ຂ້າມໄປຫາເນື້ອຫາຫຼັກ
Bosch ​ໃນ​ ປະ​ເທດ​ລາວ
ປະດິດເພື່ອຊີວິດ

Bosch ​ໃນ​ ປະ​ເທດ​ລາວ

Bosch ໄດ້ເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດ ສປປ ລາວ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2012. ມາຮອດເດືອນ ມິນາ 2018, ບໍລິສັດໄດ້ເປິດຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ. ໃນນັ້ນ ຂະແໜງທຸລະກິດຢູ່ໃນປະເທດລາວ ແມ່ນລວມເອົາຜະລິດຕະພັນປະເພດເຄື່ອງມືໄຟຟ້າ, ລະບົບປ້ອງກັນ ແລະ ຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ເຄື່ອງອະໄຫລ່ລົດຍົນ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໄຮ້ໂດຣລິກການຂັບເຄື່ອນ ແລະ ຄວບຄຸມ.

1

ສະຖານທີ່ສຳຄັນໃນ ​ລາວ

ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການທີ່ກະຕຸ້ນຄວາມກະຕືລືລົ້ນ

ໃນລົດຂອງທ່ານ, ຢູ່ທີ່ບ້ານ, ຫຼື ຢູ່ທີ່ບ່ອນເຮັດວຽກ — ເທັກໂນໂລຊີ Bosch ເຮັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຫຼາຍດ້ານຂອງຊີວິດ.

ລົດເປັນຕົວແທນວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານການເຄື່ອນທີ່ຂອງ Bosch

ຄວາມ​ສາມາດ​ເຄື່ອນໄຫວ

ການແກ້ໄຂບັນຫາແບບເຄື່ອນທີ່

ດ້ວຍຄວາມຊ່ຽວຊານທາງດ້ານເທັກນິກທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງບໍລິສັດ, Bosch ພັດທະນາການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານການເຄື່ອນທີ່ອັດສະລິຍະໃນຂອບເຂດຂອງຮາດແວ, ຊອບແວ, ແລະ ການບໍລິການ.

ລົດເປັນຕົວແທນວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານການເຄື່ອນທີ່ຂອງ Bosch
ຄູ່ຜົວເມຍນອນຢ່າງສະບາຍເທິງຕຽງນອນຂອງພວກເຂົາໃນເຮືອນຂອງລາວດ້ວຍເທັກໂນໂລຊີ Bosch Smart Hime.

ຢູ່ທີ່ບ້ານ

ຢູ່ເຮືອນ

Bosch ສະເໜີການແກ້ໄຂບັນຫາແຕ່ລະຢ່າງໃຫ້ທ່ານສຳລັບເຮືອນຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ຊີວິດຂອງທ່ານງ່າຍຂຶ້ນທຸກໆວັນ.

ຄູ່ຜົວເມຍນອນຢ່າງສະບາຍເທິງຕຽງນອນຂອງພວກເຂົາໃນເຮືອນຂອງລາວດ້ວຍເທັກໂນໂລຊີ Bosch Smart Hime.
ຜູ້ຮ່ວມງານກຳລັງຕິດຕາມຂະບວນການຜະລິດຢູ່ຊັ້ນຮ້ານຄ້າ, ໂດຍໃຊ້ແທັບເລັດ ແລະ ເຄື່ອງມືອຸດສະຫະກຳ 4.0 ຂອງ Bosch.

ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

Bosch ສະເໜີຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການທີ່ເປັນນະວັດຕະກຳໃໝ່ສຳລັບອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ.

ຜູ້ຮ່ວມງານກຳລັງຕິດຕາມຂະບວນການຜະລິດຢູ່ຊັ້ນຮ້ານຄ້າ, ໂດຍໃຊ້ແທັບເລັດ ແລະ ເຄື່ອງມືອຸດສະຫະກຳ 4.0 ຂອງ Bosch.
ຮູບພາບຂອງ Robert Bosch

ປະຫວັດຂອງພວກເຮົາ

ໃນປີ 1886, Robert Bosch ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງ “ໂຮງສ້ອມແປງສຳລັບວຽກກົນຈັກໝັກທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ” ໃນສະຕຸບກາດ. ນີ້ຄືການເກີດຂຶ້ນຂອງບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນງານໃນປະຈຸບັນທົ່ວໂລກ. ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ, ມັນກໍ່ໂດດເດັ່ນດ້ວຍພະລັງແຫ່ງຄວາມຄິດໃໝ່ໆ ແລະ ຄວາມມຸ້ງໝັ້ນທາງສັງຄົມ.

ຫ້ວຍທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບສະຖານທີ່ຂອງ Bosch ໃນ ໄບລຈາຈ໌, ປະເທດເຢຍລະມັນ.

ພວກເຮົາຮັບຜິດຊອບ

ສຳລັບພວກເຮົາ, ຄວາມຍືນຍົງໝາຍເຖິງການຮັກສາຄວາມສຳເລັດໄລຍະຍາວຂອງບໍລິສັດ ໃນຂະນະເວລາດຽວກັນກໍ່ຈະມີການປົກປ້ອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດສຳລັບຄົນລຸ້ນປະຈຸບັນ ແລະ ລຸ້ນຕໍ່ໄປໄດ້ອາໄສຢູ່. ສະນັ້ນ ນິເວດວິທະຍາຈິ່ງເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນຂອງນະວັດຕະກຳໃໝ່. ໃນເວລາດຽວກັນ, ພວກເຮົາສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມໃນລະດັບສູງໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ — ທັງພາຍໃນບໍລິສັດ ແລະ ອື່ນໆ.

ດຣ. ວອລຄ໌ມາຣ ແດນເນີ

ການປະຕິບັດ​ຕາມ

ການປະຕິບັດຕາມເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄ່ານິຍົມຂອງບໍລິສັດພວກເຮົາ. ດ້ວຍຫຼັກການປະຕິບັດທີ່ໃຊ້ກັນໃນທົ່ວໂລກ, ພວກເຮົາມຸ້ງໝາຍທີ່ຈະປົກປ້ອງເພື່ອຮ່ວມງານ ແລະ ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ ຕະຫຼອດຈົນລູກຄ້າ ແລະ ຫຸ້ນສ່ວນຂອງພວກເຮົາ.

ຕິດຕໍ່ກັບ Bosch

ພວກເຮົາກຳລັງລໍຖ້າຄຳຖາມຂອງທ່ານ.

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາພວກເຮົາ