ຂ້າມໄປຫາເນື້ອຫາຫຼັກ
Bosch ​ໃນ​ ປະ​ເທດ​ລາວ
ໂຄງການເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອຊີວິດ

ນັກສຶກສາ ຫຼື “ຜູ້ສ້າງອະນາຄົດ”?

ເຮັດວຽກຄຽງຂ້າງກັບລຸ້ນຄົນຖັດໄປ.

ຜູ້ສ້າງອະນາຄົດ

ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກສ້າງສັນສຳລັບນັກສຶກສາ

ເປີດຕົວໃນເດືອນ ກັນຍາ 2016, ນັກສຶກສາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ຮັບຄຳທ້າທາຍໃຫ້ຂຽນແນວຄິດກ່ຽວກັບວິທີການນຳຖັງນ້ຳເກົ່າ ທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານແລ້ວຢູ່ໃນວິທະຍາເຂດກັບມາໃຊ້ໃໝ່.

ດ້ວຍການເປີດພື້ນທີ່ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການເຮັດວຽກທີ່ສ້າງສັນ, ປັດຈຸບັນນັກສຶກສາມີໂອກາດທົດສອບແນວຄິດຂອງພວກເຂົາ. ໃນບ່ອນທີ່ພວກເຂົາສາມາດພົບກັນ ແລະ ທົດລອງໃຊ້ແນວຄິດໃຫມ່ຫຼ້າສຸດເພື່ອການປະດິດສ້າງ ແລະ ໂຄງການໃຫມ່. ເປັນການໃຫ້ໂອກາດພວກເຂົາໄດ້ປັບປຸງທັກສະການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ທັກສະດ້ານນະວັດຕະກຳໂດຍລວມ ດ້ວຍການໃຊ້ຄວາມຮູ້ພາກທິດສະດີໃນຊີວິດຈິງ.

"ຫົວຂອງພວກເຮົາເຕັມໄປດ້ວຍທິດສະດີ ແລະ ຄວາມຮູ້, ແຕ່ພວກເຮົາຂາດປະສົບການ ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງເພີ່ມຕື່ມ." ເບິ່ງວິທີການທີ່ Bosch ຊ່ວຍນັກສຶກສາກໍ່ສ້າງພື້ນທີ່ເຮັດວຽກທີ່ສ້າງສັນ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານການປະຕິບັດຕົວຈິງ.

ຜ່ານໂຄງການນີ້, ນັກສຶກສາຂອງພວກເຮົາສາມາດສະແດງສັກກະຍະພາບ, ນຳໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ໄດ້ຊຸດທັກສະໃໝ່ໃນການພັດທະນາການແກ້ໄຂດ້ານນະວັດຕະກຳ ເພື່ອການປັບປຸງຊຸມຊົນພາຍໃນວິທະຍາເຂດຂອງພວກເຮົາ.

ສຈ. ດຣ. ສົມສີ, ອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ

23 ປີ

ອາຍຸຄ່າກາງໃນປະເທດລາວແມ່ນປະມານ 23 ປີ.

ຜູ້ສ້າງອະນາຄົດ: ພື້ນທີ່ປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ພື້ນທີ່ດ້ານນະວັດຕະກຳສຳລັບນັກສຶກສາ

“ຜູ້ສ້າງອະນາຄົດ” ແນໃສ່ສົ່ງເສີມການແກ້ໄຂບັນຫາແບບສ້າງສັນໃນໄວໜຸ່ມ. ເປັນຫົວໃຈແຫ່ງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງ Bosch ທີ່ຈະປັບປຸງຄຸນະພາບຊີວິດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ. ໂດຍການນຳການນຳຖັງນ້ຳເກົ່າກັບມາໃຊ້ໃໝ່ເປັນ ສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກທີ່ໃຊ້ໄດ້ຈິງ, ນັກສຶກສາໄດ້ປະດິດສ້າງພື້ນທີ່ທັງໝົດສຳລັບພວກເຂົາເອງ.

ຄັງຮູບພາບ

ຜູ້ສ້າງອະນາຄົດ
ຜູ້ສ້າງອະນາຄົດ
ຜູ້ສ້າງອະນາຄົດ
ຜູ້ສ້າງອະນາຄົດ
ຜູ້ສ້າງອະນາຄົດ
ຜູ້ສ້າງອະນາຄົດ
ຜູ້ສ້າງອະນາຄົດ
ຜູ້ສ້າງອະນາຄົດ
ຜູ້ສ້າງອະນາຄົດ
/

26,000

ທ່ານຮູ້ບໍ່? ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວມີນັກສຶກສາຫຼາຍກວ່າ 26,000 ຄົນ.

ຕອນນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກວ່າເພື່ອ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໃນການຮຽນຮູ້ທີ່ແທ້ຈິງ ແລະ ການພັດທະນາທັກສະຕ່າງໆພາຍໃນໄວໜຸ່ມຜູ້ມີພອນສະຫວັນ ເນື່ອງຈາກເປັນກຸນແຈສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນອະນາຄົດຂອງປະເທດ.

ANDRE DE JONG, BOSCH

ຈາກພື້ນທີ່ເປົ່າຫວ່າງເປັນສູນການສຶກສາທີ່ສ້າງສັນ

ອາຄານ “ຜູ້ສ້າງອະນາຄົດ” ເປັນພື້ນທີ່ສຶກສາທີ່ສ້າງສັນ ແລະ ສ້າງແຮງບັນດານໃຈ, ໃຊ້ພະລັງງານຈາກແສງຕາເວັນທັງໝົດ. ຍັງມີລະບົບລະບາຍອາກາດແບບທຳມະຊາດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແອເຢັນ. ເຊີ່ງສາມາດບັນຈຸນັກສຶກສາໄດ້ປະມານ 20 ຄົນໃນເວລາດຽວກັນ, ພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວມີອຸປະກອນ Wi-Fi, ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການສະແດງຜະລິດຕະພັນໂດຍ Bosch.

ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາ