ຂ້າມໄປຫາເນື້ອຫາຫຼັກ
Bosch ​ໃນ​ ປະ​ເທດ​ລາວ
ປະຫວັດຂອງພວກເຮົາ

ເລື່ອງກ່ຽວກັບຄວາມສຳເລັດຂອງພວກເຮົາ

Robert Bosch ກຳລັງຢືນຢູ່ລະຫວ່າງຜູ້ຮ່ວມງານຂອງລາວ.

ໃນປີ 1886, Robert Bosch ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງ “ໂຮງສ້ອມແປງສຳລັບວຽກກົນຈັກໝັກທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ” ໃນສະຕຸບກາດ. ນີ້ຄືການເກີດຂຶ້ນຂອງບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນງານໃນປະຈຸບັນທົ່ວໂລກ. ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ, ມັນກໍ່ໂດດເດັ່ນດ້ວຍພະລັງແຫ່ງຄວາມຄິດໃໝ່ໆ ແລະ ຄວາມມຸ້ງໝັ້ນທາງສັງຄົມ.

Robert Bosch
ຢ່າລືມຄວາມເປັນມະນຸດຂອງທ່ານ, ແລະ ການເຄົາລົບ?ກຽດສັກສີຄວາມເປັນມະນຸດໃນການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຄົນອື່ນ.
Robert Bosch, 1931

ຕິດຕໍ່ກັບ Bosch

ພວກເຮົາກຳລັງລໍຖ້າຄຳຖາມຂອງທ່ານ.

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາພວກເຮົາ