ຂ້າມໄປຫາເນື້ອຫາຫຼັກ
Bosch ​ໃນ​ ປະ​ເທດ​ລາວ
ແບບຢ່າງການປ່ຽນແປງ

ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ສ້າງສັນ ທີ່ທ່ານສາມາດເຊື່ອຖືໄດ້

Bong Bot Sluice

ພວກເຮົາ ກຳລັງດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນຊ່ວງເວລາການປ່ຽນແປງພື້ນຖານ, ການປ່ຽນແປງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໄປສູ່ແບບຢ່າງທາງສັງຄົມ ແລະ ຕົວແບບທາງທຸລະກິດ. ໃນຂະນະທີ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ໄດ້ຮັບມືກັບໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ວຽກງານສາທາລະນະສຸກ, ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ທີ່ປ່ຽນແປງໄວວາ, ການປ່ຽນແປງພົນລະເມືອງ ແລະ ການເພີ່ມຂື້ນຂອງການຫັນ ທຸກຂະແໜງການເປັນລະບົບດີຈີຕອນ, ສະພາບການໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິທີແກ້ໄຂທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ - ເຊິ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ມີນະວັດຕະກຳການປ່ຽນແປງ ແລະ ຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ແຕ່ຍັງມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້.

ຄວາມຄິດສ້າງສັນ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຈຳກັດ

ໃນຂະນະທີ່ ທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ໄວໜຸ່ມຫຼາຍຄົນໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍໄປສູ່ຕົວເມືອງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ເມືອງໄຊງ່ອນ ຫຼື ເມືອງຈາກາຕາ ເພື່ອຊອກຫາໂອກາດຕ່າງໆ, ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຈະກາຍເປັນຕົວເມືອງຫຼາຍຂື້ນ. ນັ້ນເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມກົດດັນທີ່ສຳຄັນຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ, ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ ແລະ ການເຄື່ອນທີ່ຂອງຕົວເມືອງ ແລະ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິທີການປ່ຽນແປງແບບໃໝ່ໆ.

Co2 Neutral

CO2 Neutral Technologies

ເຕັກໂນໂລຊີຫລຸດຜ່ອນອາຍກາກບອນແມ່ນວິທີທາງທີ່ດີ ເພື່ອອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍກາກບອນໃນຍານພາຫະນະທັງໝົດ ແມ່ນວຽກທີ່ສັບສົນ ແລະ ການພັດທະນາດ້ານໄຟຟ້າ ອາດຈະບໍ່ແມ່ນວິທີແກ້ໄຂທົ່ວໄປ. ໂດຍວິທີຄິດແບບນອກກອບ, Bosch ໄດ້ຈິນຕະນາການເຫັນເຖິງອະນາຄົດທີ່ເຄື່ອງຈັກເຜົາໄໝ້ ພາຍໃນ ສາມາດນຳໃຊ້ເຊື້ອໄຟທີ່ສະອາດ ແລະ ສາມາດຜະລິດຄືນໃໝ່ໄດ້ ເຊັ່ນ: ໄຮໂດເຈນ ທີ່ໃຫ້ພະລັງງານແກ່ຍານພາຫະນະທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ຈະລົງທືນໜື່ງຕື້ຍູໂຣໃນເຕັກໂນໂລຍີເຊວເຊື້ອເພີງໃນປີ 2024 ນີ້.

Immission Monitoring System (IMB)

Immission Monitoring System (IMB)

ກ່ອງຕິດຕາມກວດກາການຂອງ Bosch (IMB), ແມ່ນວິທີແກ້ໄຂທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເຊິ່ງສະ ໜອງ ການວັດຈໍານວນມົນລະພິດທາງອາກາດ ຢ່າງໄວວາ ແລະ ຖືກຕ້ອງ, ຊ່ວຍໃຫ້ການວາງແຜນຕົວເມືອງທີ່ດີກວ່າ ເພື່ອໃຫ້ຕົວເມືອງດີຂື້ນ.

ໂລກກຳລັງປ່ຽນແປງ. ພວກເຮົາຕ້ອງຄິດ ແລະ ເຮັດສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງ. ນັ້ນຕ້ອງໃຊ້ຄວາມກ້າຫານ, ມີພະລັງ ແລະ -- ຫລາຍກວ່າສິ່ງອື່ນໃດ - ແມ່ນຄວາມຄິດສ້າງສັນ..

ທ່ານ ດຣ Volkmar Denner, ປະທານສະພາບໍລິຫານ

ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທ່ານສາມາດເຊື່ອຖືໄດ້

ໂດຍບໍ່ກ່ຽວກັບເລື່ອງການເຕີບໂຕຢ່າງໄວວາ ໃນສອງສາມທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຍັງມີໂອກາດຄວາມ ສ່ຽງສູງຕໍ່ທັງວິກິດການໂລກ ແລະ ໄພພິບັດທີ່ເລີ່ມເກີດຂຶ້ນໃນບໍ່ຊ້ານີ້. ພຽງແຕ່ປີ 2020 ເທົ່ານັ້ນ ພວກເຮົາເຫັນວ່າ ພາກພື້ນນີ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ປະເທດຟີລິບປິນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍຸໄຕ້ຝຸ່ນທີ່ບໍ່ ເຄີຍມີມາກ່ອນ, ໄພນໍ້າຖ້ວມຫລາຍເຂດໃນປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງທີ່ຍາວນານ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະເທດຫວຽດນາມ, ລາວ, ໄທ, ມຽນມາ ແລະ ກໍາປູເຈຍ. ເມື່ອຊີວິດຄົນເຮົາຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ, ບໍ່ມີບ່ອນໃດ ສຳລັບຄວາມຜິດພາດ - ພວກເຮົາຕ້ອງການວິທີແກ້ໄຂທີ່ໄດ້ຮັບການທົດສອບ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້. ໃນເວລາທີ່ປະສົບກັບວິກິດການ, Bosch ກຳລັງຊ່ວຍສ້າງເສັ້ນທາງທີ່ລື່ນໄຫລ່ ໄປພ້ອມກັບນະວັດຕະກໍາການປ່ຽນແປງ ທີ່ທ່ານສາມາດເຊື່ອຖືໄດ້.

ການຄຸ້ມຄອງພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໄດ້ກາຍມາເປັນສິ່ງທີ່ຮີບດ່ວນສະເພາະໃນຊ່ວງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ແຕ່ຍ້ອນວ່າຕົວເມືອງພວກເຮົາເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ, ພວກເຮົາຈະຕ້ອງມີເຕັກໂນໂລຊີທີ່ມີປະສິດຕິພາບ ເພື່ອຈັດການກັບຝູງຊົນດັ່ງກ່າວ. ທາງເລືອກການແກ້ໄຂບັນຫາການນັບຈໍານວນຄົນຈະຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນຕ່າງໆຮັບປະກັນການຮັກສາໄລຍະ ຫ່າງທີ່ປອດໄພ ແມ້ແຕ່ໃນເຂດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ສູນການຄ້າ ແລະ ສະໜາມບິນ. ໂດຍການປະສົມປະສານກັບພະລັງຂອງກ້ອງ ອັດສະລິຍະຂອງ Bosch ແລະ ໜ້າຈໍ Philips Android, ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງທາງເລືອກການແກ້ໄຂບັນຫາການຮັກສາ ໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ອອກແບບ ເພື່ອໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງທີ່ຮັບຜິດຊອບ ສາມາດໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຝູງຊົນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.

ບາງຄັ້ງ, ສະຖານະການໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີທາງເລືອກການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ໜັກໜາຫລາຍກວ່າ. ປະຕູລະບາຍນໍ້າ Bong Bot ໃນປະເທດຫວຽດນາມ ທີ່ມີວັດຖຸເຫຼັກຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ມີນໍ້າໜັກ ເຖິງ 350 ໂຕນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຫຼຸດການເຈື່ອປົນຂອງນໍ້າເຄັມໃນເຂດສາມຫລ່ຽມແມ່ນໍ້າຂອງ ໄດ້ເຖິງ 30-70 ເປີເຊັນ. ໃນຂະນະທີ່ 96,000 ຄົວເຮືອນໃນເຂດດັ່ງກ່າວແມ່ນຂາດແຄນນໍ້າຈືດ ສຳລັບການນຳໃຊ້ປະຈຳ ວັນ, ການສ້າງສິ່ງປ້ອງກັນນໍ້າເຄມ ໄດ້ກາຍເປັນການປ້ອງກັນທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານກັບໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ການເຈື່ອປົນຂອງນໍ້າເຄັມ. ປະຕູເຫຼັກຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ດຳເນີນການໂດຍກະບອກສູບໄຮໂດຼລິກ ທີ່ຜະລິດໂດຍ Bosch Rexroth ຈະຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງນໍ້າຈາກເຂດສາມຫລ່ຽມແມ່ນໍ້າຂອງ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການເກັບຮັກສາໄວ້ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນແມ່ນໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ.

ສ້າງຜົນກະທົບ…ທົດສະວັດສູ່ທົດສະວັດ

eCall

ເມື່ອສິ່ງທ້າທາຍໃໝ່ເກີດຂື້ນ, ບັນຫາທີ່ຍາວນານ ເຊັ່ນ: ຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນ ຍັງສືບຕໍ່ມີຄວາມສໍາຄັນ. ການເກີດອຸປະຕິເຫດ ແລະ ລົດຊົນຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເສຍຊີວິດຫລາຍກວ່າ 50 ຄົນໃນແຕ່ລະມື້ໃນປະເທດໄທ ແລະ ມີອຸປະຕິເຫດຈາລະຈອນຫຼາຍກວ່າ 100 000 ຄັ້ງທີ່ເກີດຂື້ນໃນປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ແຕ່ລະປີ. ໂຊກດີ, ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ມີຊື່ສຽງນີ້ ຍັງສາມາດສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ການສົນທະນາ ແລະ ສ້າງ ອະນາຄົດ ທີ່ມີຄວາມປອດໄພເທິ່ງຖະໜົນ. ໃນຂະນະທີ່ທາງເລືອກວິທີແກ້ໄຂຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ລະບົບເບຣກປ້ອງກັນລໍ້ລອກ (ABS) ແລະ ລະບົບຄວບຄຸມສະເຖຍລະພາບການຊົງຕົວ (ESC) ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຫຼາຍກວ່າ 25 ປີ, ເຊິ່ງຍັງອລະບົບດັ່ງກ່າວຍັງເປັນອົງປະກອບສໍາຄັນໃນທຸກຍາກພະຫະນະທີ່ທັນສະໄໝ. Bosch ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເພີ່ມຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນ ໃນອາຊຽນໂດຍການຜະລິດສ່ວນປະກອບເຫຼົ່ານີ້ໃນໂຮງງານຂອງ ພວກເຮົາໃນປະເທດໄທ ເພື່ອຈຳໜ່າຍທົ່ວອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.

ກົນລະຍຸດໜຶ່ງ ເພື່ອບັນລຸຄວາມປອດໄພເທິ່ງຖະໜົນ ທີ່ດີກວ່າ ແລະ ຫຼຸດຈຳນວນອຸບັດຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ ແມ່ນການຮ່ວມກັນທົດລອງໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ເຊັ່ນ: ລະບົບ ABS ກັບທາງເລືອກການເຊື່ອມຕໍ່ໃໝ່ ເຊັ່ນ: Telematics eCall plug. ອຸປະກອນຂະໜາດນ້ອຍ ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈພຶດຕິກຳການຂັບຂີ່ຂອງຜູ້ໃຊ້ໄດ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ຖ້າຈຳ ເປັນ, ໂອກາດທີ່ຈະນໍາໃຊ້ - ເຊັ່ນ: ການໂທອອກສຸກເສີນໃນກໍລະນີເກີດອຸປະຕິເຫດ. ດ້ວຍໂປຣແກມຊ່ວຍເຫລືອ ແຄມທາງຈາກ Bosch Service Solutions, ຜູ້ຂັບຂີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ລະບົບແຈ້ງການເຄື່ອນໄຫວທົ່ວໂລກ ທີ່ປະກອບດ້ວຍຄູ່ຮ່ວມງານທ້ອງຖິ່ນ ນັບຈາກຕຳຫຼວດ, ພະແນກດັບເພີງ ແລະ ໂຮງໝໍໄດ້ໃນກໍລະນີເກີດອຸປະຕິເຫດ. ຜ່ານຜູ້ຊ່ຽວຊານການບໍລິການທີ່ມີຄວາມຢືດຢຸ່ນທາງຈິດໃຈທີ່ເວົ້າພາສາທ້ອງຖິ່ນ, ຜູ້ຂັບຂີ່ທົ່ວໂລກສາມາດໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະຫວັດດີພາບຂອງພວກເຂົາແມ່ນຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ດີຈົນກວ່າ ການຊ່ວຍເຫຼືອຈະມາຮອດ.

ຄວາມສາມາດໃນການຕອບສະໜອງຢ່າງມືອາຊີບ ຕໍ່ແນວໂນ້ມການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນ ແລະຄວາມສາມາດ ໃນການນຳພາການປ່ຽນແປງທີ່ແທ້ຈິງ ແມ່ນສອງດ້ານຂອງຫຼຽນດຽວກັນ - ທັງສອງຕ້ອງການຄວາມຄິດສ້າງສັນ, ຄວາມຊຳນານດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ດີ. ນອກນີ້ ຍັງເປັນສອງຄຸນລັກສະນະທີ່ສຳຄັນຂອງບໍລິສັດຕ່າງໆ ທີ່ມີອຳນາດທີ່ແທ້ຈິງ - ການປັບຕົວເຂົ້າກັບໂລກທີ່ປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາໃນປະຈຸບັນ ແລະ ການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳທັງໝົດ ແມ່ນວິທີທາງດຽວທີ່ຈະກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ. ທີ່ Bosch, ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທ້າທາຍນີ້ ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີທີ່ປະດິດຂຶ້ນມາ ເພື່ອຊີວິດ.

ຕິດຕໍ່ກັບ Bosch

ພວກເຮົາກຳລັງລໍຖ້າຄຳຖາມຂອງທ່ານ.

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາພວກເຮົາ