ແຕ່ໃນພາຫະນະລົດໄຟເຊັ່ນກັນ ແລະ ແມ່ນແຕ່ໃນເຮືອບິນ. Bosch ເອງໄດ້ຍື່ນສິດທິບັດຄັ້ງທຳອິດຂອງຕົນສຳລັບ ABS ໃນປີ 1936. ແລ້ວໃນປີ 1978, Bosch ເປັນຜູ້ສະໜອງແຫ່ງທຳອິດທີ່ລິເລີ່ມ ABS ສຳລັບລົດຜູ້ໂດຍສານ. ນະວັດຕະກຳນີ້ໄດ້ຖືກພັດທະນາເພີ່ມ ແລະ ໃນປີ 1995 ABS ໃນລົດຈັກກໍ່ຖືກນຳສະເໜີຂຶ້ນ. ໃນປີ 2018, Bosch ໄດ້ລິເລີ່ມ eBike ABS ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທຳອິດໃນຈຳພວກດຽວກັນສຳລັບລົດຖີບທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍພະລັງໄຟຟ້າ, ໂດຍພ້ອມສຳລັບການຜະລິດໃນປະລິມານຫຼາຍສຳລັບຕະຫຼາດ.

ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າສີ່ທົດສະວັດ, Bosch ໄດ້ເພີ່ມນະວັດຕະກຳໃຫ້ກັບ ABS ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ: ເຮັດໃຫ້ມັນເຖິງກັບນ້ອຍລົງ, ກະທັດຮັດຂຶ້ນ ແລະ ມີພະລັງຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ABS ໄດ້ວາງພື້ນຖານສຳລັບການພັດທະນາລະບົບຄວາມປອດໄພເພີ່ມເຕີມໃນການຂັບຂີ່ແບບທັນສະໄໝ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ລະບົບຄວບຄຸມການລາກດຶງ (TCS) ແລະ ລະບົບການສ້າງສະຖຽນລະພາບດ້ວຍອີເລັກໂທຣນິກ (ESP®) ແມ່ນອີງໃສ່ ABS.

The Evolution of Motorcycle image

(ii) ໂຄງການທາງຊ້າງເຜືອກ

ໂດຍສອດຄ່ອງກັບຄຳຂວັນຂອງບໍລິສັດ: ປະດິດສຳລັບຊີວິດ, ພວກເຮົາປະດິດຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາດ້ວຍຈຸດປະສົງໃນການກະຕຸ້ນຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຊີວິດ ແລະ ຊ່ວຍອະນຸຮັກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ. ໜຶ່ງໂຄງການຫຼ້າສຸດ ‘ທາງຊ້າງເຜືອກ (Milky Way)’ ໃນປະເທດຫວຽດນາມແມ່ນຕົວຢ່າງໜຶ່ງ. ‘ທາງຊ້າງເຜືອກ’ ເປັນກ່ອງສົ່ງຄວາມເຢັນທີ່ປະກອບດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີຈັບສັນຍານຂອງ Bosch. ໂດຍດຶງໃຊ້ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງ ຕົວຈັບສັນຍານຂອງ Bosch, ກ່ອງດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ແມ່ລູກອ່ອນສາມາດປໍ້ານໍ້ານົມທີ່ຫ້ອງການ ແລະ ຈັດຕາຕະລາງເວລາໃນການຈັດສົ່ງນົມ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ດູແລເບິ່ງແຍງຜ່ານເວັບແອັບພລິເຄຊັນ. ຜູ້ຂັບຈະເກັບກຳນໍ້ານົມ ແລະ ເກັບຮັກສາມັນໄວ້ໃນກ່ອງຈັດສົ່ງທີ່ພິເສດ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍຕົວຈັບສັນຍານຂອງ Bosch. ຕົວຈັບສັນຍານທີ່ຢູ່ຂ້າງໃນກ່ອງຈະຕິດຕາມປັດໄຈກຳນົດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຊິ່ງລວມເຖິງຄວາມຊຸ່ມ, ອຸນຫະພູມ, ສະຖານະການເປີດຝາ, ສະຖານທີ່ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງກ່ອງ, ໂດຍຮັກສາຄຸນນະພາບ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມຂອງນໍ້ານົມ ນັບຕັ້ງແຕ່ການມາເອົາຈົນເຖິງການຈັດສົ່ງ. ສິ່ງນີ້ໄດ້ກຳຈັດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຊອກຫາຕູ້ແຊ່ ຫຼື ແຜ່ນນໍ້າກ້ອນເພື່ອເກັບຮັກສານໍ້ານົມ. ວິທີການຕອບໂຈດດັ່ງກ່າວຍັງໃຫ້ອຳນາດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແມ່ລູກອ່ອນສາມາດສົມດຸນລະຫວ່າງຊີວິດສ່ວນຕົວ ແລະ ວຽກງານ.

