ຂ້າມໄປຫາເນື້ອຫາຫຼັກ
Bosch ​ໃນ​ ປະ​ເທດ​ລາວ
ປະຫວັດບໍລິສັດ

ການກໍ່ສ້າງໃໝ່ໃນປີ 1946–1959

ອາຄານທີ່ມີຄວາມເສຍຫາຍຮຸນແຮງຂອງໂຮງງານແຫ່ງທຳອິດຂອງ Bosch ໃນສະຕຸດກາດ (1945)

ໃນຕອນທ້າຍຂອງສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງ, Bosch ໄດ້ສູນເສຍທີ່ຕັ້ງລະດັບສາກົນຂອງຕົນເອງເປັນຄັ້ງທີສອງ. ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງສະຖານທີ່ທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດແມ່ນຢູ່ໃນຊາກຕຶກພັງ. ສອງທົດສະວັດຕໍ່ມາໄດ້ອຸທິດເວລາໃຫ້ກັບການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່, ແຕ່ຍັງລວມເຖິງການໃຊ້ທຸລະກິດສາຍໃໝ່.

ຮູບແຕ້ມຂອງຜູ້ກໍ່ສ້າງທີ່ກຳລັງເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ຕຶກແຫ່ງໜຶ່ງ.

ດ້ວຍລໍ້ຍູ້ ແລະ ຊວ້ານ — ການສ້າງໃໝ່ຢູ່ທີ່ Bosch

ໃນປີ 1945, ຫຼາຍກວ່າ 50 ຂອງສະຖານທີ່ໂຮງງານຂອງ Bosch ໃນເຢຍລະມັນໄດ້ຖືກທຳລາຍດ້ວຍລະເບີດຂອງຝ່າຍພັນທະມິດ. ບົດບາດທີ່ສຳຄັນຂອງບໍລິສັດໃນຖານະເປັນຜູ້ສະໜອງພາຫານະຂອງທະຫານໃນຊ່ວງສົງຄາມ ເຮັດໃຫ້ Bosch ເປັນເປົ້າໝາຍເຊີງຍຸດທະສາດ. ຕອນນີ້ ບໍລິສັດຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ, ກໍ່ສ້າງ, ແລະ ສ້າງວຽກໃຫ້ກັບຜູ້ຮ່ວມງານ.

ບາງສ່ວນຂອງການທຳລາຍລ້າງຍັງຄົງປະກົດເຫັນຢູ່ເປັນເວລາຍາວນານຫຼັງຈາກສິ້ນສຸດສົງຄາມ. ອາຄານທີ່ມີຄວາມເສຍຫາຍຮຸນແຮງຂອງໂຮງງານແຫ່ງທຳອິດຂອງ Bosch ໃນສະຕຸດກາດ (1945)
ບາງສ່ວນຂອງການທຳລາຍລ້າງຍັງຄົງປະກົດເຫັນຢູ່ເປັນເວລາຍາວນານຫຼັງຈາກສິ້ນສຸດສົງຄາມ. ອາຄານທີ່ມີຄວາມເສຍຫາຍຮຸນແຮງຂອງໂຮງງານແຫ່ງທຳອິດຂອງ Bosch ໃນສະຕຸດກາດ (1945)
ໜຶ່ງປີຫຼັງຈາກສິ້ນສຸດສົງຄາມ, ສັນຍານແຫ່ງການກໍ່ສ້າງສາມາດເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຂຶ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນສະຖານທີ່ໂຮງງານທີ່ຖືກທຳລາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນສະຕຸດກາດ. (1946)
ໜຶ່ງປີຫຼັງຈາກສິ້ນສຸດສົງຄາມ, ສັນຍານແຫ່ງການກໍ່ສ້າງສາມາດເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຂຶ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນສະຖານທີ່ໂຮງງານທີ່ຖືກທຳລາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນສະຕຸດກາດ. (1946)
ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂອງຫົວທຽນໃນໂຮງງານແບມເບີກຈ໌ (1950). ຜະລິດຕະພັນດັ້ງເດີມທີ່ຜະລິດຂຶ້ນຄັ້ງທຳອິດໂດຍ Bosch ໃນປີ 1902 ເປັນໜຶ່ງໃນຜູ້ນຳຂອງການປັບຕົວທາງເສດຖະກິດໃຫ້ດີຂຶ້ນຫຼັງປີ 1945.
ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຂອງຫົວທຽນໃນໂຮງງານແບມເບີກຈ໌ (1950). ຜະລິດຕະພັນດັ້ງເດີມທີ່ຜະລິດຂຶ້ນຄັ້ງທຳອິດໂດຍ Bosch ໃນປີ 1902 ເປັນໜຶ່ງໃນຜູ້ນຳຂອງການປັບຕົວທາງເສດຖະກິດໃຫ້ດີຂຶ້ນຫຼັງປີ 1945.
Bosch ສະໜອງປ້ຳຫົວສີດນ້ຳມັນດີເຊລໜຶ່ງລ້ານອັນໃນຫ້ອງໂຖງຂອງໂຮງງານ ຟູເອີແບັດຈ໌ (1950). ນອກຈາກນີ້ ມັນຍັງເປັນທີ່ນີ້ທີ່ຜະລິດຕະພັນປະສົບຜົນສຳເລັດຄັ້ງທຳອິດໃນການເຂົ້າສູ່ການຜະລິດໃນປີ 1927.
Bosch ສະໜອງປ້ຳຫົວສີດນ້ຳມັນດີເຊລໜຶ່ງລ້ານອັນໃນຫ້ອງໂຖງຂອງໂຮງງານ ຟູເອີແບັດຈ໌ (1950). ນອກຈາກນີ້ ມັນຍັງເປັນທີ່ນີ້ທີ່ຜະລິດຕະພັນປະສົບຜົນສຳເລັດຄັ້ງທຳອິດໃນການເຂົ້າສູ່ການຜະລິດໃນປີ 1927.
/

ຫົວທຽນ ແລະ ໝໍ້ຊະນິດມີດ້າມຈັບ — ຍັງຫລົງເຫຼືອຢູ່ໃນຊ່ວງໄລຍະຫຼັງສົງຄາມ

ເພື່ອສາມາດຈ້າງງານຜູ້ຮ່ວມງານຄືນໃໝ່ ແລະ ຈ່າຍຄ່າຈ້າງຂອງພວກເຂົາ, Bosch ໄດ້ອີກຄັ້ງໂດຍການຜະລິດໝໍ້ປຸງອາຫານຈາກໝວກກັນນັອກເຫຼັກ, ລໍ້ຍູ້, ແລະ ຄັນຮົ່ມໃນຕຶກທີ່ຫັກພັງຂອງໂຮງງານ. ຜູ້ຮ່ວມງານສາມາດໃຊ້ເຄື່ອງໃຊ້ເຫຼົ່ານີ້ກັບຕົນເອງ ຫຼື ເຮັດການຄ້າກັບສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ສຳລັບຄວາມຈຳເປັນອື່ນໆ. ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນໝາຍທີ່ສຸດອັນທຳອິດແມ່ນຫົວທຽນ — ສຳລັບພາຫານະທະຫານຂອງຝ່າຍພັນທະມິດ.

ໄຟສັນຍານລົດທີ່ເຂົ້າໄປໃນການຜະລິດຢູ່ທີ່ນີ້ໃນປີ 1949 ເປັນຄວາມແປກຄວາມໃໝ່ທີ່ສົມບູນແບບ. ພວກເຂົາໄດ້ປ່ຽນແທນໄຟບອກທາງສຳລັບລົດຍົນທີ່ Bosch ໄດ້ເລີ່ມຜະລິດໃນປີ 1927. (1950)
ໄຟສັນຍານລົດທີ່ເຂົ້າໄປໃນການຜະລິດຢູ່ທີ່ນີ້ໃນປີ 1949 ເປັນຄວາມແປກຄວາມໃໝ່ທີ່ສົມບູນແບບ. ພວກເຂົາໄດ້ປ່ຽນແທນໄຟບອກທາງສຳລັບລົດຍົນທີ່ Bosch ໄດ້ເລີ່ມຜະລິດໃນປີ 1927. (1950)
ຫຼັງຈາກສິ້ນສຸດສົງຄາມ, Bosch ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ຈຸດແຂງເກົ່າໆຂອງບໍລິສັດຄືນ — ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການພັດທະນານະວັດຕະກຳໃໝ່ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າຂອງ Bosch ໄດ້ເລີ່ມພັດທະນາກ້ອງຈຸລະທັດອີເລັກໂຕຼນິກໃນປີ 1948 ສຳລັບການຄົ້ນຄວ້າວັດສະດຸຂອງຕົນເອງ. (1950)
ຫຼັງຈາກສິ້ນສຸດສົງຄາມ, Bosch ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ຈຸດແຂງເກົ່າໆຂອງບໍລິສັດຄືນ — ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການພັດທະນານະວັດຕະກຳໃໝ່ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າຂອງ Bosch ໄດ້ເລີ່ມພັດທະນາກ້ອງຈຸລະທັດອີເລັກໂຕຼນິກໃນປີ 1948 ສຳລັບການຄົ້ນຄວ້າວັດສະດຸຂອງຕົນເອງ. (1950)
ຄຸນນະພາບເປັນບັນທັດຖານທີ່ສຳຄັນສະເໝີຢູ່ທີ່ Bosch. ການທົດສອບຕາມໃຈ — ເຊັ່ນ ໃນການຜະລິດແກລົດຢູ່ທີ່ນີ້ — ຈິ່ງຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ. (1950)
ຄຸນນະພາບເປັນບັນທັດຖານທີ່ສຳຄັນສະເໝີຢູ່ທີ່ Bosch. ການທົດສອບຕາມໃຈ — ເຊັ່ນ ໃນການຜະລິດແກລົດຢູ່ທີ່ນີ້ — ຈິ່ງຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ. (1950)
/

ຜູ້ຈັດການມໍລະດົກກ່ຽວກັບພິໄນກຳຂອງ Robert Bosch ແລະ ປະທານຄະນະກຳມະການຜູ້ບໍລິຫານ

Robert Bosch ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນປີ 1942. ຜູ້ຈັດການມໍລະດົກຂອງລາວໄດ້ສ້າງບໍລິສັດຂຶ້ນມາໃໝ່ຕາມຄວາມປະສົງ ແລະ ພິໄນກຳຂອງລາວ ຫຼັງປີ-1945. ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອສ້າງຜົນກຳໄລ, ແຕ່ຍັງເພື່ອນຳເອົາສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງລາວເຂົ້າໃສ່ໃນເປົ້າໝາຍຂອງການກຸສົນອີກດ້ວຍ. ຮານ ວອລ ໄດ້ບໍລິຫານບໍລິສັດໃນຖານະຜູ້ສືບທອດຕຳແໜ່ງຂອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດຈົນເຖິງປີ 1963.

ໃນພິໄນກຳ ລາວໄດ້ຂຽນເມື່ອສີ່ປີກ່ອນທີ່ລາວເສຍຊີວິດໃນປີ 1942, Robert Bosch ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການພັດທະນາບໍລິສັດຕໍ່ໄປ “ຢ່າງແຂງຂັນ“. ລາວບໍ່ໄດ້ກຳນົດເສັ້ນທາງສະເພາະ, ແຕ່ວາງຈຸດທິດທາງ ເພື່ອຊ່ວຍຜູ້ຈັດການມໍລະດົກສາມາດຈັດການບໍລິສັດ. (1954)
ໃນພິໄນກຳ ລາວໄດ້ຂຽນເມື່ອສີ່ປີກ່ອນທີ່ລາວເສຍຊີວິດໃນປີ 1942, Robert Bosch ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການພັດທະນາບໍລິສັດຕໍ່ໄປ “ຢ່າງແຂງຂັນ“. ລາວບໍ່ໄດ້ກຳນົດເສັ້ນທາງສະເພາະ, ແຕ່ວາງຈຸດທິດທາງ ເພື່ອຊ່ວຍຜູ້ຈັດການມໍລະດົກສາມາດຈັດການບໍລິສັດ. (1954)
ຮານ ວອລ ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຕຳແໜ່ງຫົວໜ້າບໍລິສັດຂອງ Robert Bosch ໃນປີ (1953).
ຮານ ວອລ ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຕຳແໜ່ງຫົວໜ້າບໍລິສັດຂອງ Robert Bosch ໃນປີ (1953).
/

ການດຳເນີນການຕໍ່ຕ້ານການຜູກຂາດ — ຄວາມຢ້ານກົວໃນການສູນເສຍທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ

ແຮງບັນດານໃຈຂອງນັກສັງຄົມນິຍົມແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການໃຊ້ພະລັງງານທົ່ວໂລກເຮັດໄດ້ສຳເລັດດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງບໍລິສັດທາງເສດຖະກິດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ເທົ່ານັ້ນ. ເຊິ່ງເປັນເຫດຜົນທີ່ພັນທະມິດພະຍາຍາມທີ່ຈະປິດບໍລິສັດຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງຊາວເຢຍລະມັນ, ລວມເຖິງ Bosch. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບໍລິສັດໄດ້ເຕີບໂຕຂຶ້ນຕາມທຳມະຊາດ, ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າແຕ່ລະພາກສ່ວນບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ. ໃນຕອນທ້າຍ, ບໍລິສັດ Bosch ຍັງຄົງສະພາບທີ່ສົມບູນຢູ່ຄືເກົ່າ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການເປີດເຜີຍສິດທິບັດຂອງຄູ່ແຂ່ງທັງໝົດທີ່ຈະໃຊ້.

Bosch ຫັນໄປຫາການແຂ່ງຂັນລົດ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ການສ້າງທຸລະກິດໃໝ່ ໃນຊ່ວງປີ 1950, ໂດຍມີການຈັດ “ບໍລິການແຂ່ງລົດ” ຂອງບໍລິສັດ ສຳລັບວຽກສ້ອມບຳລຸງ ແລະ ອາໄຫຼ່ ໃນປີ 1937. ການໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີ Bosch ທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດພາຍໃຕ້ສະພາບການທີ່ໂຫດຮ້າຍທີ່ສຸດເປັນການໂຄສະນາທີ່ດີສຳລັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມອົດທົນຂອງບໍລິສັດ.
Bosch ຫັນໄປຫາການແຂ່ງຂັນລົດ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ການສ້າງທຸລະກິດໃໝ່ ໃນຊ່ວງປີ 1950, ໂດຍມີການຈັດ “ບໍລິການແຂ່ງລົດ” ຂອງບໍລິສັດ ສຳລັບວຽກສ້ອມບຳລຸງ ແລະ ອາໄຫຼ່ ໃນປີ 1937. ການໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີ Bosch ທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດພາຍໃຕ້ສະພາບການທີ່ໂຫດຮ້າຍທີ່ສຸດເປັນການໂຄສະນາທີ່ດີສຳລັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມອົດທົນຂອງບໍລິສັດ.
ສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງ Bosch ໃນ Breitscheidstrasse ຂອງສະຕຸດກາດສ່ອງແສງຢູ່ທຸກໆຄືນ (1951). ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ຜູ້ບໍລິຫານຂອງ Bosch ແລະ ຜູ້ເປັນຕົວແທນຂອງພັນທະມິດ ຕໍ່ສູ້ກັນໃນອະນາຄົດຂອງບໍລິສັດ ໃນການດຳເນີນການຕໍ່ຕ້ານການຜູກຂາດ.
ສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງ Bosch ໃນ Breitscheidstrasse ຂອງສະຕຸດກາດສ່ອງແສງຢູ່ທຸກໆຄືນ (1951). ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ຜູ້ບໍລິຫານຂອງ Bosch ແລະ ຜູ້ເປັນຕົວແທນຂອງພັນທະມິດ ຕໍ່ສູ້ກັນໃນອະນາຄົດຂອງບໍລິສັດ ໃນການດຳເນີນການຕໍ່ຕ້ານການຜູກຂາດ.
/
ຮູບແຕ້ມຂອງໂລກທີ່ມີຮູບແບບສວຍງາມກັບສະຖານທີ່ສຳຄັນຂອງເມືອງຫຼວງທີ່ມີຊື່ສຽງທົ່ວໂລກ.

“ຜະລິດທົ່ວທຸກມຸມໂລກ” — ເສັ້ນທາງໃໝ່ໄປສູ່ບໍລິສັດສາກົນ

ກ່ອນທີ່ ຮິດເລີ້ (Hitler) ຈະຂຶ້ນມີອຳນາດ, ຫຼາຍກວ່າ 50 ເປີເຊັນຂອງຍອດຂາຍຂອງ Bosch ມາຈາກທຸລະກິດລະຫວ່າງປະເທດ. ແຕ່ວ່າຫຼັງຈາກປີ 1945 ມັນເກືອບເປັນສູນ, ແລະ ຊັບສິນລະຫວ່າງປະເທດຂອງບໍລິສັດໄດ້ຖືກຢຶດຄືນ. ຂອບໃຈກັບຄວາມສຳພັນທີ່ດີກັບຫຸ້ນສ່ວນທີ່ຍາວນານ ແລະ ເນື່ອງຈາກຕະຫຼາດທີ່ມີການເຕີບໂຕຢ່າງວ່ອງໄວໃນຫຼາຍໆປະເທດ ເຊັ່ນ ບຣາຊິວ ແລະ ອິນເດຍ, ການສ້າງເຄືອຂ່າຍທົ່ວໂລກຈິ່ງຄ່ອຍໆອອກໄປ. ໃນທຳນອງດຽວກັນ, ມັນຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາເຖິງປີ 1960 ສຳລັບການຂາຍໃນຕ່າງປະເທດອີກຄັ້ງ ເກີນກວ່າ 20 ເປີເຊັນ ຢູ່ທີ່ Bosch.

ໃນຊ່ວງປີ 1950, ການຜະລິດຍັງຄົງຖືກດຳເນີນການເປັນຫຼັກໃນປະເທດເຢຍລະມັນ. ຕ້ອງມີໂລຈິສຕິກທາງດ້ານການຂົນສົ່ງທີ່ລະອຽດອອ່ນເພື່ອສົ່ງສິນຄ້າສົ່ງອອກໄປທົ່ວໂລກ. ລະບົບສາຍພານລໍາລຽງເປັນແພັກເກດນີ້ ເປັນເທັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດໃນເວລານັ້ນ. (1951)
ໃນຊ່ວງປີ 1950, ການຜະລິດຍັງຄົງຖືກດຳເນີນການເປັນຫຼັກໃນປະເທດເຢຍລະມັນ. ຕ້ອງມີໂລຈິສຕິກທາງດ້ານການຂົນສົ່ງທີ່ລະອຽດອອ່ນເພື່ອສົ່ງສິນຄ້າສົ່ງອອກໄປທົ່ວໂລກ. ລະບົບສາຍພານລໍາລຽງເປັນແພັກເກດນີ້ ເປັນເທັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດໃນເວລານັ້ນ. (1951)
Bosch ເລີ່ມຕັ້ງໂຮງງານຜະລິດໃນທົ່ວໂລກ ໃນຊ່ວງປີ 1950. ສະຖານທີ່ຂອງ Bosch ໃນໄຄລຕັນໃກ້ກັບເມລເບິນ ໄດ້ສະໜອງອຸດສາຫະກຳລົດຍົນອົດສະຕາລີດ້ວຍລະບົບໄຟຟ້າ ເຊັ່ນ ລະບົບຈຸດລະເບີດ, ລະບົບປັດນ້ຳຝົນ, ແກ, ຈັກໄຟຟ້າ, ສະຕາດເຕີ, ແລະ ແສງສະຫວ່າງ. (1960)
Bosch ເລີ່ມຕັ້ງໂຮງງານຜະລິດໃນທົ່ວໂລກ ໃນຊ່ວງປີ 1950. ສະຖານທີ່ຂອງ Bosch ໃນໄຄລຕັນໃກ້ກັບເມລເບິນ ໄດ້ສະໜອງອຸດສາຫະກຳລົດຍົນອົດສະຕາລີດ້ວຍລະບົບໄຟຟ້າ ເຊັ່ນ ລະບົບຈຸດລະເບີດ, ລະບົບປັດນ້ຳຝົນ, ແກ, ຈັກໄຟຟ້າ, ສະຕາດເຕີ, ແລະ ແສງສະຫວ່າງ. (1960)
ພາຫານະທີ່ຄົ້ນຄວ້າຂອງ Bosch ໃນສະຕຸດກາດທີ່ມີຊຸດໄຟໜ້າລົດ ແລະ ແກທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທີ່ໃຊ້ກັນໃນທົ່ວໂລກ. ນີ້ແມ່ນສຳລັບການດຳເນີນການຂັບທົດສອບໃນຈາລະຈອນເທິງຖະໜົນ. (1954)
ພາຫານະທີ່ຄົ້ນຄວ້າຂອງ Bosch ໃນສະຕຸດກາດທີ່ມີຊຸດໄຟໜ້າລົດ ແລະ ແກທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທີ່ໃຊ້ກັນໃນທົ່ວໂລກ. ນີ້ແມ່ນສຳລັບການດຳເນີນການຂັບທົດສອບໃນຈາລະຈອນເທິງຖະໜົນ. (1954)
/

ຄວາມສະຫງ່າງາມໃນຄວາມສົມບູນແບບ — ເທັກໂນໂລຊີສຳລັບຜູ້ບໍລິໂພກ

ໃນໄລຍະຕົ້ນຂອງຊ່ວງປີ 1950, Bosch ໄດ້ນຳຜະລິດຕະພັນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ ເຊິ່ງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມະຫັດສະຈັນດ້ານເສດຖະກິດເຢຍລະມັນ ແລະ ຢູໂຣບ ແລະ ສ້າງຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນຊ່ວງເວລາທີ່ຍາກລຳບາກໄດ້ເຂົ້າໃກ້. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນຄົວ ແລະ ການຝຶກສ້ອມແປງໄຟຟ້າສຳລັບຕົວເອງ. ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດ ເຊັ່ນ ວິທະຍຸຕິດລົດຂາຍໄດ້ເປັນລ້ານເຄື່ອງ.

ໃນບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ເປີດຕົວໃນຊ່ວງປີ 1950 ເປັນເຄື່ອງຊັກຜ້າ, ທີ່ຢູ່ເທິງໜ້າປົກຂອງໃບໂຄສະນາສິນຄ້າ ຈາກປີ 1958.
ໃນບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ເປີດຕົວໃນຊ່ວງປີ 1950 ເປັນເຄື່ອງຊັກຜ້າ, ທີ່ຢູ່ເທິງໜ້າປົກຂອງໃບໂຄສະນາສິນຄ້າ ຈາກປີ 1958.
Bosch ໄດ້ເປີດຕົວຕູ້ເຢັນໜ່ວຍທຳອິດຂອງຕົນເອງໃນຊ່ວງຕົ້ນປີ 1933, ແຕ່ພວກມັນລາຄາບໍ່ແພງຫຼາຍ ເປັນການປະຢັດເວລາ ແລະ ເງິນເມື່ອການຜະລິດເລີ່ມຂຶ້ນຫຼັງສົງຄາມ. (1958)
Bosch ໄດ້ເປີດຕົວຕູ້ເຢັນໜ່ວຍທຳອິດຂອງຕົນເອງໃນຊ່ວງຕົ້ນປີ 1933, ແຕ່ພວກມັນລາຄາບໍ່ແພງຫຼາຍ ເປັນການປະຢັດເວລາ ແລະ ເງິນເມື່ອການຜະລິດເລີ່ມຂຶ້ນຫຼັງສົງຄາມ. (1958)
/
ເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນຄົວຂອງ Bosch
ສະຖານະການການຂາຍສຳລັບຈັກປັ່ນອາຫານທີ່ຮ້ານຂາຍສິນຄ້າໃນສະຕຸດກາດ (1962)

“ຍຸກໃໝ່” ທີ່ເລີ່ມປະກົດຂຶ້ນໃນເຮືອນຄົວ

ຈັກປັ່ນອາຫານຂອງ Bosch ເອີ້ນວ່າສິ່ງທີ່ສຳຄັນສອງຢ່າງໃນການເປີດຕົວຂອງຕົນເອງ. ຊື່ຂອງລຸ້ນນີ້ຄື “Neuzeit” ແລະ ໄດ້ຮັບການປະກາດໃຫ້ເປັນ “ຕົວຊ່ວຍຂອງຜູ້ຍິງໃນປະເທດ”. ລູກຄ້າທີ່ຢູ່ໃນຕົວເມືອງຮັບສັນຍາວ່າຈະເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບຍຸກໃໝ່ຂອງເທັກໂນໂລຊີທີ່ໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນທີ່ທັນສະໄໝ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນວຽກບ້ານການເຮືອນ.

ການດຶງດູດໃຈໄປຍັງຄົວເຮືອນໃນຊົນນະບົດນັ້ນຈະເຫັນວ່າເຄື່ອງປັ່ນອາຫານນີ້ຈະເຮັດການຜະລິດອາຫານໃນປະລິມານຫຼາຍຂຶ້ນໄດ້ງ່າຍຫຼາຍຂຶ້ນ. ເຫດຜົນປະການໜຶ່ງຄືການມີຢູ່ທົ່ວໄປຂອງຄົວເຮືອນຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ມີເດັກນ້ອຍຈຳນວນຫຼາຍ, ອີກທັງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະຈັດກຽມໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກຢ່າງວ່ອງໄວ ເພື່ອຮັກສາໄວ້ ເພື່ອໃຊ້ໃນພາຍຫຼັງ — ຕົວຢ່າງ ໂດຍການແຊ່ແຂງບາງສ່ວນຂອງຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເປັນໝາກໄມ້ກວນ ແລະ ໝາກໄມ້ດອງໄວ້.

“Neuzeit” ເປັນອຸປະກອນອະເນກປະສົງທີ່ສາມາດຕັດ, ນວດແປ້ງ, ຂູດ, ກົດ, ແລະ ແມ້ແຕ່ປອກເປືອກມັນຝຣັ່ງ.

ຮູບຖ່າຍ: ສະຖານະການການຂາຍສຳລັບຈັກປັ່ນອາຫານຢູ່ທີ່ຮ້ານຂາຍສິນຄ້າໃນສະຕຸດກາດ (1962)

ການສ້າງສິ່ງທີ່ມັກອັນເກົ່າຄືນໃໝ່ — ການສີດນ້ຳມັນແອັດຊັງໃນລົດຍົນ

ເທັກໂນໂລຊີທີ່ໃຊ້ໃນຜະລິດຕະພັນຈຳນວນຫຼາຍຂອງ Bosch ຍັງຄົງເກີດຈາກສະໄໝກ່ອນສົງຄາມ. ແຕ່ຈະໃຊ້ນະວັດຕະກຳໃໝ່ເພື່ອທີ່ຈະກາຍເປັນ ແລະ ຍັງຄົງການແຂ່ງຂັນໄວ້. ການຊີດນ້ຳມັນແອັດຊັງ, ເຊິ່ງ Bosch ໄດ້ພັດທະນາຂຶ້ນສຳລັບເຄື່ອງຍົນຂອງເຮືອບິນ, ປະກົດຂຶ້ນເປັນນະວັດຕະກຳໃໝ່ ໃນຊ່ວງເລີ່ມຕົ້ນຂອງຊ່ວງປີ 1950, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະໃຊ້ເວລານານຫຼາຍທົດສະວັດເພື່ອກາຍເປັນມາດຕະຖານ.

ເປັນລົດໂດຍສານຄັນທຳອິດທີ່ເໝາະສົມກັບການສີດນ້ຳມັນແອັດຊັງຂອງ Bosch. ສິ່ງນີ້ຫຼຸດການບໍລິໂພກໄດ້ເຖິງ 20 ເປີຊັນ ເມື່ອທຽບກັບເຄື່ອງປະສົມນໍ້າມັນເຊື້ອເພີງກັບອາກາດໃຫ້ເຄື່ອງຍົນເຜົາໄໝ້ພາຍໃນ (Carburettor) ແລະ ປະສິດທິພາບທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. (1952)
ເປັນລົດໂດຍສານຄັນທຳອິດທີ່ເໝາະສົມກັບການສີດນ້ຳມັນແອັດຊັງຂອງ Bosch. ສິ່ງນີ້ຫຼຸດການບໍລິໂພກໄດ້ເຖິງ 20 ເປີຊັນ ເມື່ອທຽບກັບເຄື່ອງປະສົມນໍ້າມັນເຊື້ອເພີງກັບອາກາດໃຫ້ເຄື່ອງຍົນເຜົາໄໝ້ພາຍໃນ (Carburettor) ແລະ ປະສິດທິພາບທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. (1952)
Bosch Combi
“Bosch Combi” ເຮັດວຽກດ້ວຍຕົນເອງ — ດ້ວຍກ່ອງແບບພົກພາຂອງຈິງ (1952)

ເຄື່ອງມືໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ

ຄວາມບ້າຄັ່ງເຮັດດ້ວຍຕົນເອງກາຍເປັນທຸລະກິດທີ່ລ້ຳລວຍສຳລັບ Bosch. ເປີດຕົວໃນປີ 1952, ເຄື່ອງມືໄຟຟ້າ “Bosch Combi” ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຫຼາຍຮູບແບບຕາມສ່ວນປະກອບທີ່ເລືອກໄວ້ — ເຊັ່ນ ເຫຼັກຊີ, ເຫຼັກໄຂຄວງ, ຈັກຂັດ, ຫຼື ແມ້ແຕ່ເຄື່ອງຕັດເຈ້ຍ. ຂໍ້ສະເໜີນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນສ່ວນຂອງທຸລະກິດໃໝ່ທີ່ສົມບູນແບບໃນຢູໂຣບສຳລັບສິ່ງທີ່ຍັງຄົງເປັນກຳລັງຊື້ຂອງຜູ້ຊາຍສ່ວນໃຫຍ່ — “ເຮັດດ້ວຍຕົນເອງ”, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ເກີດຂຶ້ນໃນຫ້ອງໃຕ້ດິນ ແລະ ອູ່ສ້ອມແປງລົດ.

ຊຸດເຄື່ອງມືທີ່ສົມບູນແບບທີ່ມີສ່ວນປະກອບທີ່ເປັນມາດຕະຖານໄດ້ຖືກຂາຍໃນກ່ອງ ຫຼື ໃນຕູ້ໄມ້ສຳລັບຕິດຝາ. Bosch ໄດ້ພັດທະນາສາຍໄຟທີ່ສຳຄັນເປັນອັນດັບສອງດ້ວຍວິທີນີ້, ເພື່ອສ້າງເສີມຊ່ວງຂອງເຄື່ອງມືໄຟຟ້າແບບມືອາຊີບຂອງບໍລິສັດສຳລັບສະຖານທີກໍ່ສ້າງ, ລວມເຖິງເຄື່ອງປິດໄຟຟ້າ (hammer drills).

ຮູບຖ່າຍ: “Bosch Combi” ເຮັດວຽກດ້ວຍຕົນເອງ — ດ້ວຍກ່ອງແບບພົກພາຂອງຈິງ (1952)

ເຄື່ອງອີເລັກໂຕຼນິກ — ສາຍທຸລະກິດ (LOB) ທີ່ມີຜົນຕາມມາ

Bosch ເລີ່ມພັດທະນາຊີ້ນສ່ວນອີເລັກໂຕຼນິກໃນຊ່ວງກາງ ຄສ-1950. ລຸ້ນທຳອິດຂອງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ “ວາຣິໂອດ”, ເຊິ່ງ Bosch ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຜະລິດໃນປີ 1958. ຕາມມາຄືຊຸດທຣານຊິສເຕີ (Transistor) ແລະ ຈາກນັ້ນແມ່ນວົງຈອນກະແສໄຟຟ້າ ຈາກປີ 1970. ຖືກຕິຊົມໃນລັກສະນະວິຈານໂດຍບັນດາຜູ່ສົງໄສ ແຕ່ໄດ້ຮບການພັດທະນາຢ່າງກະຕືລືລົ້ນໂດຍຜູ້ສະໜັບສະໜູນ, ພວກເຂົາໄດ້ຫວ່ານເມັດພັນທຳອິດໃນສາຂາອີເລັກໂຕຼນິກ, ເຊິ່ງໃນຕອນນີ້ເປັນທຸລະກິດຫຼັກຂອງ Bosch.

ສ່ວນປະກອບທີ່ບໍ່ໃຫຍ່ຫຼວງ — ເກືອບຈະບໍ່ເທົ່າຂະໜາດຂອງແມັດຖົ່ວ ແລະ ບໍ່ສາມາດຈຳແນກໄດ້ໃນຮູບຖ່າຍຂອງຕົວຄວບຄຸມຈັກໄຟຟ້າ. ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ເລີ່ມການຜະລິດຫຼາຍໆຊຸດໃນປີ 1958, ສ່ວນປະກອບຂອງເຊມິຄອນດັກເຕີທີ່ເປັນນະວັດຕະກຳໃໝ່ນີ້ ຊ່ວຍໃຫ້ຈັກໄຟຟ້າສາມາດສາກແບັດເຕີຣີໄດ້ — ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ ເມື່ອບໍ່ໃຊ້ງານໃນການຈະລາຈອນແບບຄົງທີ່.
ສ່ວນປະກອບທີ່ບໍ່ໃຫຍ່ຫຼວງ — ເກືອບຈະບໍ່ເທົ່າຂະໜາດຂອງແມັດຖົ່ວ ແລະ ບໍ່ສາມາດຈຳແນກໄດ້ໃນຮູບຖ່າຍຂອງຕົວຄວບຄຸມຈັກໄຟຟ້າ. ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ເລີ່ມການຜະລິດຫຼາຍໆຊຸດໃນປີ 1958, ສ່ວນປະກອບຂອງເຊມິຄອນດັກເຕີທີ່ເປັນນະວັດຕະກຳໃໝ່ນີ້ ຊ່ວຍໃຫ້ຈັກໄຟຟ້າສາມາດສາກແບັດເຕີຣີໄດ້ — ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ ເມື່ອບໍ່ໃຊ້ງານໃນການຈະລາຈອນແບບຄົງທີ່.
ສ່ວນປະກອບຂອງເຄື່ອງອີເລັກໂຕຼນິກເບື້ອງຕົ້ນຈາກ Bosch ມີພື້ນຖານມາຈາກເຈີເມນຽມ (Germanium), ຕໍ່ມາຈາກນັ້ນແມ່ນຊິລິຄອນ, ແກ້ວໄສ. ຮູບນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຜະລິດຂອງແກ້ວໄສເຈີເມນຽມ. (1961)
ສ່ວນປະກອບຂອງເຄື່ອງອີເລັກໂຕຼນິກເບື້ອງຕົ້ນຈາກ Bosch ມີພື້ນຖານມາຈາກເຈີເມນຽມ (Germanium), ຕໍ່ມາຈາກນັ້ນແມ່ນຊິລິຄອນ, ແກ້ວໄສ. ຮູບນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຜະລິດຂອງແກ້ວໄສເຈີເມນຽມ. (1961)
/