ຂ້າມໄປຫາເນື້ອຫາຫຼັກ
Bosch ​ໃນ​ ປະ​ເທດ​ລາວ
ປະດິດເພື່ອຊີວິດ

Bosch ​ໃນ​ ປະ​ເທດ​ລາວ

Bosch ໄດ້ເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດ ສປປ ລາວ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2012. ມາຮອດເດືອນ ມິນາ 2018, ບໍລິສັດໄດ້ເປິດຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ. ໃນນັ້ນ ຂະແໜງທຸລະກິດຢູ່ໃນປະເທດລາວ ແມ່ນລວມເອົາຜະລິດຕະພັນປະເພດເຄື່ອງມືໄຟຟ້າ, ລະບົບປ້ອງກັນ ແລະ ຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ເຄື່ອງອະໄຫລ່ລົດຍົນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໄຮ້ໂດຣລິກການຂັບເຄື່ອນ ແລະ ຄວບຄຸມ.

1

ສະຖານທີ່ສຳຄັນໃນ ​ລາວ

ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການທີ່ກະຕຸ້ນຄວາມກະຕືລືລົ້ນ

ໃນລົດຂອງທ່ານ, ຢູ່ທີ່ບ້ານ, ຫຼື ຢູ່ທີ່ບ່ອນເຮັດວຽກ — ເທັກໂນໂລຊີ Bosch ເຮັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຫຼາຍດ້ານຂອງຊີວິດ.

ຮູບພາບຂອງ Robert Bosch

ປະຫວັດຂອງພວກເຮົາ

ໃນປີ 1886, Robert Bosch ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງ “ໂຮງສ້ອມແປງສຳລັບວຽກກົນຈັກໝັກທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ” ໃນສະຕຸບກາດ. ນີ້ຄືການເກີດຂຶ້ນຂອງບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນງານໃນປະຈຸບັນທົ່ວໂລກ. ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ, ມັນກໍ່ໂດດເດັ່ນດ້ວຍພະລັງແຫ່ງຄວາມຄິດໃໝ່ໆ ແລະ ຄວາມມຸ້ງໝັ້ນທາງສັງຄົມ.

ຫ້ວຍທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບສະຖານທີ່ຂອງ Bosch ໃນ ໄບລຈາຈ໌, ປະເທດເຢຍລະມັນ.

ພວກເຮົາຮັບຜິດຊອບ

ສຳລັບພວກເຮົາ, ຄວາມຍືນຍົງໝາຍເຖິງການຮັກສາຄວາມສຳເລັດໄລຍະຍາວຂອງບໍລິສັດ ໃນຂະນະເວລາດຽວກັນກໍ່ຈະມີການປົກປ້ອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດສຳລັບຄົນລຸ້ນປະຈຸບັນ ແລະ ລຸ້ນຕໍ່ໄປໄດ້ອາໄສຢູ່. ສະນັ້ນ ນິເວດວິທະຍາຈິ່ງເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນຂອງນະວັດຕະກຳໃໝ່. ໃນເວລາດຽວກັນ, ພວກເຮົາສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມໃນລະດັບສູງໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ — ທັງພາຍໃນບໍລິສັດ ແລະ ອື່ນໆ.

Stefan Hartung

ການປະຕິບັດ​ຕາມ

ການປະຕິບັດຕາມເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄ່ານິຍົມຂອງບໍລິສັດພວກເຮົາ. ດ້ວຍຫຼັກການປະຕິບັດທີ່ໃຊ້ກັນໃນທົ່ວໂລກ, ພວກເຮົາມຸ້ງໝາຍທີ່ຈະປົກປ້ອງເພື່ອຮ່ວມງານ ແລະ ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ ຕະຫຼອດຈົນລູກຄ້າ ແລະ ຫຸ້ນສ່ວນຂອງພວກເຮົາ.

ຕິດຕໍ່ກັບ Bosch

ພວກເຮົາກຳລັງລໍຖ້າຄຳຖາມຂອງທ່ານ.

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາພວກເຮົາ