ເວັບໄຊທ໌ທົ່ວໂລກ

Bosch ທົ່ວໂລກ


ບໍລິສັດໃນເຄືອ ແລະ ບໍລິສັດພາກພື້ນ 460 ແຫ່ງໃນກວ່າ 60 ປະເທດ — ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການປະມານ 150 ປະເທດທົ່ວໂລກ.

ຄົ້ນຫາເສັ້ນທາງຂອງທ່ານໄປຍັງຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ

ຕິດຕໍ່ກັບ Bosch

ຕິດຕໍ່ກັບ Bosch

ພວກເຮົາກຳລັງລໍຖ້າຄຳຖາມຂອງທ່ານ.

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາພວກເຮົາ