ຂ້າມໄປຫາເນື້ອຫາຫຼັກ
Bosch ​ໃນ​ ປະ​ເທດ​ລາວ

ຜະລິດ​ຕະພັນ ​ແລະ ການ​ບໍລິການ

ໃນລົດຂອງທ່ານ, ຢູ່ທີ່ບ້ານ, ຫຼື ຢູ່ທີ່ບ່ອນເຮັດວຽກ — ເທັກໂນໂລຊີ Bosch ເຮັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຫຼາຍດ້ານຂອງຊີວິດ.

ຄົນຂັບລົດກຳລັງຊອກຫາເດີ່ນຈອດລົດຟຣີ. ດ້ວຍທີ່ຈອດລົດຕາມຊຸມຊົນຂອງ Bosch ທ່ານຈະພົບກັບພື້ນທີ່ຈອດລົດຟຣີໃນເວລາບໍ່ດົນ, ໂດຍສະເພາະໃນເມືອງໃຫຍ່.

ຄວາມ​ສາມາດ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ

Bosch ພັດທະນາການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເປັນນະວັດຕະກຳໃໝ່ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການເຄື່ອນທີ່ໃໝ່. ບໍ່ວ່າຈະເປັນພາຫານະສ່ວນຕົວ ຫຼື ເຊີງພານິດ, ການບໍລິການຂົນສົ່ງຕໍ່ເນື່ອງ, ການຈັດການຂະບວນລົດ, ຫຼື ໂຄງສ້າງພື້ນຖານດ້ານການຂົນສົ່ງອັດສະລິຍະ, Bosch ໄດ້ນຳເອົາເທັກໂນໂລຊີດ້ານພາຫານະ, ຂໍ້ມູນຄລາວ, ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆເຂົ້າຮ່ວມກັນ ເພື່ອນຳສະເໜີການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ສົມບູນແບບ.

ຄູ່ຜົວເມຍນອນຢ່າງສະບາຍເທິງຕຽງນອນຂອງພວກເຂົາໃນເຮືອນຂອງລາວດ້ວຍເທັກໂນໂລຊີ Bosch Smart Hime.

ຢູ່ເຮືອນ

Bosch ສະເໜີການແກ້ໄຂບັນຫາແຕ່ລະຢ່າງໃຫ້ທ່ານສຳລັບເຮືອນຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ຊີວິດຂອງທ່ານງ່າຍຂຶ້ນທຸກໆວັນ.

ຜູ້ຮ່ວມງານກຳລັງຕິດຕາມຂະບວນການຜະລິດຢູ່ຊັ້ນຮ້ານຄ້າ, ໂດຍໃຊ້ແທັບເລັດ ແລະ ເຄື່ອງມືອຸດສະຫະກຳ 4.0 ຂອງ Bosch.

ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

Bosch ສະເໜີຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການທີ່ເປັນນະວັດຕະກຳໃໝ່ສຳລັບອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ.

ຕິດຕໍ່ກັບ Bosch

ພວກເຮົາກຳລັງລໍຖ້າຄຳຖາມຂອງທ່ານ.

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາພວກເຮົາ