ເມືອງແຫ່ງອະນາຄົດ.
ອະນາຄົດ ແລະ ຕໍ່ໄປ

ປະດິດຂຶ້ນມາສຳລັບອະນາຄົດ ແລະ ຕໍ່ໄປ

5 ນາທີ

Bosch ມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໂລກກາຍເປັນສະຖານທີ່ໆດີຂຶ້ນ ໂດຍປະດິດເຕັກໂນໂລຊີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດດີຂຶ້ນ. ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ນຳແຖວໜ້າຂອງການປະດິດສ້າງມາເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 130 ປີ, ພວກເຮົາຕັ້ງໃຈໃນການພັດທະນາວິທີຕອບໂຈດເພື່ອເອົາຊະນະສິ່ງທ້າທາຍໃນອະນາຄົດ. ເພື່ອທີ່ຈະເປັນຜູ້ນໍາດ້ານການປ່ຽນແປງ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນັກພັດທະນາຂອງ Bosch ຫຼາຍກວ່າ 72,000 ຄົນທົ່ວໂລກ, ລວມທັງວິສະວະກອນຊອບແວ 30,000 ຄົນ, ແມ່ນກຳ ລັງເຮັດວຽກເພື່ອພັດທະນາວິທີຕອບໂຈດທີ່ສາມາດປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ປັນຍາທຽມ

ປັນຍາທຽມຊ່ວຍໃຫ້ຄົນແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ສັບຊ້ອນໄດ້ໄວຂື້ນ.

Bosch ກຳລັງລົງທຶນ 3.7 ຕື້ເອີໂຣ ທຸກໆປີໃນການພັດທະນາຊອບແວເພື່ອໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກສັກກະຍາພາບອັນສູງສຸດຂອງປັນຍາທຽມ (AI). ພ້ອມກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ 1,000 ຄົນທີ່ກຳລັງເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ AI ໃນປະຈຸບັນ, ມັນຄືເປົ້າ ໝາຍຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີເພື່ອນຮ່ວມງານ 20,000 ຄົນທີ່ສະຫຼາດຫຼັກແຫຼມໃນເລື່ອງ AI ໃນສອງປີຂ້າງໜ້າ ໂດຍຈັດຕັ້ງໂປຣແກຣມອົບຮົມໃນລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຈັດການ, ວິສະວະກອນ ແລະ ນັກພັດທະນາ.

ພວກເຮົາຍັງເຊື່ອວ່າ ມັນສຳຄັນຢ່າງເທົ່າໆກັນທີ່ຈະສ້າງຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃນ AI. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການສ້າງຕັ້ງ ຈັນຍາບັນຂອງ AI ໂດຍລະບຸຄຳແນະນໍາທີ່ຊັດເຈນໃຫ້ແກ່ເພື່ອນຮ່ວມງານໃນເລື່ອງການນໍາໃຊ້ AI ຢ່າງປອດໄພ ແລະ ມີຈັນຍາບັນ ໃນຜະລິດຕະພັນອັດສະຣິຍະຂອງ Bosch.

ດ້ວຍ AI ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງເຖິງກັນດ້ວຍອິນເຕີເນັດ, Bosch ກຳ ລັງພັດທະນາວິທີຕອບໂຈດເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊີວິດງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ປອດໄພສຳລັບຄົນທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍໄປມາ, ຢູ່ໃນເຮືອນ ແລະ ໃນການຜະລິດ. ໜຶ່ງໃນບັນດາຜະລິດຕະພັນດັ່ງກ່າວແມ່ນ Virtual Visor, ແວ່ນຕາກັນແດດດິຈິຕອນທີ່ໂປ່ງໃສໂດຍໃຊ້ AI ເຊິ່ງໃຊ້ຂັ້ນຕອນວິທີທີ່ສະຫຼາດເພື່ອປົກປ້ອງວິໄສທັດຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ດ້ວຍວິທີທີ່ອັດສະຣິຍະ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາຢູ່ເທິງທ້ອງຖະໜົນ.

ການເຄື່ອນໄຫວສຳລັບທຸກຄົນ

ການພັດທະນາໄຟຟ້າ ແລະ ການອັດຕະໂນມັດ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອະນາຄົດຈະເປັນ ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຖືກເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ມີລັກສະນະສ່ວນບຸກຄົນເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກີດມີປະສົບການຜູ້ໃຊ້ແບບໃໝ່ເຊິ່ງບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ໆ ເຊັ່ນ: ການເຊື່ອມໂຍງເຖິງກັນດ້ວຍອິນເຕີເນັດ (IoT), AI ແລະ ເຊວເຊື້ອເພີງແມ່ນກຳລັງຖືກໃຊ້ປະໂຫຍດເພື່ອພັດທະນາບາດກ້າວຂອງພວກເຮົາສູ່ການເຄື່ອນໄຫວທົດແທນຂຶ້ນຕື່ມ.

ກະແຈສູ່ການບັນລຸສິ່ງນີ້ແມ່ນການນຳໃຊ້ວິທີການທີ່ເປັນກາງທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຕໍ່ການເຄື່ອນທີ່ເຊິ່ງປາສະຈາກການປ່ອຍອາຍພິດ ໂດຍການລົງທຶນໃສ່ການປະສົມປະສານລະບົບສົ່ງກຳລັງລົດຍົນລະຫວ່າງເຄື່ອງຈັກການເຜົາຜານທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ ແລະ ຈັກໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄໝ.

Connected mobility that benefits all.

ເຕັກໂນໂລຊີຄວັນຕໍາ

ເພື່ອກ້າວກະໂດດໄປສູ່ອະນາຄົດຂອງວິສະວະກຳ, ພວກເຮົາກຳລັງລົງທຶນໃສ່ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ມີຫວັງທີ່ສຸດສຳລັບອະນາຄົດ - ເຕັກໂນໂລຊີຄວັນຕໍາ. ເຕັກໂນໂລຊີຄວັນຕໍາແມ່ນຂະແໜງການໃໝ່ຂອງວິສະວະກຳທີ່ແປຜົນກະທົບຂອງຄວັນຕໍາຟີຊິກເພື່ອເຂົ້ານໍາໃຊ້ໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ. ສິ່ງນີ້ຈະເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານວິສະວະກຳອື່ນໆອີກຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບທ່າອ່ຽງອັນຮີບດ່ວນທີ່ສຸດ ເຊັ່ນ ການເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ພວກເຮົາກຳລັງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບສາມຂົງເຂດຄື: ຕົວຮັບຮູ້ຂອງຄວັນຕໍາ, ຄອມພິວເຕີ ແລະ ຂັ້ນຕອນວິທີຂອງຄວັນຕໍາ ແລະ ການເຂົ້າລະຫັດລັບຂອງຄວັນຕໍາ.

ບັນຫາການເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນວຽກງານວິສະວະກຳ ເຊັ່ນ: ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງການຈັດເສັ້ນທາງດ້ານຈະລາຈອນ ແມ່ນຍັງສາມາດຖືກແກ້ໄຂໄດ້ດ້ວຍການຄຳນວນແບບຄວັນຕໍາ. ດ້ວຍທຳມະຊາດທີ່ກະແຈກກະຈາຍຂອງເທັກໂນໂລຊີຄວັນຕໍາ, ມັນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງສູງຕໍ່ວິສະວະກຳໃນອະນາຄົດ ຍ້ອນວ່າຕົວຮັບຮູ້, ຄອມພິວເຕີ ແລະ ຄວາມປອດໄພຈະຍິ່ງຊັບຊ້ອນຫຼາຍກວ່າແຕ່ກ່ອນ.

ເຕັກໂນໂລຢີການຮັບຮູ້

ອຸປະກອນ Bosch Soundsee.

ໃນຖານະຜູ້ບຸກເບີກເຕັກໂນໂລຊີການຮັບຮູ້, ປະສົບການຫຼາຍປີຂອງພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດປະດິດວິທີຕອບໂຈດການຮັບຮູ້ທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ. ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: Soundsee ແມ່ນລະບົບການຮັບຮູ້ທີ່ໃຊ້ AI ຂອງ Bosch ທີ່ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຊີວິດປະຈຳວັນງ່າຍຂຶ້ນສຳລັບນັກບິນອາວະກາດ. ລະບົບການຮັບຮູ້ນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ນັກບິນອາວະກາດສາມາດຟັງສິ່ງທີ່ຜິດປົກກະຕິ ແລະ ປະຫຍັດເວລາໂດຍແກ້ໄຂສິ່ງທີ່ຜິດປົກກະຕິຢ່າງມີປະສິດທິພາບກ່ອນທີ່ມັນຈະເກີດຂື້ນ. ເມື່ອໄດ້ພິສູດປະໂຫຍດຂອງມັນໃນອາວະກາດ, ນັກພັດທະນາໝັ້ນໃຈວ່າ Soundsee ຍັງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດເທິງໂລກດີຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ, ຜ່ານການຕິດຕາມກວດກາລະບົບຄວາມຮ້ອນ, ການລະບາຍອາກາດ, ແລະ ລະບົບປັບອາກາດ ຫຼື ເຄື່ອງຈັກຂອງຍານພາຫະນະ. ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ ກິດຈະກຳທົດສອບແມ່ນກຳລັງຖືກດຳ ເນີນງານໃນອາວະກາດເພື່ອປັບປຸງລະບົບການຮັບຮູ້ໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ເນື່ອງຈາກວ່າສູນຍາກາດໃນອາວະກາດແມ່ນເກືອບບໍ່ຟົດນັນຄ້າຍຄືກັບພື້ນຜິວໂລກ, ສະນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມັນກາຍເປັນຫ້ອງທົດລອງທີ່ສົມບູນແບບ.

Get in touch with Bosch

Get in touch with Bosch

Corporate Communications
ໂທລະສັບ

Send us a message

More news