Project Milky Way

ສູນນະວັດຕະກຳຂອງ Bosch ທົ່ວພາກພື້ນ

ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ນໍາດ້ານນະວັດຕະກຳ, Bosch ຕ້ອງການກໍ່ໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງບໍ່ພຽງແຕ່ຈາກພາຍໃນອົງກອນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຈາກພາຍນອກຂອບເຂດຂອງພວກເຮົາອີກດ້ວຍ. ວັດທະນະທຳນະວັດຕະກຳຂອງ Bosch ແມ່ນຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງທຸກການກະທຳ, ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ການປະຕິບັດໃນກຸ່ມບໍລິສັດ. ນີ້ຄືເຫດຜົນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການມີຢູ່ຂອງສູນນະວັດຕະກຳຂອງ Bosch ທົ່ວພາກພື້ນອາຊ້ຽນ.

Innovation Collage

(i) Grow: ເຮືອນສຳລັບທຸລະກິດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ Bosch

Grow ເປັນອົງການສາກົນທີ່ມີເປົ້າໝາຍຮ່ວມກັນ, ການສະໜອງທຶນ, ວິທີການ ແລະ ທິດທາງຍຸດທະສາດໃນການຂັບເຄື່ອນນະວັດຕະກຳສູ່ການເຕີບໂຕຂອງທຸລະກິດໃໝ່ໆ ທີ່ຢູ່ພາຍນອກທຸລະກິດຫຼັກໃນປັດຈຸບັນ. ໂດຍມີທີ່ຕັ້ງໃນປະເທດສິງກະໂປເຊັ່ນກັນ, Grow ແມ່ນສູນນະວັດຕະກຳຂອງ Bosch ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເຄື່ອງຝັກພາຍໃນຂອງ Bosch ແລະ ເວທີສຳລັບທຸລະກິດເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ພະນັກງານຜູ້ປະກອບການທົ່ວໂລກ. ພວກເຮົາເລັງທີ່ຈະສືບຕໍ່ຄວາມສຳເລັດຂອງ Bosch ໂດຍມອບທຸລະກິດໃໝ່ທີ່ມີກຳໄລຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລະດັບສາກົນ ດ້ວຍເວລາທີ່ໄວຫຼາຍ. ໂດຍອີງໃສເຄືອຂ່າຍທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, Grow ຄົ້ນຫາຕະຫຼາດ, ລະບຸບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ໃຫ້ເວທີໃນການພັດທະນາທີມງານທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງຢ່າງເປັນລະບົບ ເຊິ່ງປະຮອຍຕີນທີ່ແທ້ຈິງໃນປະຫວັດສາດຂອງມະນຸດ. ເວົ້າອີກຢ່າງກໍ່ຄື Bosch ໃຫ້ເຮືອນທີ່ເປັນມືອາຊີບແກ່ທຸລະກິດເລີ່ມຕົ້ນຜ່ານສູນນະວັດຕະກຳນີ້, ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ທຸລະກິດເລີ່ມຕົ້ນຈະຖືກທ້າທາຍ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ກາຍມາເປັນທຸລະກິດທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດ.

(ii) ເຮືອນນະວັດຕະກຳຂອງ Bosch ທີ່ປະເທດໄທ

ໃນປະເທດໄທ, Bosch ມີເຮືອນນະວັດຕະກຳສອງແຫ່ງ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນລະບົບນິເວດຂອງເຄື່ອງຝັກທຸລະກິດ. ແຫ່ງທຳອິດແມ່ນຢູ່ໃນສູນກາງນະວັດຕະກຳດີຈິຕໍ (True Digital Park ແລະ ແຫ່ງທີສອງແມ່ນຢູ່ທີ່ສູນກາງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຊຽງໃໝ່. ພວກເຮົາຕ້ອງການເພີ່ມປະສິດທິພາບໃຫ້ແກ່ເຕັກໂນໂລຊີໃນຂົງເຂດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອະນາຄົດ ແລະ ສະໜັບສະໜູນກຳລັງໃນການສ້າງນະວັດຕະກຳ, ເຊິ່ງຊ່ວຍປ່ຽນວິທີການຕອບໂຈດທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃນອະນາຄົດໃຫ້ກາຍເປັນຄວາມຈິງ. ສະຖານທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກທັງສອງແຫ່ງ ເລັງທີ່ຈະຂັບເຄື່ອນໂອກາດທຸລະກິດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ພ້ອມທັງເສີມສ້າງການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ ແລະ ວັດທະນະທຳນະວັດຕະກຳທ່າມກາງພາກສ່ວນເອກະຊົນ, ນັກນະວັດຕະກຳ ແລະ ທຸລະກິດເລີ່ມຕົ້ນ.

(iii) ສູນທົດລອງແຫ່ງເມືອງຊູຣາບາຢາ (Surabaya Experiential Center)

ນີ້ແມ່ນສາຂາແນວຄວາມຄິດໃໝ່ຂອງຫ້ອງການ Bosch ທີ່ເມືອງຊູຣາບາຢາ ເຊິ່ງຮັບໃຊ້ຈຸດປະສົງຫຼັກສາມຢ່າງ. ຢ່າງທຳອິດ, ມັນເປັນສະຖານທີ່ໆເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງ Bosch ສາມາດເຮັດວຽກ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຜູ້ປະກອບການຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ຢ່າງທີສອງ, ຕາມທີ່ຊື່ໄດ້ນໍາສະເໜີ, ສູນນີ້ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າ ແລະ ຜູ້ຢ້ຽມຢາມສາມາດເບິ່ງ, ສຳຜັດ, ຮູ້ສຶກ ແລະ ພົບກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ວິທີການຕອບໂຈດທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງ Bosch, ໂດຍນັບຕັ້ງແຕ່ວິທີການຕອບໂຈດການເຄື່ອນໄຫວ, ເຕັກໂນໂລຊີໃນອຸດສາຫະກຳ, ສິນຄ້າບໍລິໂພກ ຈົນເຖິງເຕັກໂນໂລຊີດ້ານພະລັງງານ ແລະ ຕຶກອາຄານ. ຢ່າງທີສາມ, ມັນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສູນກາງໃນການຝັກໄວໜຸ່ມອິນໂດເນເຊຍທີ່ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ແລະ ສະໜັບສະໜູນພວກເຂົາໃຫ້ປ່ຽນແນວຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາໃຫ້ກາຍເປັນວິທີການຕອບໂຈດທີ່ສ້າງສັນໃນອະນາຄົດ.

(iv) ສູນນະວັດຕະກຳຊັ້ນນໍາຂອງປະເທດຫວຽດນາມ

ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງທົດສະວັດ, ບໍລິສັດໂຣເບີດ ບັອດ ເອັນຈິເນຍຣິງ ແອນ ບິດຊີເນັດ ໂຊລູຊັນ ຫວຽດນາມ (Robert Bosch Engineering and Business Solutions Vietnam : RBVH) ຖືກຈັດອັນດັບໃຫ້ເປັນໜຶ່ງໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກທີ່ດີທີ່ສຸດໃນອຸດສາຫະກຳເຕັກໂນໂລຊີພາຍໃນປະເທດ. ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນເປັນຫົວໜ່ວຍໃນເຄືອທີ່ລາຍງານຕໍ່ບໍລິສັດໂຣເບີດ ບັອດ ເອັນຈິເນຍຣິງ ແອນ ບິດຊີເນັດ ໂຊລູຊັນ ອິນເດຍ (Robert Bosch Engineering and Business Solutions India), ໃນສິບປີກ່ອນ, RBVH ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງກ້າວກະໂດດຈົນກາຍເປັນ "ເຮືອນນະວັດຕະກຳ" ຊັ້ນນໍາໃນພາກພື້ນ ໂດຍມີວິສະວະກອນເຕັກໂນໂລຊີທີ່ມີຄຸນສົມບັດສູງປະມານ 2,200 ຄົນ. RBVH ຈັດກິດຈະກຳພາຍໃນຢ່າງເປັນປະຈຳ ເພື່ອຍົກລະດັບທັກສະຂອງເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາ ພ້ອມທັງໂຄງການທັດສະນະສຶກສາ ເພື່ອອົບຮົມລ້ຽງດູຄົນຮຸ່ນໃໝ່.

ອີກສູນນະວັດຕະກຳໜຶ່ງໃນປະເທດຫວຽດນາມແມ່ນ ສູນວິໄຈ ແລະ ພັດທະນາ (R&D) ລົດຂອງ Bosch ເຊິ່ງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນການວິໄຈ ແລະ ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ວິທີການຕອບໂຈດຂອງ Bosch ສຳລັບຕະຫຼາດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດ, ພ້ອມທັງສ້າງກຳລັງແຮງງານໃນທ້ອງຖິ່ນ. ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ສູນວິໄຈ ແລະ ພັດທະນາ ໄດ້ຂະຫຍາຍການວິໄຈ ແລະ ການພັດທະນາຂອງຕົນເຂົ້າໃສ່ຕົວເຊື່ອມໄຟຟ້າໃນການນໍາໃຊ້ລະບົບຄວາມປອດໄພການໃຊ້ງານ ແລະ ລະບົບການຈັດການກັບເຄື່ອງຈັກ.

PeopleCount Entrance Solution

ນະວັດຕະກຳໃນເວລາທີ່ທ້າທາຍ

ການປ່ຽນແປງເປັນຄ່າຄົງຕົວດຽວໃນຊີວິດ. ຍົກຕົວຢ່າງເບິ່ງວ່າ ການແຜ່ລະບາດໄດ້ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ໂລກແນວໃດ ດ້ວຍຄວາມທ້າທາຍທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນສຳລັບທຸກສະຖາບັນ, ບຸກຄົນ ແລະ ທຸລະກິດ. ແຕ່ເປັນຫຍັງບໍລິສັດ ເຊັ່ນ: Bosch ຈຶ່ງສົນໃຈກ່ຽວກັບສັກກະຍາພາບໃນການສ້າງນະວັດຕະກຳ, ຫຼາຍຂຶ້ນໃນຊ່ວງເວລາການແຜ່ລະບາດ? ບົດຄວາມ McKinsey ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນວ່າ ບໍລິສັດທີ່ລົງທຶນໃນນະວັດຕະກຳຜ່ານຊ່ວງວິກິດ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຜົນດີກວ່າບັນດາເພື່ອນທຸລະກິດໃນລະຫວ່າງການຟື້ນຕົວ. ນະວັດຕະກຳຂັບເຄື່ອນໃຫ້ເກີດມີການສ້າງຄຸນຄ່າ ໂດຍຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດຄົ້ນຫາວິທີການໃໝ່ເພື່ອຈັດການກັບການປ່ຽນແປງ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ທຸລະກິດສາມາດໄດ້ຮັບຈຸດດີໄລຍະຍາວ ແລະ ຂໍ້ໄດ້ປຽບໃນການແຂ່ງຂັນ ໂດຍເຂົ້າໃຈການປ່ຽນແປງໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ໂອກາດທີ່ແອບແຝງ.

ລູກຄ້າເປັນແຮງຜັກດັນທີ່ສຳຄັນສຳລັບນະວັດຕະກຳໃນທຸລະກິດໃດໜຶ່ງ. ທີ່ Bosch, ແກ່ນຂອງການສ້າງຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນຕາປະທັບໃຈທີ່ເປັນການ ‘ປະດິດສຳລັບຊີວິດ’ ແມ່ນລູກຄ້າ, ໂດຍຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: PeopleCount ແມ່ນວິທີການຕອບໂຈດເພື່ອຈັດການກັບຝູງຊົນ ແບບນະວັດຕະກຳຈາກ Bosch ໂດຍຮ່ວມມືກັບ Phillips, ເຊິ່ງຖືກສ້າງສຳລັບ ສະພາບແວດລ້ອມສາທາລະນະ. ວິທີການຕອບໂຈດເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຂອງສາມາດຮັບຈຳນວນຄົນທີ່ເຂົ້າ ແລະ ອອກຈາກສະຖານທີ່. ລະບົບດັ່ງກ່າວສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ສຳລັບການເຂົ້າຄັ້ງດຽວ ຫຼື ຫຼາຍຄັ້ງລວມກັນ ແລະ ສະແດງຂໍ້ມູນຜ່ານລະບົບການສັນຈອນທີ່ງ່າຍດາຍ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຈັດການສະຖານທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກມີຄວາມສາມາດໃນການຈັດການຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກັບການເວັ້ນໄລຍະຫ່າງຢ່າງປອດໄພໃນສະຖານທີ່ ໃນຂະນະທີ່ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຮັບຮູ້ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມກັບການໃຫ້ຂໍ້ຄວາມໂຄສະນາ ແລະ ຄວາມປອດໄພ.

ວັດທະນະທຳຂອງນະວັດຕະກຳ

Bosch ເຊື່ອວ່າວັດທະນະທຳພາຍໃນທຸລະກິດເປັນສິ່ງຂັບເຄື່ອນທີ່ສຳຄັນສຳລັບນະວັດຕະກຳໃນບໍລິສັດ. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ພຽງແຕ່ລົງທຶນໃນຫຼາກຫຼາຍຂົງເຂດດ້ານນະວັດຕະກຳ, ແຕ່ພວກເຮົາຍັງສົ່ງເສີມວັດທະນະທຳນະວັດຕະກຳໃນບັນດາເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາໃນການປະຕິບັດງານປະຈຳວັນຂອງພວກເຂົາອີກດ້ວຍ. ວັດທະນະທຳຂອງນະວັດຕະກຳແມ່ນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ສົ່ງເສີມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການຄິດແບບສ້າງສັນ, ແມ່ນແຕ່ການຄິດແບບນອກກອບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ນະວັດຕະກຳໄຫຼຜ່ານການຄິດແບບນັ້ນໄດ້. ພວກເຮົາເຄີຍຈັດພິມ ບົດຄວາມກ່ຽວກັບນັກນະວັດຕະກຳບໍລິສັດ ແລະ ວິທີການທີ່ Bosch ກະຕຸ້ນການຄິດແບບສ້າງສັນ ພ້ອມທັງການແກ້ບັນຫາແບບໃຊ້ນະວັດຕະກຳພາຍໃນອົງກອນ.

ຫຼາຍລັກສະນະ ເຊັ່ນ: ຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການ, ຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ກາສິນຄ້າ ແລະ ອີກຫຼາຍໆຢ່າງ ສາມາດນໍາທຸລະກິດ ແລະ ບໍລິສັດໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດ. ໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງຄົນທີ່ຄອບຄອງຕະຫຼາດຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ທ່ານຈະຄົ້ນພົບໜຶ່ງຢ່າງທີ່ຄ້າຍຄືກັນຄື: ພວກເຂົາລ້ວນແລ້ວແຕ່ນໍາໃຊ້ນະວັດຕະກຳ. ນະວັດຕະກຳສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບທຸລະກິດ, ໂດຍສະເພາະໃນການບັນລຸຄວາມຕ້ອງການທີ່ປ່ຽນແປງຕະຫຼອດຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຕະຫຼາດສຳລັບການເຕີບໂຕດ້ານທຸລະກິດ. ດ້ວຍນະວັດຕະກຳທີ່ຖືກຕ້ອງ, ທຸລະກິດສາມາດຢູ່ຢ່າງໂດດເດັ່ນໃນຕະຫຼາດ ແລະ ຍັງຈຳແນກຕົນເອງຈາກຄູ່ແຂ່ງ. ໃນທີ່ສຸດແລ້ວ, ນະວັດຕະກຳເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດສາມາດປັບປຸງຂະບວນການ, ນໍາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການທີ່ໃໝ່ ຫຼື ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບ ແລະ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດກໍ່ຄື ປັບປຸງກຳໄລ.

ຕິດຕໍ່ກັບ Bosch

ພວກເຮົາກຳລັງລໍຖ້າຄຳຖາມຂອງທ່ານ.

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາພວກເຮົາ