ຂ້າມໄປຫາເນື້ອຫາຫຼັກ
Bosch ​ໃນ​ ປະ​ເທດ​ລາວ
ຄວາມຍືນຍົງ, ຄ່ານິຍົມ, ແລະ ການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາ

ສຳລັບ Bosch Group, ຄວາມຍືນຍົງໝາຍເຖິງການຮັກສາຄວາມສຳເລັດໄລຍະຍາວຂອງບໍລິສັດ ໃນຂະນະເວລາດຽວກັນກໍ່ຈະມີການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມທາງທຳມະຊາດສຳລັບຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປ. ພວກເຮົາຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພະລັງງານທົດແທນມີລາຄາບໍ່ແພງເກີນໄປ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ປອດໄພຂຶ້ນ, ສະອາດຂຶ້ນ, ແລະ ປະຢັດຫຼາຍຂຶ້ນ, ແລະ ເພື່ອພັດທະນາຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມໃນທົ່ວທຸກດ້ານ.

ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອຢ່າງແນ່ນອນວ່າ ໂລກຂອງທຸລະກິດສາມາດສ້າງການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ສຳຄັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມທ້າທາຍທີ່ສັງຄົມປະເຊີນຢູ່.
ດຣ. ວອລຄ໌ມາຣ ແດນເນີ (Volkmar Denner), ປະທານຄະນະກຳມະການບໍລິຫານ

ຄ່ານິຍົມຂອງພວກເຮົາ — ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສ້າງຂຶ້ນ

ຄ່າ​ນິຍົມ​ຂອງ​ພວ​ກ​ເຮົາ​ສະທ້ອນ​ເຖິງ​ແບບ​ວິທີ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດຂອງພວກເຮົາ​: ຈັນ​ຍາ​ບັນ​ທາງ​ອາຊີບ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໃນ​ການດຳ​ເນີນ​ງານ​ກັບ​ບັນດາ​ຫຸ້ນ​ສ່ວນ​ທຸລະ​ກິດ​, ນັກ​ລົງທຶນ, ພະນັກງານ ​ແລະ ສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ.

ການ​​ເນັ້ນ​ໃສ​່ອະນາຄົດ ​ແລະ ​ຜົນຮັບ

ການກະທຳຂອງພວກເຮົາແມ່ນເນັ້ນໃສ່ຜົນຮັບ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດຮັກສາຄວາມປອດໄພຕໍ່ກັບອະນາຄົດຂອງພວກເຮົາ. ນອກຈາກນີ້ ມັນຍັງສ້າງພື້ນຖານທີ່ດີໃນການລິເລີ່ມທາງສັງຄົມຂອງບໍລິສັດ ແລະ ມູນນິທິ.

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ

ພວກເຮົາເຮັດໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ, ນອກຈາກນີ້ຍັງຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບທາງສັງຄົມແລະສະພາບແວດລ້ອມທາງນິເວດວິທະຍາຂອງການດຳເນີນການຂອງພວກເຮົາ

ການລິເລີ່ມ ແລະ ຄວາມມຸ້ງໝັ້ນ

ພວກເຮົາດຳເນີນການດ້ວຍຄວາມຄິດລິເລີ່ມຂອງພວກເຮົາເອງ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ປະຕິບັດຕາມເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາດ້ວຍຄວາມມຸ້ງໝັ້ນ.

ການເປີດເຜີຍ ແລະ ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ

ພວກເຮົາຕິດຕໍ່ສື່ສານເລື່ອງສຳຄັນຂອງບໍລິສັດໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ເປີດກວ້າງ. ນີ້ຄືຮາກຖານທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບຄວາມສຳພັນທີ່ສ້າງຂຶ້ນຈາກຄວາມໄວ້ວາງໃຈ.

ຄວາມຍຸຕິທຳ

ພວກເຮົາປະຕິບັດຢ່າງເປັນທຳກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ ແລະ ຫຸ້ນສ່ວນທາງທຸລະກິດ, ແລະ ພິຈາລະນາວ່າຄວາມເປັນທຳນີ້ເປັນຫຼັກສຳຄັນຂອງຄວາມສຳເລັດຂອງບໍລິສັດພວກເຮົາ.

ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ, ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້, ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ

ພວກເຮົາສັນຍາສະເພາະສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດຈັດສົ່ງໄດ້, ຍອມຮັບຂໍ້ຕົກລົງທີ່ມີຜົນຜູກພັນ, ແລະ ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍໃນທຸກໆທຸລະກຳທາງທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ.

ຄວາ​ມຫຼາກຫຼາຍ

ພວກເຮົາຮູ້ສຳນຶກບຸນຄຸນ ແລະ ສົ່ງເສີມໃນການເສີມສ້າງຄຸນຄ່າທີ່ໄດ້ຮັບ, ແລະ ເຫັນວ່າມັນມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບຄວາມສຳເລັດຂອງພວກເຮົາ.

Robert Bosch
ໃນໄລຍະຍາວ, ວິທີການທີ່ຊື່ສັດ ແລະ
ຍຸຕິທຳໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ
ຈະເປັນວິທີທີ່ມີຜົນກຳໄລຫຼາຍທີ່ສຸດເລື້ອຍໆ.
Robert Bosch, 1921
ເຄື່ອງໝາຍໂລໂກ້ "ພວກເຮົາຄື Bosch" ທີ່ Bosch ໃນຢາເກຊິ, ປະເທດຈີນເຊິ່ງເປັນສະຖານທີ່ພິສູດວຽກງານຂອງພວກເຮົາ.

ພວກເຮົາຄື Bosch

ຖະແຫຼງການພາລະກິດຂອງພວກເຮົາອະທິບາຍເຖິງສິ່ງທີ່ຜັກດັນພວກເຮົາ, ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາມີເໝືອນກັນ, ແລະ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຄັດຄ້ານ. ພວກເຮົາຕ້ອງການຝາກຮ່ອງຮອຍທີ່ຍືນຍາວໄວ້ໃນໂລກ — ທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດໂດຍທີມງານທີ່ໂດດເດັ່ນໜຶ່ງດຽວ.

ການປະຕິບັດ​ຕາມ

ຢູ່ທີ່ Bosch, ການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄ່ານິຍົມຂອງບໍລິສັດ.

ວອລຄ໌ມາຣ ແດນເນີ (Volkmar Denner)

ຈຸດປະສົງຂອງກົດລະບຽບທີ່ບັງຄັບໃຊ້ທົ່ວໂລກຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດແມ່ນເພື່ອປົກປ້ອງເພື່ອຮ່ວມງານ ແລະ ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ ຕະຫຼອດຈົນລູກຄ້າ ແລະ ຫຸ້ນສ່ວນຂອງພວກເຮົາ.

ຕາມຖະແຫຼງການດ້ານພາລະກິດ “ພວກເຮົາຄື Bosch” ຂອງພວກເຮົາ ເວົ້າວ່າ, “ພວກເຮົາສັນຍາສະເພາະສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດຈັດສົ່ງໄດ້, ຍອມຮັບຂໍ້ຕົກລົງທີ່ມີຜົນຜູກພັນ, ແລະ ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍໃນທຸກໆທຸລະກຳທາງທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ.” ເພື່ອເນັ້ນຢ້ຳເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງຫຼັກການນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ມີການສະຫຼຸບເຖິງໜ້າທີ່ຂອງພວກເຮົາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ກຳນົດທາງກົດໝາຍ ແລະ ບັນຫາທາງດ້ານຈາລິຍະທຳໃນຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ບັງຄັບໃຊ້ທົ່່ວໂລກ. ຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດໃນການດຳເນີນທຸລະກິດເປັນແນວທາງສຳລັບວິທີການດຳເນີນທຸລະກິດ.

Bosch ມີລະບົບການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທົ່ວໂລກ ນຳພາໂດຍຫົວໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ຝ່າຍປະຕິບັດຕາມ ຜູ້ທີ່ລາຍງານໂດຍກົງຫາຄະນະກຳມະການຝ່າຍການບໍລິຫານ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີພະແນກປະຕິບັດຕາມຂອງບໍລິສັດ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຝ່າຍປະຕິບັດຕາມໃນທຸກໆໜ່ວຍງານ ແລະ ພາກພື້ນ.

ມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ກວດສອບລວມເຖິງຫຼັກການຄວບຄຸມແບບຄູ່, ການໝູນວຽນໜ້າທີ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ, ຕະຫຼອດຈົນການກວດສອບຢ່າງປົກກະຕິໄດ້ຮັບການອອກແບບມາເພື່ອຮອງຮັບລະບົບການປະຕິບັດຕາມທີ່ມີຄ່າຂອງພວກເຮົາ. ນອກຈາກນີ້ ພວກເຮົາຍັງມີໂຄງການຝຶກອົບຮົມການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ບັງຄັບສຳລັບເພື່ອຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາ. ນອກຈາກນີ້, ພວກເຮົາຍັງໄດ້ສ້າງ “ການສົນທະນາການປະຕິບັດຕາມ,” ເຊິ່ງຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ ແລະ ປະສົບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດຕາມ ລະຫວ່າງຜູ້ບໍລິຫານ, ບໍລິສັດໃນເຄືອ, ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຝ່າຍປະຕິບັດຕາມ.

ນອກຈາກນີ້ ລະບົບການປະຕິບັດຕາມຍັງລວມເຖິງສາຍດ່ວນສຳລັບການລາຍງານ, ເຊິ່ງຜູ້ຮ່ວມງານ, ຫຸ້ນສ່ວນທາງທຸລະກິດ, ແລະ ບຸກຄົນທີສາມສາມາດໃຊ້ເພື່ອລາຍງານຄວາມຜິດປົກກະຕິໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ. ພຶດຕິກຳທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ ບໍ່ໄດ້ຢຸດຢູ່ທີ່ຂອບເຂດຂອງບໍລິສັດ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ພວກເຮົາຈິ່ງໄດ້ສ້າງຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດສຳລັບຜູ້ສະໜອງ, ເຊິ່ງກຳນົດຫຼັກການ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆສຳລັບການຮ່ວມມືກັບ Bosch. ພວກເຮົາດຳເນີນການກວດສອບຢ່າງປົກກະຕິ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຜູ້ສະໜອງຂອງພວກເຮົາໄດ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການເຫຼົ່ານີ້. ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງວ່ອງໄວເຊັ່ນນີ້, ພວກເຮົາຈະທົບທວນລະບົບການປະຕິບັດຕາມຂອງພວກເຮົາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດປັບກົດລະບຽບ ແລະ ຂະບວນການຂອງພວກເຮົາໄປສູ່ການພັດທະນາດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ດ້ານເທັກນິກໃໝ່ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.

ການດາວໂຫຼດ

ຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດທາງທຸລະກິດ

ຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດທາງທຸລະກິດ

ລະຫັດປະຕິບັດສໍາລັບຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ

ລະຫັດປະຕິບັດສໍາລັບຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ

ຄໍາ​ຖາມ​ທີ່​ມັກ​ຖາມເລື້ອຍໆ

ການ​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ສຳລັບ​ພວກ​ເຮົາ​ໝາຍ​ເຖິງ​ຫຍັງ?

ການປະຕິບັດ​ຕາມ​ໝາຍ​ເຖິງ​ກາ​ນ​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ກົດໝາຍ ​ແລະ ກົດ​ລະບຽບ​ຂອງ​ບໍລິສັດ. ເວົ້າ​ອີກ​ຢ່າງ​ໜຶ່ງ, ທຸກໆ​ກິດຈະ​ກໍາ​ທາງ​ທຸລະ​ກິດ​ຂອງ​ Bosch Group ແລະ ຜູ້ຮ່ວມງານຂອງບໍລິສັດຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມທຸກໆຂໍ້ກຳນົດທາງກົດໝາຍ, ຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດທາງທຸລະກິດ, ແລະ ຂໍ້ແນະນຳທີ່ບັງຄັບໃຊ້ໃດໜຶ່ງ ແລະຄຳສັ່ງແນະນຳຈາກສ່ວນກາງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫົວຂໍ້ນີ້ໃນທຸກໆຮູບແບບ (“ຫຼັກການຂອງການປະຕິບັດຕາມ”).

ຫົວຂໍ້ຂອງການປະຕິບັດຕາມເປັນຫົວຂໍ້ໜຶ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ຮ່ວມງານທັງໝົດ, ເພາະວ່າທຸກໆຄົນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ— ໂດຍທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ— ໂດຍການລະເມີດກົດ: ອີກຢ່າງໜຶ່ງ, ການລະເມີດກົດໝາຍອາດຈະນຳໄປສູ່ການດຳເນີນຄະດີທາງອາຍາ, ທັງນີ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງຄະດີ. ອີກຢ່າງໜຶ່ງ, ການລະເມີດຫຼັກການຂອງການປະຕິບັດຕາມສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານການເງິນແກ່ບໍລິສັດ, ລວມໄປເຖິງການທຳລາຍຊື່ສຽງຂອງບໍລິສັດອີກດ້ວຍ. ຜົນທີ່ໄດ້ຄືຄວາມເສື່ອມເສຍໃນປະສິດທິພາບໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ, ແລະມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຄວາມສຳເລັດຂອງບໍລິສັດ. ນອກຈາກນີ້ ການປະຕິບັດຕາມຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສຳພັນທາງທຸລະກິດ ລະຫວ່າງ Bosch ແລະ ບຸກຄົນທີສາມ: Bosch ບໍ່ຕ້ອງການມີສ່ວນພົວພັນໃນການລະເມີດຫຼັກການປະຕິບັດຕາມຂອງພາກສ່ວນອື່ນ.

ຄວນ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ ຖ້າ​ມີ​ການລະ​ເມີດ​ຂໍ້​ກຳນົດ​ດ້ານ​ການ​ປະຕິບັດ​ຕາມ?

ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບຜູ້ຮ່ວມງານທັງໝົດທີ່ຈະລາຍງານການລະເມີດຫຼັກການຂອງການປະຕິບັດຕາມທີ່ເປັນໄປໄດ້, ແລະວິທີນີ້ຈະຊ່ວຍຈຳກັດຜົນທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການລະເມີດດັ່ງກ່າວ ແລະ ປ້ອງກັນການກະທຳຜິດທີ່ຄ້າຍຄືກັນທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ. ສິ່ງນີ້ຍັງໃຊ້ກັບຫຸ້ນສ່ວນທາງທຸລະກິດ ແລະ ບຸກຄົນທີສາມອີກດ້ວຍ.

ໃຜທີ່ສາມາດລາຍງານການລະເມີດຫຼັກການຂອງການປະຕິບັດຕາມ?

• ຜູ້ຮ່ວມງານທຸກໆຄົນ, ລວມທັງຜູ້ຝຶກງານ ແລະ ນັກຮຽນປະລິນຍາເອກ Ph.D

• ບຸກຄົນ​ທີ່​ຖືກ​ວ່າ​ຈ້າງ​ຈາກ​ພາຍ​ນອກ ​ເຊັ່ນ ​ລູກຈ້າງ​ຂອງ​ຜູ້​ຮັບ​ເໝົາ​ຍ່ອຍ ຫຼື ຜູ້ຮ່ວມງານ​ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ໃຫ້​ຜູ້​​ໃຫ້​ບໍລິການ​ຈາກ​ພາຍ​ນອກ

• ຫຸ້ນສ່ວນ​ທຸລະ​ກິດ​ທຸກໆ​ຄົນ ​ເຊັ່ນ​ ຜູ້​ສະໜອງ​ສິນຄ້າ, ລູກ​ຄ້າ, ຫຼື ຫຸ້ນ​ສ່ວນ​ລົງທຶນ

• ບຸກຄົນທີສາມໃດໜຶ່ງ

ຄວນລາຍ​ງານ​ການ​ລະ​ເມີດ​ຫຍັງ​ແດ່?

ເລື່ອງທີ່ຈະຖືກລາຍງານຕ້ອງເປັນເລື່ອທີ່ສຳຄັນທີ່ມີການລະບຸວ່າເປັນການກະທຳຄວາມຜິດທາງອາຍາ — ເຊັ່ນ ການລັກ, ການສໍ້ໂກງ, ຫຼື ການໃຫ້ສິນບົນ — ຫຼືວ່າມີການລະເມີດລະບຽບທາງກົດໝາຍ ຫຼື ກົດລະບຽບພາຍໃນຂອງບໍລິສັດຢ່າງເປັນລະບົບ, ເຊັ່ນ ການບໍ່ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານດ້ານຄຸນນະພາບ ຫຼື ມາດຕະຖານດ້ານຄວາມປອດໄພ ຫຼື ຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດທາງທຸລະກິດ ໂດຍເຈດຕະນາ ແລະ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ຄວາມສົງໄສ, ແຕ່ບໍ່ມີຫຼັກຖານ — ຄວນຈະເຮັດການລາຍງານບໍ?

ແມ່ນແລ້ວ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຝ່າຍປະຕິບັດຕາມເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການດຳເນີນການສືບສວນ, ການຮວບຮວມຫຼັກຖານການທີ່ຈະໃຊ້ໃນສານ, ແລະດຳເນີນການຮ້ອງຟ້ອງຕ່າງໆທີ່ອາດມີຄວາມຈຳເປັນ. ພວກເຂົາໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນພະແນກຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະທາງ ຜູ້ທີ່ມີການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຜູ້ມີອຳນາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ລາຍງານການລະເມີດຈະຕ້ອງຢ້ານຕໍ່ກັບຜົນກະທົບບໍ?

ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ລາຍງານບັນຫາການປະຕິບັດຕາມທີ່ເປັນໄປໄດ້ຕາມຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຊື່ອທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງພວກເຂົາ ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານວ່າຈະຕ້ອງເສຍຜົນປະໂຫຍດຈາກບໍລິສັດທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການກະທຳຂອງພວກເຂົາ.

ເປັນໄປໄດ້ບໍທີ່ຈະສົ່ງລາຍງານແບບບໍ່ລະບຸຊື່?

ໄດ້, ການລາຍງານສາມາດສົ່ງໂດຍບໍ່ລະບຸຊື່ຜ່ານສາຍດ່ວນຝ່າຍປະຕິບັດຕາມຂອງ Bosch. ມັນເປັນໄປໄດ້ໃນການຕັ້ງກ່ອງຈົດໝາຍທີ່ປອດໄພພາຍໃນສາຍດ່ວນ ເພື່ອໂຕ້ຕອບກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຝ່າຍປະຕິບັດຕາມທີ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍບໍ່ຕ້ອງລະບຸຊື່.

ເກີດ​ຫຍັງ​ຂຶ້ນ​ແທ້​ໆ​ກັບ​ການ​ລາຍ​ງານ?

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຝ່າຍປະຕິບັດຕາມມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການເລີ່ມຕົ້ນການສືບສວນກ່ຽວກັບການລະເມີດທີ່ໄດ້ຮັບລາຍງານ ແລະ ໝັ້ນໃຈວ່າເລື່ອງນີ້ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງຖືກຕ້ອງ (ຖ້າຈຳເປັນໃຫ້ມີການສະໜັບສະໜູນຈາກພະແນກຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະທາງຂອງ Bosch ຫຼື ຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະທາງຈາກພາຍນອກ).

ການຮວບຮວມເອກະສານ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ

ທຸກໆລາຍງານການລະເມີດທີ່ເປັນໄປໄດ້ ພ້ອມທັງມາດຕະການທີ່ຖືກດຳເນີນການຕໍ່ມານັ້ນ ຕ້ອງຖືກບັນທຶກໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຝ່າຍປະຕິບັດຕາມ. ໂດຍຄຳນຶງເຖິງຜົນປະໂຫຍດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ບຸກຄົນທີ່ລາຍງານເລື່ອງນັ້ນອາດຈະສອບຖາມກ່ຽວກັບສະຖານະການສືບສວນ. ຖ້າການສືບສວນເລື່ອງນັ້ນຫາກຢຸດເຊົາ ເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ພົບການປະພຶດທີ່ຜິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະຖືກແຈ້ງໃຫ້ຊາບ, ຫາກມີການຂໍໃຫ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃນລະຫວ່າງການສືບສວນ ຫຼື ຂໍຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ.

ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຂໍ້ມູນ

ທຸກໆການ​ລາຍ​ງານ​ເລື່ອງ​ການລະ​ເມີດ​​ການ​ປະຕິບັດ​ຕາມ ​ໂດຍ​ປົກກະຕິ​ແລ້ວ ຈະ​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ເປີດ​ເຜີຍ​ຂໍ້​ມູນ​ສ່ວນ​ບຸກຄົນ. ສະນັ້ນ ການ​ໄດ້​ຮັບ ​ແລະ​ ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ກັບ​ການ​ລາຍ​ງານ​ດັ່ງກ່າວ​ ຕ້ອງການໃຫ້ບຸກຄົນ​ທີ່​ເຮັດ​ການ​ລາຍ​ງານ​ຢືນຢັນ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຮັບ​ຊາບເຖິງສິດທິຂອງຕົນພາຍໃຕ້​ກົດໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຂໍ້ມູນ, ​ແລະ ​ໄດ້​ໃຫ້ການ​ຍິນ​ຍອມ​ເຫັນ​ດີ​ຕໍ່​ກັບ​ການ​ໃຊ້​ຂໍ້​ມູນ​ສ່ວນ​ບຸກຄົນ​ຂອງ​ພວກເຂົາ​ໃນ​ໄລຍະ​ກາ​ນສືບສວນໃນເລື່ອງຂອງ​ການປະຕິບັດ​ຕາມ​ນັ້ນ. ໃນກໍລະນີທີ່ບົດລາຍງານທີ່ສົ່ງໂດຍບໍ່ລະບຸຊື່, ສິ່ງນີ້ໃຊ້ບໍ່ໄດ້.

ຕິດຕໍ່ກັບ Bosch

ພວກເຮົາກຳລັງລໍຖ້າຄຳຖາມຂອງທ່ານ.

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາພວກເຮົາ