Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
ປະດິດເພື່ອຊີວິດ

Bosch ​ໃນ​ ປະ​ເທດ​ລາວ

Bosch ມີ​ຕົວ​ແທນ​ໃນ​ປະ​ເທດ ຄື​ບໍລິສັດ Robert Bosch ຈໍາກັດ​ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​​ເດືອນ​ພ​ຶດສະພາ 2012. ຂົງ​ເຂດ​ທຸລະ​ກິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ລາວ​ລວມມີ​ ​ເຄື່ອງ​ມື​ໄຟຟ້າ, ລະບົບ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ​ແລະ ອາ​ໄຫຼ່ລົດຍົນ.

1

ສະຖານທີ່ສຳຄັນໃນ ​ລາວ

ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການທີ່ກະຕຸ້ນຄວາມກະຕືລືລົ້ນ

ໃນລົດຂອງທ່ານ, ຢູ່ທີ່ບ້ານ, ຫຼື ຢູ່ທີ່ບ່ອນເຮັດວຽກ — ເທັກໂນໂລຊີ Bosch ເຮັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຫຼາຍດ້ານຂອງຊີວິດ.

ລົດເປັນຕົວແທນວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານການເຄື່ອນທີ່ຂອງ Bosch

ຄວາມ​ສາມາດ​ເຄື່ອນໄຫວ

ການແກ້ໄຂບັນຫາແບບເຄື່ອນທີ່

ດ້ວຍຄວາມຊ່ຽວຊານທາງດ້ານເທັກນິກທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງບໍລິສັດ, Bosch ພັດທະນາການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານການເຄື່ອນທີ່ອັດສະລິຍະໃນຂອບເຂດຂອງຮາດແວ, ຊອບແວ, ແລະ ການບໍລິການ.

ລົດເປັນຕົວແທນວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານການເຄື່ອນທີ່ຂອງ Bosch
ຄູ່ຜົວເມຍນອນຢ່າງສະບາຍເທິງຕຽງນອນຂອງພວກເຂົາໃນເຮືອນຂອງລາວດ້ວຍເທັກໂນໂລຊີ Bosch Smart Hime.

ຢູ່ທີ່ບ້ານ

ຢູ່ເຮືອນ

Bosch ສະເໜີການແກ້ໄຂບັນຫາແຕ່ລະຢ່າງໃຫ້ທ່ານສຳລັບເຮືອນຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ຊີວິດຂອງທ່ານງ່າຍຂຶ້ນທຸກໆວັນ.

ຄູ່ຜົວເມຍນອນຢ່າງສະບາຍເທິງຕຽງນອນຂອງພວກເຂົາໃນເຮືອນຂອງລາວດ້ວຍເທັກໂນໂລຊີ Bosch Smart Hime.
ຜູ້ຮ່ວມງານກຳລັງຕິດຕາມຂະບວນການຜະລິດຢູ່ຊັ້ນຮ້ານຄ້າ, ໂດຍໃຊ້ແທັບເລັດ ແລະ ເຄື່ອງມືອຸດສະຫະກຳ 4.0 ຂອງ Bosch.

ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

Bosch ສະເໜີຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການທີ່ເປັນນະວັດຕະກຳໃໝ່ສຳລັບອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ.

ຜູ້ຮ່ວມງານກຳລັງຕິດຕາມຂະບວນການຜະລິດຢູ່ຊັ້ນຮ້ານຄ້າ, ໂດຍໃຊ້ແທັບເລັດ ແລະ ເຄື່ອງມືອຸດສະຫະກຳ 4.0 ຂອງ Bosch.

ຄະນະ​ຜູ້​ບໍລິຫານ​​ໃນ​ປະ​ເທດ​ລາວ

Andre de Jong

ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍຈັດການ ແລະ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ (ກໍາປູເຈຍ, ລາວ ແລະ ມ່ຽນມ້າ)

Andre De Jong ໄດ້ເປັນຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍຈັດການ ແລະ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ (ກໍາປູເຈຍ, ລາວ ແລະ ມ່ຽນມ້າ) ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2013.

ໄລຍະອາຊີບຢູ່ໃນກຸ່ມບໍລິສັດ Bosch

2013
- ບໍລິສັດ Robert Bosch (ກໍາປູ​ເຈຍ) ຈໍາກັດ
- ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍຈັດການ ແລະ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ (ກໍາປູເຈຍ, ລາວ ແລະ ມ່ຽນມ້າ)

2011
- SIA Abrasives Deutschland GmbH
- ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປ

2008
- ບໍລິສັດ Robert Bosch ຫວຽດນາມ ຈໍາກັດ
- ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍຂາຍປະຈໍາປະເທດ, ເຄື່ອງມືໄຟຟ້າ
- ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ Bosch ໃນກໍາປູເຈຍ, ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍຂາຍປະຈໍາປະເທດ, ເຄື່ອງມືໄຟຟ້າ (2009 – 2011)
- ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ Bosch ໃນກໍາປູເຈຍ, ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປ (2010 – 2011)

2005
- Robert Bosch ຮ່ອງກົງ
- ຜູ້ຈັດການກຸ່ມຝ່າຍຕະຫຼາດ ແລະຝ່າຍຂ່າຍ, ອຸປະກອນເສີມຂອງເຄື່ອງມືໄຟຟ້າ

2001
- Robert Bosch ສະວິດເຊີແລນ
- ຜູ້ຈັດການຜະລິດຕະພັນ, ອຸປະກອນ​ເສີມ​ຂອງ​ເຄື່ອງມື​ໄຟຟ້າ

1997
- Robert Bosch Benelux (​ເນ​ເທີ​ແລນ)
- ຜູ້​ຈັດການ​ຍີ່​ຫໍ້ສິນຄ້າ​ອາວຸ​ໂສ, ອຸປະກອນ​ເສີມ​ຂອງ​ເຄື່ອງມື​ໄຟຟ້າ

Andre de Jong
ຮູບພາບຂອງ Robert Bosch

ປະຫວັດຂອງພວກເຮົາ

ໃນປີ 1886, Robert Bosch ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງ “ໂຮງສ້ອມແປງສຳລັບວຽກກົນຈັກໝັກທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ” ໃນສະຕຸບກາດ. ນີ້ຄືການເກີດຂຶ້ນຂອງບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນງານໃນປະຈຸບັນທົ່ວໂລກ. ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ, ມັນກໍ່ໂດດເດັ່ນດ້ວຍພະລັງແຫ່ງຄວາມຄິດໃໝ່ໆ ແລະ ຄວາມມຸ້ງໝັ້ນທາງສັງຄົມ.

ຫ້ວຍທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບສະຖານທີ່ຂອງ Bosch ໃນ ໄບລຈາຈ໌, ປະເທດເຢຍລະມັນ.

ພວກເຮົາຮັບຜິດຊອບ

ສຳລັບພວກເຮົາ, ຄວາມຍືນຍົງໝາຍເຖິງການຮັກສາຄວາມສຳເລັດໄລຍະຍາວຂອງບໍລິສັດ ໃນຂະນະເວລາດຽວກັນກໍ່ຈະມີການປົກປ້ອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດສຳລັບຄົນລຸ້ນປະຈຸບັນ ແລະ ລຸ້ນຕໍ່ໄປໄດ້ອາໄສຢູ່. ສະນັ້ນ ນິເວດວິທະຍາຈິ່ງເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນຂອງນະວັດຕະກຳໃໝ່. ໃນເວລາດຽວກັນ, ພວກເຮົາສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມໃນລະດັບສູງໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ — ທັງພາຍໃນບໍລິສັດ ແລະ ອື່ນໆ.

ດຣ. ວອລຄ໌ມາຣ ແດນເນີ

ການປະຕິບັດ​ຕາມ

ການປະຕິບັດຕາມເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄ່ານິຍົມຂອງບໍລິສັດພວກເຮົາ. ດ້ວຍຫຼັກການປະຕິບັດທີ່ໃຊ້ກັນໃນທົ່ວໂລກ, ພວກເຮົາມຸ້ງໝາຍທີ່ຈະປົກປ້ອງເພື່ອຮ່ວມງານ ແລະ ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ ຕະຫຼອດຈົນລູກຄ້າ ແລະ ຫຸ້ນສ່ວນຂອງພວກເຮົາ.

ຕິດຕໍ່ກັບ Bosch

ພວກເຮົາກຳລັງລໍຖ້າຄຳຖາມຂອງທ່ານ.